Készült: 2020.07.05.19:57:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

246. ülésnap, 203. felszólalás
Felszólaló Dr. Deutsch Tamás (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:53

Felszólalások:  <<  203  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat. Folytatjuk a munkánkat.

Tisztelt Országgyűlés! Megkezdjük a határozathozatalokat.

Először sürgős tárgyalásba vételi kérelmekről határozunk.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány a mai napon benyújtotta az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló T/17535. számú törvényjavaslatát, és kérte sürgős tárgyalásba vételét. Erről a frakciókat az Országgyűlés elnöke írásban tájékoztatta.

Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a sürgős tárgyalásba vételt két percben. (Senki sem jelentkezik.) Jelzést nem látok. Most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/17535. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 155 igen szavazattal, 71 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! Göndör István, MSZP, Deutsch Tamás, Fidesz, Pető Iván, SZDSZ, és Herényi Károly, MDF, képviselők benyújtották a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) országgyűlési határozat módosítását kezdeményező H/17514. számú határozati javaslatukat, és a szükséges számú támogató aláírással kérték annak sürgős tárgyalásba vételét.

Megkérdezem, hogy az előterjesztők részéről kívánja-e valaki indokolni a sürgős tárgyalásba vételt két percben. (Senki sem jelentkezik.) Jelzést nem látok. Most a határozathozatal következik.

A sürgős tárgyalásba vételhez a Házszabály 99. § (2) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a H/17514. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 172 igen szavazattal, 93 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem vette sürgős tárgyalásba.

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések részletes vitára bocsátásáról határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló T/17164. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 184 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 101 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló T/16855. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 299 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2004. január 1-je és december 31-e közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A költségvetési bizottság önálló indítványát H/15855. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, az előterjesztés elfogadásáról kell döntenünk. Emlékeztetem önöket, hogy a kormány támogató álláspontját az általános vita során az államtitkár úr már ismertette.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/15855. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 301 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Gazdasági Versenyhivatal 2004. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A gazdasági bizottság önálló indítványát H/17389. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, az előterjesztés elfogadásáról kell döntenünk. Emlékeztetem önöket ismételten, hogy a kormány támogató álláspontját az általános vita során az államtitkár úr már ismertette.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/17389. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 305 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2004. évi tevékenységéről szóló beszámolóról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A kulturális bizottság önálló indítványát H/17376. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, az előterjesztés elfogadásáról kell döntenünk. Emlékeztetem önöket, hogy a kormány támogató álláspontját az általános vita során az államtitkár úr már ismertette.

Mindezek alapján kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/17376. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 193 igen szavazattal, 107 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta.

 

(18.00)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Az előterjesztést T/17403. számon, a foglalkoztatási bizottság ajánlását pedig T/17403/2. számon kapták kézhez a képviselők.

Megadom a szót Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter úrnak, a napirendi pont előadóadójának, 15 perces időtartamban.

Felszólalások:  <<  203  >>    Ülésnap adatai