Készült: 2020.07.07.01:20:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

74. ülésnap (2003.05.27.), 22. felszólalás
Felszólaló Halmai Gáborné (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Kulturális bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:29


Felszólalások:  Előző  22  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HALMAI GÁBORNÉ, a kulturális és sajtóbizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Asszony! Kedves Képviselőtársaim! A kulturális és sajtóbizottság tegnapi ülésén, a bizottsági ülések sorában az utolsók között tárgyalta a nemzeti civil alapprogram tervezetét. Sokan a képviselőtársaim közül más bizottságokban is találkoztak már ezzel az anyaggal, tehát tulajdonképpen egy kicsit összegezni is tudtuk az addig elhangzott felvetéseket, a törvényjavaslat mellett egyértelműen megfogalmazható előnyöket és a kifogásokat is.

Ha összegezni akarom az ott elhangzottakat, akkor azt mondhatom, hogy alapként mindenki elfogadta, sőt méltatta ezt a törvényjavaslatot, és kiemelte a szükségességét. Természetesen néhány dolog mellett vita is kialakult. Nézzük meg, hogy mi az a cél, amely szerint a nemzeti civil alapprogramra szükség van. A nemzeti civil alapprogram olyan támogatási formát teremt meg, amelynek célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalása kiteljesedésének elősegítése, a kormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás, valamint az autonóm civil társadalmon belüli partneri viszony és munkamegosztás megteremtése, a civil társadalom erősítése; a civil társadalom erősítése, amely civil társadalom, tudjuk, ma jelen van, létezik, számában hosszú ideig növekedett, ma már a minőségi fejlődés szakaszába lépett.

Nagyon fontos tehát azt is elmondani, hogy amikor arról beszélünk, hogy megtalálta-e méltó helyét a civil társadalom a mai magyar társadalomban, és nemcsak a munkamegosztásban, hanem annak társadalmi és anyagi támogatásában is, akkor nagyon fontos az, hogy erről a törvényről itt is beszéljünk. Tudjuk azt, hogy ma a civil társadalom támogatottsága a saját költségvetésük támogatásának arányában 28,4 százalék, amíg az Európai Unióban 40-60 százalék között van. Ez a törvényjavaslat éppen az ösztönző rendszerével ezt a 40 százalékot célozza meg elsőként.

Az is nagyon fontos és kiemelten fontos eleme ennek a törvényjavaslatnak, hogy ösztönző, hiszen amikor az 1 százalék felajánlásával azonos részt kínál a civil társadalom számára, akkor ezt a fajta serkentést adja meg. Elhangzott már az a szám, hogy 2002-ben 5,123 milliárd forint az az összeg, amelyet a civilek igénybe vettek, amelyet felajánlottak számukra, de az 1997. évi adathoz látjuk, hogy így is az emelkedés már duplájára történt. (Sic!)

 

(10.10)

 

Ha indokolni akarjuk, hogy melyik az a három elem, amely mindenképpen fontos a civil alapprogramnál, akkor azt mondhatjuk el, hogy elsőként a civil alapprogram megjelenése nagyon nagy jelentőségű. Nagyon nagy jelentőségű azért, mert egy kétéves egyeztetési folyamatban együtt folyik a civil érdekképviselet felállítása, és ahhoz, hogy a civilek érdekei konkrétan megfogalmazódva és anyagilag is támogatva előtérbe kerüljenek, fontos, hogy ez a határozat és a törvénycsomagnak ezen belül ez a része most elsőként kerüljön napirendre.

A nemzeti alapprogram célja, hogy a civil szervezetek munkáját hivatalosan is elfogadottá, elismertté, anyagilag támogatottá tegye, és hogy az erre szánt összeg garantáltan olyan magas szintű törvényben kerüljön megfogalmazásra, amely az évenkénti költségvetések kialakításakor már egy alapdokumentum, tehát ezáltal biztosítja, hogy ez az összeg a civilek rendelkezésére áll.

Vita bontakozott ki a bizottságban arról, hogy elkésett-e ennek a törvénynek a beterjesztése, és éppen az előbb említett szempont miatt mondhatom, hogy éppen időben van, hiszen a jövő évi költségvetés tervezése jelen pillanatban is folyamatban van. És ha ez a törvény, amelyet remélhetőleg nemcsak a bizottság, hanem a Ház is elfogad, elfogadásra kerül, még most, a júniusi időszak zárása előtt, akkor azt mondhatjuk, hogy a következő évi költségvetési tervben már törvény szerint biztosított ennek a forrása.

Fontos elem az is, hogy a nemzeti civil alapprogram megfogalmazza a civil érdekképviseletet, amely szerint a civil szervezetek támogatásáról szóló pénzalap többségében a civil szervezetek által delegált képviselőkön keresztül legyen elosztva - ezért is fontos maga a törvény. Tudjuk azt, hogy a magában a civil alapprogram tanácsában 70 százalékos (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) a résztvevők aránya, és a kollégiumokban is csupán egy fő az, aki az állami oldalt képviseli.

Mindezek alapján bizottságunk 11:8 arányban a törvény tervezetét elfogadásra, általános vitára alkalmasnak találta.

Köszönöm. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

 
Felszólalások:  Előző  22  Következő    Ülésnap adatai