Készült: 2020.01.21.03:36:39 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Tuzson Bence
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 32
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2018.11.14.(40)   68 Általános vita lefolytatása T/3292 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról Előadói válasz 4:45
  70 Általános vita lefolytatása T/3293 Egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról előterjesztő nyitóbeszéde 7:26
  82 Általános vita lefolytatása T/3293 Egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról Előadói válasz 5:04
  84 Általános vita lefolytatása T/3374 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról előterjesztő nyitóbeszéde 12:06
 104-108 Általános vita lefolytatása T/3374 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról Előadói válasz 9:34
 110 Általános vita lefolytatása T/3370 A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról előterjesztő nyitóbeszéde 5:46
 118 Általános vita lefolytatása T/3373 A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról előterjesztő nyitóbeszéde 4:04
 136 Általános vita lefolytatása T/3373 A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról Előadói válasz 3:27
2018.11.12.(38)   18 Napirend előtti felszólalások napirend előttihez hozzászólás 5:04
  84 Interpelláció megtárgyalása I/3388 Terjed a "balatoni láz"- Fideszes oligarchák kezére kerül a Fertő tó is? interpellációt szóban megválaszolja 4:05
2018.10.30.(35)   30 Napirend előtti felszólalások napirend előttihez hozzászólás 5:01
2018.09.24.(24)   24 Napirend előtti felszólalások napirend előttihez hozzászólás 5:12
2018.07.02.(16)  186 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/727 Mi lesz veled Máré vára? kérdést megválaszolja 2:16
 212-214 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/400 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről Előadói válasz 2:31
 236 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/406 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról Előadói válasz 6:41
<<  1  2  3 >>
Összesen: 32