Készült: 2021.01.17.13:37:54 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

210. ülésnap, 22. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Házszabálytól eltérés elutasítása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:42

Felszólalások:  <<  22  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kíván-e még bárki élni a felszólalás lehetőségével. (Senki sem jelentkezik.) Nincs jelentkező.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most határozathozatalunk következik. Felhívom figyelmüket e helyütt is, hogy a Házszabály értelmében az indítvány elfogadásához a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/15450/1. számon előterjesztett elnöki javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Tisztelt Képviselőtársaim! Megállapítom, hogy az Országgyűlés 182 igen szavazattal, 96 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el a Házszabálytól történő eltérést.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előterjesztő kezdeményezte, hogy amennyiben az Országgyűlés nem fogadja el a Házszabálytól való eltérést, a határozati javaslatot sürgős eljárásban tárgyalja meg az Országgyűlés. Erről a kérelemről most határozunk.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e az előterjesztés sürgős tárgyalásával. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 286 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta a sürgős tárgyalásba vételt.

Tisztelt Képviselőtársaim! Mielőtt a napirend elfogadásáról döntenénk, bejelentem, hogy Áder János frakcióvezető úr a mai napon arról tájékoztatott, hogy Balsai István, független országgyűlési képviselőnek a képviselőcsoporthoz történő csatlakozási kérelmét a Fidesz képviselőcsoportja elfogadta. A képviselő úr a mai naptól a frakció tagjaként folytatja munkáját. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

(13.40)

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. Az ülés napirendjére, a tanácskozás időtartamára, a felszólalási időkeretekre előterjesztett elnöki napirendi ajánlást a házbizottság módosította.

A házbizottsági ülésen megállapodás született, hogy napirend kiegészítésére nem kerül sor.

A házbizottság ülésén megállapodás született abban a kérdésben is, hogy a ma estére tervezett T/14379., H/15388., T/14735. számú előterjesztések részletes vitájára holnap, a H/15259. számú előterjesztés részletes vitája előtt kerül sor. A mai napra tervezett részletes vitára bocsátások és sürgősségi döntések a napirend elfogadását követően történnek.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a házbizottság napirendi ajánlását az imént elfogadott Házszabálytól való eltérés figyelembevételével. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Bár a házbizottságban megállapodás született, de most a kormányzó pártok többségével, tehát az Országgyűlés látható többségével a napirendi ajánlást az Országgyűlés elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések részletes vitára bocsátásáról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az Országos Rádió és Televízió Testület 2004. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/15388. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 177 igen szavazattal, 106 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta az előterjesztést.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról szóló T/14735. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 184 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 104 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem önöket, részletes vitára bocsátják-e a pártállam titkos iratainak kezeléséről és nyilvánosságáról szóló T/14379. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 279 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény módosításáról szóló T/14601. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 185 igen szavazattal, 105 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló T/14698. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 294 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem önöket, részletes vitára bocsátják-e a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló T/13634. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 187 igen szavazattal, 108 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most az előterjesztések sürgős tárgyalásba vételéről határozunk.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tállai András képviselő úr kezdeményezte az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló T/14736. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem képviselő urat, kívánja-e indokolni a sürgős tárgyalásba vételt. (Tállai András: Igen.) Igen. Kétperces időkeretben van erre önnek módja, képviselő úr. Öné a szó.

Felszólalások:  <<  22  >>    Ülésnap adatai