Készült: 2021.09.27.18:07:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

121. ülésnap, 209. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:20

Felszólalások:  <<  209  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Az általános vitát lezárom.

Most a határozathozatal következik.

Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény népszavazásra bocsátásának elrendeléséről szóló országgyűlési határozati javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az előterjesztést 164 igen szavazattal, 203 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Varga Mihály képviselő úr gépe nem működött, ezért kérem az igen szavazatok számát eggyel bővíteni. Örvendi László képviselő úr ugyancsak igennel szavazott, csakúgy, mint Matolcsy György képviselő úr is.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Házszabálytól való eltérésnek megfelelően ha az Országgyűlés nem bocsátja népszavazásra a törvényt, e határozat szövegét az Országgyűlés elnöke ismerteti az ülésen. A határozat szövege a következő. Az Országgyűlés a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, valamint a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportjaihoz tartozó 146 országgyűlési képviselő kezdeményezésére a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény rendelkezései alapján megtárgyalta az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. február 11-én elfogadott, de a köztársasági elnök által még alá nem írt törvény népszavazásra bocsátását. Az Országgyűlés a törvényt nem bocsátja népszavazásra.

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk munkánkat. A holnapi részletes vita érdekében most részletes vitára bocsátás következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az előterjesztést 343 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Most bizottsági tagcserére tett javaslatokról határozunk. A Házszabály 19. § (2) bekezdés g) pontjának megfelelően személyi javaslatokat terjesztettem elő H/4927. és H/4928. számokon. A H/4927. számú javaslatomban azt kezdeményeztem, hogy az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságába Steiner Pál helyett Ipkovich Györgyöt, Toller László helyett Balogh Lászlót, a környezetvédelmi bizottságba Nagy Imre helyett Winkfein Csabát, az önkormányzati bizottságba Balogh László helyett Hajdu Lászlót, Ipkovich György helyett pedig Steiner Pált válassza meg az Országgyűlés a bizottság tagjává. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy egyetért-e ezekkel a személyi javaslatokkal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a személyi javaslatot 368 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

A H/4928. számú javaslatomban azt kezdeményeztem, hogy az Országgyűlés a kutatási és innovációs eseti bizottságba Kapolyi László helyett Podolák György képviselő urat válassza meg a bizottság tagjává. Kérdezem önöket, hogy egyetértenek-e ezzel a személyi javaslattal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a személyi javaslatot 362 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Engedjék meg, hogy a magam és az Országgyűlés nevében a megválasztott bizottsági tagoknak sikeres és eredményes munkát kívánjak.

Tisztelt Képviselőtársaim! 19 óra 5 perc van. Áttérünk az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések tárgyalására.

Szatmáry Kristóf, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a gazdasági és közlekedési miniszterhez: "A papír mindent elbír, avagy mennyit érdemes a vállalkozók hülyítésére költeni?" címmel.

Képviselő urat illeti a szó.

(Az elnöki széket Harrach Péter, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Felszólalások:  <<  209  >>    Ülésnap adatai