Készült: 2020.09.22.23:35:01 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

156. ülésnap (2011.12.19.), 48. felszólalás
Felszólaló Borbély Lénárd (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
Videó/Felszólalás ideje 2:56


Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BORBÉLY LÉNÁRD (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Egy társadalom életében közös érték a rend és a biztonság. Ahhoz, hogy Magyarországon mindez megvalósuljon, szigorú törvényekre és azok következetes betartására és betartatására van szükség. Az államnak elsősorban védelmet és biztonságot kell szolgáltatnia, amire csak egy értékeiben, gondolkodásmódjában és mentalitásában megváltozott, megújult rendőrség képes.

Az Országgyűlés, összhangban a kormányprogrammal, a maga részéről minden szinten eleget tett a rend és a közbiztonság helyreállítása érdekében szükséges jogalkotói feladatoknak, és megalakulása óta számos jogszabályi változást fogadott el. A jogszabályi változások fő irányai között említhetjük meg a törvényi szabályozás szigorítását, a büntetőeljárások felgyorsítását, a rendőrség megerősítését és a rendőrség létszámának ütemezett emelését.

További fontos változás volt - különösen a veszélyeztetett térségekben - a közterületi szolgálat keretében megvalósuló rendőri jelenlét fokozása.

(14.30)

A képzési programnak megfelelően 2012 nyaráig 4200 új rendőr állt szolgálatba, ami a fluktuációt is figyelembe véve összességében 3500 fővel emelte az állomány létszámát.

A rendőrségről szóló törvény módosítása révén a szervezeti feladatok újbóli meghatározására került sor, kiegészítésként pedig a terrorizmus elleni küzdelem és - a rendészeti és közigazgatási korrupció határozott és gyors visszaszorítása érdekében - a bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú ellenőrzés került a rendőrség szervezeti feladatai közé.

Mindezen változások révén megteremtődött a rendőrség új szervezeti struktúrája; a korábbi rendőrség helyett az addigi feladatok és hatáskörök tekintetében differenciáltan és azáltal hatékonyabban működő rendőrség jött létre. Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy a rendőrséggel szemben fennálló szakmai igények és a közbiztonság helyzetének javítására irányuló célkitűzések teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges volt a szabályozási környezet megfelelő átalakítása.

Tisztelt Államtitkár Úr! Egy felelős, erős és jó kormányzat nem csak azt vállalja fel, hogy figyelmet fordít a közbiztonságra. Egy felelős, erős és jó kormányzat véleményem szerint nem feledkezhet meg arról sem, hogy a közbiztonság megteremtésének és fenntartásának mi lehet az egyetlen helyes célja. A cél pedig egy demokratikus országban nem lehet más, mint az, hogy törvényesen működő, erős, a polgárait megvédeni képes államot akarjunk építeni. Olyan államot, ahol a bűnözők nem számíthatnak semmi jóra, és olyan államot, ahol a törvénytisztelő polgárok védelemre számíthatnak minden körülmények között.

Mindezek alapján kérdezem a tisztelt államtitkár urat: hogyan értékeli az államtitkár úr a rendőrség szervezeti átalakítását célzó törvények hatályosulásának gyakorlati tapasztalatait, továbbá milyen jövőbeni jogszabályi változásokat lát szükségesnek?

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai