Készült: 2020.02.28.07:13:41 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

285. ülésnap, 168. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 11:03

Felszólalások:  <<  168  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Köszöntöm képviselőtársaimat. Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek a helyüket elfoglalni. Kérem, szíveskedjenek ellenőrizni, hogy kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Szavazások következnek. Kérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek a helyüket elfoglalni. Miután képviselőtársaim elhelyezkedtek, elhelyezték kártyájukat, megkezdjük munkánkat.

Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról szóló T/11284. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 288 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló T/11206. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 228 igen, 75 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló T/11300. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 229 igen, 75 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) országgyűlési határozat módosításáról szóló H/11301. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 233 igen, 75 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezőőrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. A törvényjavaslatot T/11101. számon, a bizottsági ajánlásokat pedig T/11101/5. és T/11101/8. számokon megkapták és megismerhették. Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatal következik.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az ajánlás 1., 4., 5. pontjait előterjesztője visszavonta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő előzetesen írásban benyújtotta a támogatott módosító javaslatok körét, ezek szerint az alapajánlás 2., 6., 7. pontjait, továbbá a T/11101/6. számú kapcsolódó módosító javaslatot az előterjesztő támogatja. Ez utóbbi a kiegészítő ajánlás 1. és 2. pontjában található.

Tisztelt Országgyűlés! Most az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés. Kérdezem az igen tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 267 igen, 43 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az előterjesztő által nem támogatott javaslatról határoz az Országgyűlés. Az ajánlás 3. pontjában Kővári János a törvényjavaslat 29. § (1) bekezdésében a törvény 3. § 13/A. pontjának módosítását kezdeményezi, amely értelmező rendelkezést tartalmaz. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen, 250 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította.

(17.00)

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. György István, Fidesz, képviselő önálló indítványát T/11098. számon, a bizottsági ajánlást pedig T/11098/5. számon megkapták és megismerhették.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatal következik.

Tisztelt Országgyűlés! Az ajánlás 2., 3. és 7. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást.

Tisztelt Országgyűlés! Az imént ismertetett javaslatok közül a Jobbik képviselőcsoportja szavazást kért az ajánlás 3. pontjáról.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő előzetesen írásban benyújtotta a támogatott módosító javaslatok körét. Ezek szerint az ajánlás 1., 4., 5., 6. és 8. pontjait az előterjesztő támogatja.

Tisztelt Országgyűlés! Most az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 278 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 34 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az ajánlás 3. pontjában Szilágyi György a törvényjavaslat 2. §-át új bekezdéssel kívánja kiegészíteni, amely arra irányul, hogy a közösségi közlekedést biztosító járműveket helymeghatározási eszközzel kelljen ellátni. A Jobbik kérésére szavaz az Országgyűlés. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 38 igen szavazattal, 271 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. A törvényjavaslatot T/11209. számon, a bizottsági ajánlásokat pedig T/11209/5. és 11. számokon megkapták és megismerhették.

Megadom a szót Cséfalvay Zoltán államtitkár úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Öné a szó, államtitkár úr.

Felszólalások:  <<  168  >>    Ülésnap adatai