Készült: 2020.04.03.07:33:06 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

226. ülésnap (2005.05.18.), 105. felszólalás
Felszólaló Németh Zsolt (független)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:59


Felszólalások:  Előző  105  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

NÉMETH ZSOLT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Urbán Árpád képviselőtársam törvényjavaslata a legbátrabb városról mindenképpen üde színfolt a mai nap során is, hiszen nem valamiféle ellenőrzési kötelezettségünknek teszünk eleget, nem adunk ezzel valamiféle új többletjogosítványt egy településnek, többletpénz sem jár ezzel, még csak azt sem mondhatnánk, hogy valamiféle új cím kerül adományozásra, hiszen, mint az előbbiekben is elhangzott, országszerte a széles közvéleményben ismert ez az elképzelés. Mégis helyes az, hogy nemcsak magát nevezi el egy település legbátrabbnak, hanem úgymond, a legnagyobb önkormányzat, a Magyar Országgyűlés adományozza ezt a címet a városnak. Ezért aztán én magam is ezt a törvényjavaslatot támogatom.

Viszont a mai nap folyamán egy módosító indítványt is benyújtottam. Tettem ezt azért, mert én is úgy vélem, hogy alkalmat adhat ez a törvényjavaslat a “legbátrabb községö cím adományozására is. Közel három évvel ezelőtt kérdést intéztem ez ügyben, vagy inkább azt mondanám, hogy kérést a belügyminiszterhez, hogy a 80. évfordulóra a Vas megyei Kercaszomor kapja meg a “legbátrabb községö címet.

Röviden a történet. A békeszerződés Kercaszomort - vagy az akkori Szomorócot - ugyan Magyarországnak ítélte, azonban a szerb-horvát katonaság megszállta a települést több más településsel együtt. Azonban egy évvel később, 1920 augusztusában határőrök és a helyi kapára-kaszára kapott parasztemberek kiűzték a katonaságot a faluból. Ugyan a túlerő később legyőzte őket, azonban két évvel később erre az eseményre is hivatkozva Kercaszomor visszakerülhetett Magyarországhoz. Ezt annak idején egy harang örökítette meg, egy felirattal belevésve: “a jugoszláv uralom alóli felszabadulás emlékéreö, és ezt a napot közel fél évszázadon keresztül, a háború végéig megünnepelte a község.

Mindamellett, hogy Kercaszomor is kérte a Belügyminisztériumtól, illetve a kormánytól ennek a címnek az adományozását, a Vas Megyei Közgyűlés határozatban erősítette ezt meg, és mivel a 80. évfordulóra erre lehetőség nem nyílott - bár biztató választ kaptam itt, a parlamentben -, két jelentős Vas megyei civil szervezet, a Vas Megyéért Egyesület mint az egyik legnagyobb tekintélyű társadalmi szervezet Vas megyében, és a Vas Megyei Honismereti Egyesület “Vas megye legbátrabb községeö címet adományozta ezen az ünnepen. Szervátiusz István alkotása is erre az alkalomra készült el, megörökítve Kercaszomor hős védőinek emlékét.

Összegezve tehát, úgy vélem, elérkezettnek látszik az idő, hogy rendezzük ezt a kérdést. Annak idején Pál Tibor államtitkár úr válaszában már 2002-ben azt írta, hogy “A Belügyminisztériumban megkezdődtek a szakértői munkálatok. Ezeknek a munkálatoknak alapján ez évben döntési javaslatot terjesztünk a kormány elé, hogy a 'legbátrabb község' cím létesítésére és ennek a címnek odaítélésére ebben az évben első ízben lehetőség legyen.ö

 

(14.20)

Tehát biztatás volt erre, a szakértői anyagokból, helyettes államtitkár úr egykori leveléből idézve a Honvédelmi Minisztérium jelezte, hogy tudomása van a kercaszomori fegyveres akcióról és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakmai véleménye alapján a község lakossága kiérdemelte az említett címet.

Ugyanakkor fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez a javaslatom nem gyengíteni, hanem erősíteni kívánja. Tehát abban a meglehetősen furcsa helyzetben, ha nem fogadná el ezt a módosító indítványt az Országgyűlés, én akkor is támogatom Balassagyarmat legbátrabb város címét, de még egyszer hangsúlyozom, szeretném, ha ezzel a módosító indítvánnyal együtt és a legbátrabb község címmel együtt történhetne ez meg.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  105  Következő    Ülésnap adatai