Készült: 2021.01.25.10:27:26 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

214. ülésnap, 208. felszólalás
Felszólaló Dr. Dávid Ibolya (MDF)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:16

Felszólalások:  <<  208  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: A határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyûlést, sürgõs tárgyalásba veszi-e a T/15719. számú elõterjesztést.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyûlés 185 igen szavazattal, 146 nem ellenében és tartózkodó szavazat nélkül sürgõs tárgyalásba vette az elõterjesztést.

Tisztelt Képviselõtársaim! A kormány kezdeményezte a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosítását kezdeményezõ T/15720. számú törvényjavaslat sürgõs tárgyalásba vételét. Kérdezem, a kormány részérõl kívánja-e valaki indokolni két percben. (Nem érkezik jelzés.) Nem jelzi senki felszólalási szándékát, ezért a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyûlést, sürgõs tárgyalásba veszi-e a T/15720. számú elõterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyûlés 190 igen szavazattal, 141 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül az elõterjesztést sürgõs tárgyalásba vette.

Most elõterjesztések részletes vitára bocsátásáról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyûlést, részletes vitára bocsátja-e az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról szóló T/15264. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyûlés 187 igen szavazattal, 144 nem ellenében, 1 tartózkodó szavazat mellett az elõterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem az Országgyûlést, részletes vitára bocsátja-e a 2003. évi XXXIV. törvénnyel egységes szerkezetben kihirdetett, az áruknak TIR-igazolvánnyal történõ nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetésérõl szóló T/15449. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyûlés 328 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodó szavazat mellett az elõterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem az Országgyûlést, részletes vitára bocsátja-e a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történõ visszafogadásáról szóló, Lisszabonban, 2000. január 27. napján aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló T/15232. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyûlés 331 igen szavazattal, nem és tartózkodó szavazat nélkül az elõterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Soron következik az Országos Rádió és Televízió Testület 2004. évi tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyûlési határozati javaslat zárószavazása. A kulturális bizottság önálló indítványát H/15388. számon kapták kézhez képviselõtársaim.

Mivel az elõterjesztéshez benyújtott módosító javaslatot az Országgyûlés a múlt heti ülésén nem fogadta el, most az eredeti határozati javaslat szövegérõl döntünk. Kérdezem az Országgyûlést, elfogadja-e a H/15388. számú országgyûlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyûlés 194 igen szavazattal, 142 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

(17.30)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Európai Unió, illetőleg a Bolgár Köztársaság és Románia között az Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződésnek a Magyar Köztársaság részéről történő aláírásáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás. Az előterjesztést H/15259. számon, a bizottságok ajánlását H/15259/7. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Baráth Etele tárca nélküli miniszter úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra.

Felszólalások:  <<  208  >>    Ülésnap adatai