Készült: 2021.01.26.09:53:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

228. ülésnap (2009.10.07.), 208. felszólalás
Felszólaló Dr. Pesti Imre (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 9:18


Felszólalások:  Előző  208  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. PESTI IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársak! A vitát figyelve, néhányan arra kértek bennünket a szocialista frakcióból, hogy támogassuk a költségvetést. Úgy is megfogalmazhatták volna, hogy hogyan támogassuk a katasztrófát. Ebben sajnos nem tudunk partnerek lenni.

Egyébként is a 2010-es költségvetés több szempontból is különleges a számunkra, és talán egy picit érdemes visszamenni, mert ez a költségvetés egyrészt képet ad arról, hogy hogyan képzeli a jövő egészségügyét, és hogyan viszonyul az emberekhez, az egészségügyhöz, ennek az ágazatnak milyen szerepet biztosít a Bajnai-kormány, ez erről nekünk képet ad. De képet ad arról is - ha visszatekintünk az elmúlt négy évre, a 2006-tól mostanáig terjedő három és fél évre -, hogy mit gondol a kormányzat, mit gondolt az MSZP-SZDSZ-koalíció a magyar egészségügyről, milyen - idézőjelbe téve - reformokat akart átvinni. És természetesen egyfajta számadás is lehet ez a költségvetés, hiszen nyolc év kormányzás után honnan indultunk és hova jutottunk el, lehet ez is egyfajta megközelítés.

2002-ben az országgyűlési választások után felálló Medgyessy-kormány 300 milliárd forintot talált a kasszában. Ez bőségesen elég lett volna ahhoz, hogy egy nagyon-nagyon komoly szerkezetátalakítás, reform elinduljon az egészségügyben. Akkor nem ez történt. Fontosabb volt egyfajta politikai döntés, mégpedig az, hogy osztogatni kell, hogy az önkormányzati választást megnyerje az MSZP. Eltűnt a pénz, elolvadt az a fajta fizetésemelés, jövedelemtöbblet, amelyet akkor adtak. Nem történt reform, nem történt szerkezetátalakítás, pedig ha akkor a meglévő 300 milliárdot jól használta volna fel a kormányzat, akkor ma egy szerkezetében más egészségügy, jobban finanszírozható egészségügy lett volna, és nemcsak ez lenne, hanem sokkal magasabb fizetések is az egészségügyben. Akkor nem ez történt.

Csak néhány adat, hogy milyen volt 2002 és 2006 között az egészségügyünk. 2003-ban 310 milliárdos hiány, 2004-ben 343 milliárdos, 2005-ben 375 milliárdos hiány. Körülbelül így gazdálkodtak az egészségüggyel, ilyen volt akkor az egészségügy költségvetése.

2006-ban a kampányban mindent megígértek. Emlékezzünk vissza, Őszödön kiderült az igazság, "semmit sem csináltunk, hazudtunk reggel, éjjel, nappal". És a Zöld könyvben megfogalmazták, hogy milyen egészségügyet képzelnek el 2006 és 2009 között. 250 milliárd forint forráskivonást terveztek. Nem volt gazdasági válság, messze voltunk tőle. 250 milliárd forint forráskivonás. Érdekképviseletek szétverése. Fekvőbeteg-kapacitás csökkentése, átgondolatlanul; mind a mai napig ennek isszuk a levét, és látják kárát a betegek. Kórházbezárások. Egy méltánytalan vita a több-biztosítós modellről, amelyet nem egyeztettek a társadalommal, kárát látta volna az egész magyar társadalom.

Vizitdíj, napidíj, ami a társadalom legszegényebb rétegét kiszorította az ellátásból. A gyógyszertár alapításának liberalizációja pedig egyáltalán nem azokat az eredményeket érte el, amit önök vártak. Gyakorlatilag a nagy forgalmú helyeken kiépültek gyógyszertárak, az elmaradott térségekben pedig nem. Nem váltotta be a reményt; és hogy milyen volt ennek a mentalitása, mi sem bizonyítja jobban, hogy az fontos volt, hogy a művi meddővé tételben a korhatárt leszállítsa. Ez valóban egy nagyon-nagyon fontos eredménye volt az elmúlt időszaknak.

Az Állami Számvevőszék jelentése szinte valamennyi alkalommal hiányolta a normális, kiszámítható finanszírozást. Az egészségügyben stabil, kiszámítható és objektív finanszírozási rendszerre van szükség, mondta, és azt is, hogy a lakossági terhek jelentősen nőttek, az ellátórendszer leépítése pedig súlyos zavarokat okoz. Minden évben megismétlik ezt.

S itt vagyunk most a 2010-es költségvetés előtt, és az Állami Számvevőszék szintén ugyanezeket mondja: megalapozatlan a költségvetés, a struktúra finanszírozása, illetve a struktúrafeladatok elválnak egymástól, és az ellátás színvonala semmilyen tekintetben nem tartható fenn. Sokszor vitattuk a gyed kérdését, azt is beleszuszakolták az egészségügyi kasszába, és hozzá forrást nem adtak, az egészségügyi kasszából kellett azt is finanszírozni.

Milyen jövőre számíthatunk? Hiszen van egy kormánydöntés, amelyet ugyan nem hajtottak végre, közel 50 kórház bezárása szerepel benne, és most elhangzott nem is olyan régen, szakmai fórumokon éppen önöktől, hogy 4300 aktív ágyat igyekeznek ismételten megszüntetni. És ezt elsősorban a fővárosban. Abban a fővárosban, amely nemcsak a régiót látja el, nemcsak az agglomerációt, régión kívülről is közel százezer beteget lát el.

Ez a költségvetés, amelyet most önök itt elénk tettek, gyakorlatilag mindenhonnan elvon. Elvon a fogászati ellátásból, betegszállításból, művesekezelésből, otthoni szakápolásból, laboratóriumi ellátásból, elvon a mentőszolgálattól, az ÁNTSZ-től, a vérellátótól, és a kis forgalmú patikák nem kapnak támogatást, magyarul megszűnik a vidéki gyógyszerellátás.

Két olyan tényre szeretném felhívni a figyelmet, amely itt sokszor elhangzik, egyébként pedig semmi köze a valósághoz. Ez pedig, azt mondják, hogy ez a struktúra nem finanszírozható. Valóban, miután kivontak több száz milliárdot 2006 óta az egészségügyből, azóta ez nem finanszírozható. 2006-ban finanszírozható volt. Ha elveszünk belőle 200-300-400 milliárdot, akkor ez nem lesz finanszírozható.

Ezzel persze nem azt szeretném mondani, hogy nincs szükség szerkezetátalakításra. Igenis szükség van rá. De az nem szerkezetátalakítás, hogy leszűkítem a kapacitást, kórházakat bezárok, aktív ágyakat megszüntetek, majd ennek következtében a betegek 40 százaléka kiszorul a kórházi ellátásból - az Államreform Bizottság elnöke vagy vezetője, Draskovics Tibor írta annak idején -, és ezek a betegek keresték a helyüket, és keresik ma is, mert a járóbeteg-ellátásban sem kapják meg, hiszen ott is volumenkorlát van, és ott sem tudnak definitív ellátásban részesülni. Ma is keringenek a rendszerben. Na, ez nem reform, ez nem struktúraátalakítás, ez semmilyen tekintetben nem fogja előrevinni az egészségügyet!

Ha az a kérdés, hogy mit várhatunk a jövőtől, akkor csak nagyon röviden hadd emlékeztessem önöket arra, egészségügyi bizottsági ülésen elhangzott az az emlékeztető, amelyet a pénzügyminiszter, illetve az egészségügyi miniszter aláírt, amely megbeszélést a szakmai szervezetekkel folytatott, annak egyfajta emlékeztetője, hogy ahol nem kerül be igazándiból forrás az egészségügybe, ismételten jelentős tvk-megszorítás volt, hiszen a bázisfinanszírozás bevezetésének minden alternatívája forrásokat von ki az egészségügyből. Miért gondoljuk, hogy ha a tvk-t visszahozzák, akkor ismételten majd több forrás lesz? Nem lesz. Ismételten forráselvonás lesz, és ezt a kevesebb forrást fogják tizenhárom részre osztani.

(Magyarul, ez a költségvetés nem támogatható...)

FE/Harrach-V. Németh-Podolák /(Dr. Pesti Imre )/bl

(15.40)

Magyarul, ez a költségvetés nem támogatható, ez a költségvetés a katasztrófa költségvetése, ez a magyar emberek ellen szól. Egyetlenegy orvos, egyetlenegy, kellő szeretettel, szolidaritással bíró ember ezt a költségvetést nem szavazhatja meg, mert nem a gazdasági válság vezetett bennünket ide, hanem az elmúlt nyolc év, különösen az elmúlt három év gazdaságpolitikája, az önök politikája, amelyet most lenyeletnek, amelynek minden nehézségét a magyar polgárokkal és a magyar betegekkel nyeletik le, nekik kell elszenvedni a rossz gazdaságpolitika és a rossz kormányzás árát.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  208  Következő    Ülésnap adatai