Készült: 2020.02.21.08:17:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

294. ülésnap, 25. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:53

Felszólalások:  <<  25  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Megköszönöm miniszter úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk.

Az ajánlás 1-4. pontjait, valamint 7., 8. és 9. pontjait az előterjesztő nyújtotta be. Ezeket az alkotmányügyi bizottság is támogatja. Így ezekről egy döntéssel szavazhatunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztői módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 208 igen szavazattal, 43 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta.

Az ajánlás 5. és 6. pontjaiban szereplő indítványok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP kérte a szavazást. Ezekben Lamperth Mónika a törvényjavaslatot az egyszeri készpénzfelvétel tranzakciós illetéke alóli mentességének szabályaival egészíti ki. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 22 igen szavazattal, 206 nem ellenében, 25 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11563. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 214 igen szavazattal, 42 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/11564. számon, az egységes javaslatot pedig T/11564/7. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz benyújtott módosító javaslatról az alkotmányügyi bizottság elkészítette ajánlását, amely T/11564/9. számom elérhető.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-4. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nem érkezik jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A záróvitát lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Ezek mindegyikét az előterjesztő nyújtotta be, így ezekről együtt dönthetünk.

(11.00)

Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1-4. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 214 igen, 38 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11564. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 210 igen, 44 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/11206. számon, az egységes javaslatot pedig T/11206/20. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz benyújtott módosító javaslatról az alkotmányügyi bizottság elkészítette ajánlását, amely T/11206/22. számon érhető el.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-17. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Ezek mindegyikét az előterjesztő nyújtotta be, így ezekről együtt dönthetünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1-17. pontjai szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 214 igen, 40 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11206. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 213 igen, 47 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy a frakciók bizottsági tagcserékre nem tettek javaslatot, személyi döntésekre a mai napon nem kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most a napirend utáni felszólalások következnek. Kettő perc technikai szünet után folytatjuk munkánkat. (Rövid szünet.)

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Kérem azon képviselőtársaimat, akik halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt el kívánják hagyni a termet, szíveskedjenek ezt úgy megoldani, hogy halljuk a képviselő asszony szavait is.

Tisztelt Országgyűlés! Napirend utáni felszólások következnek.

Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Lengyel Szilvia független képviselő. Megadom a szót 5 perces időkeretben.

Öné a szó, képviselő asszony.

Felszólalások:  <<  25  >>    Ülésnap adatai