Készült: 2020.09.28.18:41:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

210. ülésnap (2017.04.03.), 30. felszólalás
Felszólaló Dr. Szakács László (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
Videó/Felszólalás ideje 2:51


Felszólalások:  Előző  30  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Állam­titkár Úr! Természetesen azt a címet is ad­hat­tam volna ennek az interpellációnak, hogy mi az, amit önök tesznek a cukorbetegekért ma Magyar­or­szá­gon. Nagyon sokan megkeresnek minket fogadó­óráinkon. Nagyon sok, cukorbetegekkel eltöltött klub­délutánon, a szervezeteikkel eltöltött beszél­ge­té­sen vagyunk túl, és rengeteg kérdéssel találnak meg bennünket.

Nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez az egyik leg­fon­to­sabb anyagcserezavar, amelyek közül az I. és II. tí­pusú diabéteszhez másfajta terápiák, másfajta gyógy­módok tartoznak. 2004-ben talán félmillióra becsülték Magyarországon a cukorbetegek számáta, azóta már közel 800 ezren küzdenek ezzel a beteg­ség­gel, és mellettük egyébként nagy valószínűség sze­rint a II. típusú diabétesszel küzdők számát, akiknél a tünetek még nem feltétlenül jelentkeznek, körülbelül 390-400 ezerre becsülik, tehát azokét, akik még nem is jelentkeztek az orvosoknál, még nem regisztráltak, és nem tudjuk róluk azt, hogy cu­kor­betegek-e. Azt látjuk, hogy rengeteg problémával küzdenek, nagyon sok kérdést tesznek nekünk föl akkor, amikor találkozunk velük. Ezért most én ezeket államtitkár úrnak az interpelláció keretében elmondanám.

Pontosan mennyi I. és II. típusú diabéteszes be­te­get tartanak ma számon? 2010 óta miként vál­to­zott a betegek száma? Mennyi embert kezelnek ér­szű­külettel, és pontosan mennyi amputációt végez­tek az elmúlt éveken a diabétesz következ­ménye­ként? Mennyi ember hal meg évente Magyaror­szá­gon a cukorbetegségben vagy annak szövőd­mé­nyeiben?

Az elmúlt évben milyen lépéseket tettek a meg­elő­zés érdekében? Az egészségbiztosítás rendszerén belül milyen összeggel támogatják a cukorbetegeket? Ma Magyarországon milyen támogatásokat igényel­hetnek a különböző cukorbetegségekre, és milyen módon támogatja az állam a cukorbetegek által is fo­gyaszt­ható termékeket? Terveznek-e bármilyen egész­ségnevelő programot indítani, illetve azt támo­gat­ni a kormány munkájának keretein belül? Ezt azért is kérdezem, mert azt látjuk, hogy amíg az Euró­pai Unióban, mondjuk, Svédországban a leg­jobb, Bulgáriában pedig a leghatékonyabb a cukor­be­te­gek ellátása, addig Magyarország ebben megint az utolsó helyek körül kullog; a 28 tagállamból 17. ma Magyarország a cukorbetegek ellátása tekin­te­té­ben. Úgy gondoljuk, hogy ebben van dolgunk, ebben a kormánynak van dolga, ezért várom államtitkár úr megtisztelő válaszát.

Köszönöm a figyelmet. (Taps az MSZP padso­rai­ban. ‑ Közbekiáltás: Úgy van!)

(14.10)
Felszólalások:  Előző  30  Következő    Ülésnap adatai