Készült: 2020.03.30.00:16:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

226. ülésnap (2005.05.18.), 95. felszólalás
Felszólaló Németh Zsolt (független)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:03


Felszólalások:  Előző  95  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

NÉMETH ZSOLT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy részletes vitában általában mindig arra figyelünk, hogy a benyújtott módosító indítványok közül milyen újabb elemek kerülhetnek egy törvénybe, milyen újabb elemmel gazdagodhat a szabályozás. Itt viszont furcsa módon inkább azt nézzük, hogy mi marad majd ki belőle. Azt hiszem, a törvény többségére ez a sors várhat. Mi azt szeretnénk, hogy a törvénynek legalább az a része, amelyben közmegegyezés van - mégpedig nem feltétlenül kormánypárt és ellenzék között húzódik ez a határ, hanem azt hiszem, hogy egy korrekt szakmai álláspont és egy kevésbé korrekt megközelítés között -, életbe léphessen, nevezetesen a körzetközponti jegyzők díjazásának, illetményének a kérdése.

Hadd térjek ki egy pillanatra erre a szabályozásra, hiszen jó néhány helyen ez a “kistérségi társulás székhelyeö megnevezéssel szerepel, amely mindenképpen korrekcióra szorul. Ez nem analóg fogalom a körzetközponti jegyzővel, hiszen két különböző feladatról van szó, és mindkét feladat többletmunkát jelent, amiért többletdíjazás jár. De amíg a kistérségi társulás székhely települése jegyzőjének, amennyiben a kistérségi társulás az általa vezetett hivatalra bízza a munkaszervezet vezetését, többletjavadalmazás jár - s ennek a forrása is megvan, és ez jogi szabályozás nélkül is biztosítható a jegyzőnek -, addig a másik feladatkör, amely a körzetközponti feladatból áll, kevésbé rendezett. Jelenleg olyan szabályozás alakult ki, minek folytán egy községi körjegyző jóval magasabb javadalmazást is kaphat, ha több község tartozik hozzá. Ez persze többletmunkát jelent, de úgy vélem, hogy ez nem mérhető össze azzal, amely többlettevékenységet az államigazgatási feladatok körében el kell hogy lásson egy jegyző. Ilyen például a kiemelt építésügy, a gyámhivatal működtetése, az okmányiroda, a falugondnoki szolgálatok engedélyezése, egyes szociális ügyek, hiszen például a körzetközponti jegyző engedélyezi a házi segítségnyújtás kialakítását, a szociális étkeztetés feltételrendszerét, sőt ezeket évente ellenőriznie is kell. Ennek a feladatkörnek a javadalmazása az illetménytáblában semmiféle módon nem jelenik meg.

Ugyanakkor többletterhet jelent általában erre a jegyzői körre az is, hogy a körzetben lévő települési jegyzők - legyenek akár körjegyzők vagy csupán önálló jegyzők - bizony nagyon gyakran kizárási okot jelentenek hatósági ügyekben, elfogultságot jelentenek, és praktikusan a körzetközponti jegyzőt bízzák meg ezzel a feladattal. Ez az utóbbi időben nagyon jelentősen megnőtt.

Összegezve tehát, magam is támogatom az 1. és 3. indítványokat, hogy a törvényből ezek kerüljenek ki, de kérem az előterjesztőket, ezt a szakaszt is használják ki arra, hogy a törvénynek az a része, amelyben - még egyszer mondom - úgy tűnik, közmegegyezés van, tehát a körzetközponti jegyzők illetményének a rendezése életbe léphessen, tehát módosítsák, vonják vissza indítványuknak azt a részét. Azt hiszem, ebben a szakaszban még nem késő ezekben a kérdésekben megegyezni.

Köszönöm a figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  95  Következő    Ülésnap adatai