Készült: 2021.09.21.07:17:53 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

121. ülésnap, 31. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:01

Felszólalások:  <<  31  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e bárki felszólalni ötperces felszólalási időkeretben. (Nincs jelentkező.) Nem kíván.

(12.50)

Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatalunk következik. Felhívom figyelmüket, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges.

Kérdezem tehát önöket, hozzájárulnak-e a Házszabálytól történő eltéréshez az általunk idézett H/4900/1. számú javaslat alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a Házszabálytól való eltérést 333 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! A házbizottság T/4856/1. és T/4857/1. számú javaslataiban azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló T/4856. számú törvényjavaslat és az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól és a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló T/4857. számú törvényjavaslat tárgyalása során úgy térjen el a Házszabálytól, hogy az előterjesztések sürgősségéről történő szavazására ne kerüljön sor, az együttes, összevont általános és részletes vitára 2008. február 12-én, kedden kerüljön sor, a módosító javaslatokról történő szavazásra, továbbá módosító javaslatok elfogadása esetén is a zárószavazásra 2008. február 18-án, hétfőn kerüljön sor.

Megkérdezem, hogy kíván-e bárki élni az ötperces felszólalási lehetőséggel. (Senki sem jelentkezik.) Senki nem kíván élni vele.

Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatalunk következik a minősített többség szabályai szerint.

Kérdezem önöket, hogy hozzájárulnak-e a Házszabálytól történő eltéréshez a házbizottság T/4856/1. számú javaslata alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a Házszabálytól való eltérést 334 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e a Házszabálytól való eltéréshez a házbizottság T/4857/1. számú, általam ismertetett javaslata alapján, szintén a négyötödös szabály szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a Házszabálytól való eltérést 336 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a tavaszi ülésszak első ülése napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásomat valamennyi képviselőtársam az elektronikus futárpostával kézhez kapta.

A módosított Házszabály rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatom önöket, hogy ma kezdődő ülésünkön vezérszónoki rendben történő tárgyalásra nem tettem javaslatot. A benyújtott önálló indítványokról szintén a futárpostából tájékozódhattak.

Bejelentem, hogy a Fidesz képviselőcsoportja az "Esélyt a vidéknek!" címmel előterjesztett politikai vita kezdeményezését visszavonta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most a napirend kiegészítésére irányuló kezdeményezésekről döntünk.

A Fidesz képviselőcsoportja indítványozta, hogy a napirend egészüljön ki a miniszterek és az államtitkárok illetményének és juttatásainak nyilvánosságáról szóló T/4189. számú előterjesztés zárószavazásával.

A Házszabály 47. § (6) bekezdésének értelmében vita nélkül, a képviselőcsoport kérésére gépi szavazással határozunk.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a T/4189. számú előterjesztés zárószavazásával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a napirend kiegészítésére vonatkozó indítványt 140 igen szavazattal, 200 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül utasította el.

Most pedig, tisztelt képviselőtársaim, az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e napirendi ajánlásomat. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik az egészségbiztosítási pénztárakról szóló, az Országgyűlés 2007. december 17-ei ülésnapján elfogadott, de ki nem hirdetett törvény záróvitája és zárószavazása. (Zaj.)

A Házszabály 110. § (2) bekezdése és a házbizottság (Csenget.) 1997. február 13-án, illetve 1998. november 26-án kelt általános érvényű állásfoglalása értelmében az Országgyűlés által elfogadott, de ki nem hirdetett törvény tárgyalása során a záróvita és a zárószavazás szabályait kell alkalmazni. (Ismét csenget.)

A köztársasági elnök úr átiratát kiadtam a kijelölt bizottságoknak, az alkotmányügyi bizottságot pedig a zárószavazás szabályainak megfelelően a módosító javaslatok megtárgyalására is felkértem.

A köztársasági elnök átiratát és a visszaküldött törvényt T/4221/334. számon megismerhették a képviselőtársaim. A vitához érkezett módosító javaslatokról ajánlás készült T/4221/350. számon.

Az elfogadott Házszabálytól való eltérésnek megfelelően a vitára 3 órás időkeretben kerül sor. Ebbe az időkeretbe a kormány 15 perces, az első helyen kijelölt bizottság előadója és a kisebbségi vélemény ismertetője 10-10 perces időkerete és a kormány 10 perces viszontválasza nem számít bele.

Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket a Házszabály egyes rendelkezéseire, amelyek az időkeretes vita szabályait tartalmazzák: a vita közben felszólaló kormánytag beszédideje a kormánypárti képviselők idejébe számít be; vita közben a kétperces felszólalásokat - a személyes érintettségre történő reagálás kivételével - bele kell számítani az időkeretbe; az ügyrendi felszólalásokat nem kell az időkeretbe beleszámítani.

Tájékoztatom önöket, hogy az időkeret felhasználását időmérő szoftverrel rögzítjük. Kérem a jegyzőket, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a felhasznált időtartam számítógépes rögzítését.

Ugyanakkor, mielőtt megkezdenénk a vitát, felkérem Podolák György jegyző urat, hogy ismertesse az egyes időkereteket. Jegyző úr!

Felszólalások:  <<  31  >>    Ülésnap adatai