Készült: 2021.04.23.01:03:52 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
227 195 2009.10.06. 2:32  19-280

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Szatmáry Képviselő Úr! Rosszul tetszik emlékezni, ugyanis négy évvel ezelőtt a Fidesz nem arra hívta fel a figyelmet, hogy milyen gazdasági problémák lehetségesek, hanem a választási kampányban jelentős ígéreteket tett, sokkal jelentősebb ígéreteket, mint az akkori kormánypártok ezt föl merték vállalni.

Az az érv, hogy úgymond az ellenzéki képviselők rendelkezésére nem álltak az adatok, hogy fölmérjék, hogy milyen állapotban van a magyar költségvetés és a magyar gazdaság, ez azért nem állja meg a helyét, tisztelt képviselő úr, mert hiszen minden adat, ami a kormánypárti képviselők rendelkezésére áll, az az önök rendelkezésére is áll. Ebből adódóan ugyanolyan információk birtokában kell legyenek; egyébként, ha meg nincsenek, akkor minek ülnek itt a parlamentben? Mert egyébként tudhatnák, hogyha tájékozódnának, és elolvasnák az ehhez szükséges anyagokat.

Tehát ugyanakkor az előző fölszólalásában - egyszer elmondtam, hogy a Fidesz képviselői igen hajlamosak a kettős beszédre -, amikor a felszólalását mondta, akkor elfeledkezett arról beszélni, hogy van egy adócsomag, amit már a nyáron, még a nyári szünet előtt elfogadott a parlament, ami jelentős könnyebbséget jelent a gazdasági vállalkozásoknak is, meg a személyi jövedelemadó kapcsán az egyes állampolgároknak, dolgozóknak és alkalmazottaknak is.

Az iparűzési adó tekintetében, amikor kárhoztatják az adócsomagot meg a költségvetést olyan értelemben, hogy kevesebb jut az önkormányzatoknak, ha az iparűzési adó, ami az önkormányzatokhoz folyik be, nem került volna valamiféle kompenzációra, akkor az önkormányzatoknak még kevesebb bevételük lenne, akkor meg ezért szajkóznák azt, hogy micsoda dolog az ilyen törvényeket elfogadni.

Nem nagyon lehet eligazodni azon, hogy igazából mit mondanak! Ez a kettős beszéd; egyszer ezt mondom, másodszor mást mondok, aztán letagadom azt, hogy egyszer ezt mondtam, utána meg a másikat mondtam. Ez nem nagyon elegáns itt a parlamentben (Varga Mihály: Ezért kellene abbahagyni, Tibor.), mert mint már mondtam, emlékszünk rá, hogy ki mit mondott itt a Házban, Varga Mihály képviselő úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
228 16 2009.10.07. 2:21  1-335

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! A megszokott gyakorlat, hogy az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács jelentéseiből a másik oldal a negatívumokat emeli ki és azt hangsúlyozná, mintha ezek a jelentések csak ezt tartalmaznák, illetve a kormánypárti oldal nyilvánvalóan figyel azokra a megjegyzésekre is, amelyek egyrészt pozitív megállapításokat tartalmaznak, másrészt például az Állami Számvevőszék feladata, amely felhívja a figyelmet a kormányzat részére, hogy milyen területeken milyen pontosítások szükségeltetnek. Tehát amikor a Költségvetési Tanács jelezte vagy kifejtette azt az álláspontját, hogy sajnos bizonytalanságok vannak még a világgazdasági folyamatokban, és nem számítható ki egyértelműen, hogy hogyan alakulnak a válság különböző tünetei a következő időszakban, természetszerű, hogy óvatos költségvetésre inti a kormányt, hogy ilyet nyújtson be. Konzervatív - ezt mondta az expozéjában a pénzügyminiszter úr, hogy ez a költségvetés konzervatívabb, mint amit például a Költségvetési Tanács javasol.

Tisztelt Képviselő Asszony! Ha itt lett volna tegnap, körülbelül százszor hallhatta volna azt, hogy a közétkeztetéssel, a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban a költségvetésben benyújtott alternatívához képest megállapodás született a kormány és az MSZP képviselőcsoportja között, hogy ez a normatív támogatás jövő évben megmarad. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi helyzethez képest még kedvezőbb lesz a gyermekétkeztetés, mert hiszen belép egy olyan korosztály, a hetedikesek, akik eddig nem kaptak ingyenes étkeztetést. Tehát kérem szépen, hogy ezt vegyék figyelembe minden hozzászólásukban, és ne hangoztassák továbbra is százszor, hogy ezen (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) a területen aggályokat látnak.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
228 24 2009.10.07. 2:15  1-335

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az ellenzék képviselőinek figyelmét szeretném felhívni arra, mert már sokadszor mondják el itt a parlamentben, hogy az alkotmányos rend szerint a költségvetést a kormány hosszú hónapok előkészítő munkája alapján szeptember 30-ig nyújtja be a parlamentnek, nyilvánvalóan az akkor rendelkezésre álló ismeretek és tudás szerint a legjobb szándékkal.

(A benyújtott költségvetésnek, a parlamenthez benyújtott költségvetésnek...)

Czapi/Lezsák-Móring-Nyakó/(Kovács Tibor)/bl

(9.00)

A parlamenthez benyújtott költségvetésnek az a célja, hogy itt a parlamentben mindkét politikai oldal megvitassa, és jó szándékú és szakmailag megalapozott módosító kezdeményezéseikkel jobbá tegyék azt a költségvetést, amit a kormány benyújtott - ez az alkotmányos rend Magyarországon -, és végül a parlament fogadja el, tisztelt Babák képviselő úr, a költségvetést. Tehát az, amit a kormány benyújtott, ilyen tekintetben nem tekinthető szentírásnak, csak egy olyan alapnak, amit az akkori ismeretek szerint a kormány benyújtott. (Babák Mihály közbeszól.)

Képviselő úr elmondása szerint is föl szeretném hívni a figyelmet arra, hogy az oktatásügy nemcsak abból áll, hogy a különböző oktatásban részt vevők bérjellegű juttatásai hogyan alakulnak, hanem az is jelentős szerepet játszik, hogy milyen technikai felszereltséggel, milyen technikai körülmények között tanulhatnak és dolgozhatnak a pedagógusok. (Babák Mihály közbeszól.)

Hetek, hónapok óta sorra sok-sok településen adunk át, meg vesznek részt önök is felújított iskolák átadási ünnepségein, ahol egyrészt a körülmények, másrészt a technikai feltételek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövőben egy sokkal magasabb színvonalú oktatás folyjon nemcsak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken is.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
228 72 2009.10.07. 2:00  1-335

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Elismeri-e ön azt, hogy a közösségi közlekedés jelenlegi rendszere évtized óta átszervezésre, átalakításra szorul, mert nem működik hatékonyan? (Babák Mihály: Nyolc éve kormányoztok!) Elismeri-e ön, képviselő úr, azt, hogy amikor elhangzanak azok a számok, hogy a MÁV működtetéséhez mennyi pénzre és mennyi forrásra van szükség, akkor ezek a számok milyen mértékben megalapozottak?

(Honnan származnak ezek a számok?)

BB/Lezsák-Móring-Nyakó/(Kovács Tibor)/bl

(10.50)

Honnan származnak ezek a számok? Ismerik-e önök - magunkra is mondom ezt - tételes felsorolásban, hogy mi mennyibe kerül például a MÁV működetésében, és az miért kerül annyiba? Tudjuk, hogy ez évtizedes probléma, és ezt másképpen, mint politikai konszenzussal (Babák Mihály: Hol van?), a politikai oldalak konszenzusával, nem lehet megoldani, és nem lehet kezelni.

Kérdezem önt, képviselő úr, hogy az ön politikai pártja hajlandó-e értelmes politikai tárgyalásra és politikai konszenzusra ebben a kérdésben, hogy közösen megvitassuk, megbeszéljük ezt a problémát, és ha nem is hosszú távú, de legalább középtávon olyan programot fogadjon el a kormány, amit az ellenzék is elfogad és tud támogatni, mert ez a probléma másképpen Magyarországon nem kezelhető. Kérdezem, hogy hajlandóak-e egy ilyen együttműködésre?

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiban. - Dr. Lamperth Mónika: Úgy van!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
228 82 2009.10.07. 2:06  1-335

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Egy dolgot vitatok azok közül, amiket önök emlegetnek. Mégpedig azt vitatom, hogy azok a számok, amelyek megjelennek, hogy márpedig a vasút működtetéséhez ennyi meg ennyi forrásra van szükség, sehol, semmivel, semmilyen kontrollálható módon nem ellenőrizhetőek, hogy ezek a költségek milyen mértékben indokoltak. (Babák Mihály: Kinek kell bizonyítani? Ti vagytok kormányon!) Bocsánat! Másképpen hogyan lehetne kevesebb költséggel és hatékonyabban működtetni ezt a vasúttársaságot? (Babák Mihály és Bernáth Ildikó közbeszól.) Ezek a számok mindig a vasúti vezetéstől származó számok és információk.

(Más külső szervezet - akár a közlekedési tárca is - nem rendelkezik...)

da/Lezsák-Móring-Nyakó/ (Kovács Tibor)/pa

(11.00)

Más, külső szervezet, akár a közlekedési tárca is, nem rendelkezik olyan autentikus információkkal, amelyek alapján azt lehetne mondani, hogy ezek a finanszírozási igények megalapozottak vagy nem megalapozottak. (Babák Mihály: Katasztrófa!) Lehet itt demagóg módon azt mondani, hogy márpedig most össze fog omlani a vasút, ha ezeket a forrásokat nem kapja meg; én meg azt mondom, hogy éppen elérkezett annak az ideje, hogy fölülvizsgáljuk, hogy azok a költségek és kiadások, amelyeket évről évre... (Babák Mihály: Ki tartott vissza ettől?) És ehhez politikai konszenzusra van szükség! (Babák Mihály: Ki tartott vissza, hogy kimunkáld?)

Tisztelt Képviselő Úr! Úgy nem lehet ezen a területen politikai reformot csinálni, hogy önök demagóg módon minden lépést, amit a kormány meg akar tenni, azonnal megtámadnak és elleneznek, és példa nem volt még rá, hogy egyetlenegy lépést is támogattak volna. Ezért mondtam, hogy ez olyan kényes kérdés, olyan sok embert érintő kérdés és olyan nagyságrendű probléma, amit csak politikai konszenzussal lehet meglépni.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
230 14 2009.10.09. 20:18  1-163

KOVÁCS TIBOR, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt három nap meglehetősen hosszú és kimerítő, sokszor nem a tárgyhoz tartozó vitái után a mai napon megkezdjük a költségvetést megalapozó törvényjavaslatok vitáját.

Mint ahogy az már a bizottsági véleményekben is elhangzott, ez egy alkotmánybírósági döntés eredményeként történik így. 2006-ban döntött arról az Alkotmánybíróság, hogy a kormány a költségvetési törvényjavaslatot külön, illetve az azt megalapozó törvényjavaslatot egy másik törvénycsomagban nyújtja be a Ház elé, és tárgyaljuk. Így volt ez mindig, tisztelt képviselőtársaim, Pettkó András e tekintetben rosszul emlékszik, mert mióta én a parlament tagja vagyok, azóta ez mindig is így volt, és nem a szocialista kormány valami különleges kezdeményezése.

Valóban, a törvényjavaslat nagyszámú törvény módosítását kezdeményezi, 41 törvény módosítását. Ezek természetszerűleg nem azonos súlyú módosítások. A legtöbb módosítás egy-egy szavas vagy egy-egy mondatos, pontosító jellegű, a korábbi időszak tapasztalatain alapuló, jobbító szándékú módosítás, és csak kevesebb olyan van a törvényjavaslatok között, amelyek valóban jelentősebb módosítását tartalmazzák egyes törvényjavaslatoknak.

Mielőtt azonban rátérnék ezeknek az ismertetésére - természetesen nekem, vezérszónoknak nincs módom mind a 41-ről részletesen szólni, azért ülnek itt a tisztelt képviselőtársaim, hogy egy-egy szakterülethez tartozó törvénymódosításokról részletesebben kifejtik az álláspontjukat, én a fontosabbakról szeretnék néhány szót váltani -, szeretnék emlékeztetni arra, hogy milyen szándékok vezérelték a kormányt akkor, amikor a válság kezdeti időszakában eldöntötte azokat a fő prioritásokat, amelyeket akkor megfogalmazott.

Hallhattuk tegnap egyes ellenzéki felszólalásokból, minthogyha tulajdonképpen nem is lenne válság, vagy hogyha van válság, akkor azt egyedül a magyar kormány robbantotta ki, a magyar kormány működése okozza, és tulajdonképpen nem is nagyon szükségesek azok a lépések, amelyeket a kormány meg kíván tenni. Én azért mégiscsak emlékeztetném önöket arra, hogy számos olyan ország van, ahol a korábbi, sikeresebb gazdasági működés ellenére a válság sokkal mélyebb, sokkal elmélyültebb, mint Magyarországon, a visszaesés sokkal nagyobb mértékű, mint Magyarországon, és súlyosabb gondokkal és problémákkal küzdenek.

Mégis, milyen célokat fogalmazott meg annak idején a kormány, mire vállalkozott, hogy milyen módon kívánja kezelni hazánkban a válságot? Elhatározta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországot az egyensúlyi pályán tartsa, megvédje a pénzügyi rendszer stabilitását és legfőképpen a lakossági megtakarításokat. Emlékeztetnék arra, hogy ma sem minden országban van így. Van olyan ország, ahol a lakossági megtakarításokat nem tudja garantálni a kormány. Véghezviszi azt a stabilizációs programot, amely a világgazdasági válság közepette nem könnyű feladat, és ennek eredményeként növekedési pályára állítja a gazdaságot. Jelentősen átalakítja az adórendszert, versenyképesebbé teszi a magyar adórendszert, hogy abban a szituációban, amikor a válság elmúltával egy felzárkózási folyamat indul, akkor előnyösebb pozícióban legyen Magyarország. Megvédi a devizahiteleseket és a bankhiteleseket. És végül: olyan költségvetést készít a jövő évre, amely stabilan fenntartható növekedési pályára állítja az országot.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Egy fél év eltelt, ideje számba vennünk azokat az eredményeket, amelyeket ezen célkitűzések kapcsán a kormánynak sikerült elérnie. Magyarország kockázati megítélése a válság időszakában meglehetősen rossz volt, gyakorlatilag az államháztartás finanszírozása a piacról lehetetlenné vált - megjegyzem, nemcsak Magyarországé, hanem olyan országoké is, mint Németország és más, tőlünk sokkal gazdagabb országok -, ezáltal a költségvetés finanszírozása bizonytalanná vált. Ma már ez nem így van, a magyar valuta jelentősen erősödött, külső megítélésünk jelentősen javult, a hitelminősítők legutóbb negatívról stabilra változtatták Magyarország adósbesorolásának kilátásait, a jegybanki alapkamat 9,5 százalékról 7,5 százalékra mérséklődött, és minden esély megvan arra, hogy ez a folyamat tovább folytatódhat.

A hozamok jelentősen csökkentek, ezáltal olcsóbbá vált az állam finanszírozása. A bankrendszer megőrizte stabilitását - ez sem általános a világban és Európában körülöttünk -, úgy gondolom, ez nagy eredmény, de ettől függetlenül természetesen a kormány eltökélt abban, hogy további lépéseket kíván tenni a betétesek védelme és a bankrendszer működésének átláthatósága érdekében.

Ugyanakkor nem feledhetjük azt, hogy a magyar gazdaság teljesítménye a nemzetközi válság eredményeként az elmúlt két évben mintegy 7,5 százalékkal csökkent. Ez az ország egyhavi jövedelmének felel meg, ennyi esett ki a költségvetés bevételi oldaláról. Tehát ebből egy következtetésre juthatunk, hogy a kevesebb forrásból nem tudunk ugyanolyan nagyságrendű juttatásokat adni, nem tud a költségvetés olyan kiadásokat finanszírozni, amelyeket a korábbiakban tudott, magyarul: a kisebb tortából nem lehet nagyobb szeleteket szeletelni.

Mindezt előrevetítve szeretnék kiemelten néhány törvényjavaslatról beszélni, elsőként talán a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényről. Mint ahogy itt képviselőtársaim említették, bevezetésre kerül az új kafetéria-rendszer, amely természetesen tartalmaz bizonyos értelemben szigorításokat, ugyanakkor nagyobb választási lehetőséget teremt az egyes köztisztviselő számára, hogy ezen juttatásokból melyek azok, amelyeket ő szeretne igénybe venni. Megkezdődik a kormányzati személyügyi szolgáltató rendszer, egy integrált informatikai rendszer üzembe helyezése, amely személyügyi szolgáltatásokat, korszerűbb szolgáltatásokat nyújt az egyes tárcák részére.

2004-ben ez a kormány elindított egy ösztöndíjas foglalkoztatási programot. Ennek pozitív eredményei alapján azt mondhatjuk el, hogy indokolt könnyebbé tenni az ösztöndíjasan foglalkoztatottak alkalmazását, mert hiszen a foglalkoztató az ösztöndíjas program alatt megismeri az alkalmazott képességeit, és minden további nélkül lehetőséget teremt a foglalkoztatására.

A törvényjavaslat megteremti a Bibó István közigazgatási ösztöndíj törvényi alapjait. Ekkor a legkiválóbb nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók juthatnak olyan ösztöndíjhoz, ami lehetővé teszi számukra a közszolgálati munkára való felkészülést, illetve a gyakorlati ismeretek megszerzésének lehetőségét.

(8.40)

A javaslat szigorítja a köztisztviselők párhuzamos munkavégzésére vonatkozó szabályokat, bejelentéshez köti, hogy egyes tevékenységeket a köztisztviselő milyen feltételekkel végezhet, de megjegyzem, hogy az engedélyt a munkáltató csak rendkívül különleges indokokkal utasíthatja el.

Az elmúlt válságidőszak azt is igazolta, hogy adott esetben a Magyar Köztársaságnak szüksége van arra, hogy a területén működő és székhellyel rendelkező hitelintézetek számára kölcsönöket, garanciákat nyújtson. Természetesen ilyenkor indokolt növelni az állam betekintési, ellenőrzési és irányító szerepét; erre vonatkozó javaslat fogalmazódik meg ebben a törvényjavaslatban.

A kafetéria-rendszerről már szóltam, ennek részleteiről képviselőtársaim bővebben szólnak majd.

Az államháztartásról szóló törvény terjedelmes módosítása talán az egyik legsarkalatosabb pontja ennek a törvénycsomagnak. Egyrészt pontosítja - különösen a kisebbségi önkormányzatok tekintetében - az ellenőrzéssel kapcsolatos lehetőségeket és szükségszerűségeket, lehetővé teszi a közpénzfelhasználás még átláthatóbbá tételét. Ugyanakkor lehetőséget teremt az önkormányzatok számára, hogy a Kincstár vezesse gazdálkodásuk tekintetében a számlákat. Ez lehetőséget teremt arra, hogy olcsóbbá váljon az önkormányzatok gazdálkodása, ne legyenek kötve a bankrendszer egyéb más költségeihez.

Az élet igazolta, hogy a lakástámogatási rendszer igénybevételét és felhasználását indokolt ellenőrizni, ugyanakkor szabályozni kell, hogy a Kincstár milyen feltételekkel és hogyan jogosult az adatkezelésre ebben a tekintetben.

Az elmúlt években azt is tapasztalhattuk, hogy ha egyes önkormányzatoknak a Kincstár, illetve az állam felé visszafizetési kötelezettségük keletkezett valamilyen nem szabályszerű pénzfelhasználásból adódóan, akkor ez adott esetben nehéz helyzetbe hozhatta azt az önkormányzatot, ezért kívánja a javaslat lehetővé tenni a visszafizetési kötelezettség éven túli részletfizetési lehetőségét. Ez alatt az önkormányzat rendezheti az anyagi helyzetét, ezáltal teremtve számára nagyobb mozgásteret.

Annak érdekében, hogy az állami tulajdonú gazdasági társaságoknak történő állami források juttatása összhangban legyen az Európai Unió támogatási előírásaival, mindehhez az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter engedélye szükséges.

A címzett és céltámogatásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos teendőkben eddig két tárcának, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumnak, illetve az Önkormányzati Minisztériumnak volt illetékessége. Célszerű az egyszerűsítés érdekében mindezeket a jogköröket az önkormányzatokért felelős miniszter hatáskörébe utalni.

Tisztelt Képviselőtársaim! A javaslat másik nagyon fontos eleme - és amiről nagyon sok szó esett itt az elmúlt három napban is - az "Út a munkához" program eddigi tapasztalatai, illetve az ehhez kapcsolódó szükségszerű módosítások. Ezeknek a módosító indítványoknak az elkészítése most is folyamatban van, képviselőtársaim a bizottsági szakaszban ismerkedhetnek meg ezeknek a részleteivel. Ez a javaslat ennek a programnak azokat az eddigi tapasztalatait próbálja rendszerbe foglalni, illetve az önkormányzatok által fölvetett problémákat kezelni, amelyekkel még gördülékenyebbé, még hatékonyabbá tehető ennek a programnak a végrehajtása.

A javaslat a támogató szolgáltatásokhoz és a közösségi ellátásokhoz hasonlóan a hatékonyabb ellátásszervezés érdekében kiveszi a kötelező önkormányzati feladatok közül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és ezt pályázati rendszerben kívánja működtetni a továbbiakban. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ebből a költségvetés ki kívánna vonulni.

Másik jelentős elem, hogy a törvényjavaslat az e téren tapasztalható anomáliák megszüntetése érdekében - az önkormányzati fenntartókhoz hasonlóan - a nem állami fenntartónak is előírja, hogy ha egyházi fenntartónak adja át az intézményét, ebben az esetben az egyházi kiegészítő támogatást öt évre előre ki kell fizetnie. Ennek az az indoka, hogy a nem állami fenntartó bármikor, akár jogutód nélkül is megszűnhet, így aztán nincs az, aki a finanszírozási különbséget kifizethetné, ezért volt kénytelen a jogalkotó egy ilyen módosítási indítványt kezdeményezni.

A közoktatásról szóló törvény néhány elemét módosítja a javaslat. Egyértelműbbé teszi azokat a felhatalmazó rendelkezéseket, amelyek alapján az oktatási miniszter, illetve a kormány fogadhat el jogszabályokat. Megváltoztatja az alapfokú művészetoktatás finanszírozási rendjét, de - mint ahogy a tegnapi vitában, illetve a tegnapelőttiben is elhangzott - módosítási szándék van az MSZP képviselőcsoportja részéről, hogy a benyújtott javaslathoz képest egy kedvezőbb finanszírozási konstrukció jöhessen létre ezen a területen.

Áttekinthetőbbé teszi a javaslat az egyházi kiegészítő támogatás jövőbeni megállapításának szabályait. Eddig ebből mindig viták keletkeztek az elszámolás időszakában. A jogszabály azt kívánja rendezni, hogy ez a továbbiakban már ne legyen így.

Sok vitát kiváltott az elmúlt napokban is a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítása. Szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat még egyszer, és a minket figyelőket is arra, hogy az MSZP-kormányok javaslatára indult el 2003-ban a gyermekétkeztetésben a normatív kedvezmények rendszere. Az 50 százalékos normatív kedvezmények mellett 2003. szeptember 1-jével az óvodai étkeztetésben, 2004. január 1-jétől a bölcsődében ellátottak, 2006 januárjától az általános iskola első négy osztályában tanulók, majd 2008-tól az általános iskola ötödik osztályában, végül 2009. január 1-jétől a hatodik évfolyamon, de jövőre, január 1-jétől már a hetedik évfolyamon is a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek számára ingyenes étkezést biztosít a költségvetés. Úgy gondolom - és ez elhangzott -, hogy ez egy olyan eredmény és vívmány, amit mindenképpen szeretnénk megőrizni.

A gyermekgondozási segély időtartamának három évről két évre történő csökkenése természetes igényt jelent a gyermekelhelyezés férőhelyeinek a növelésére. E tekintetben a kormánynak szándéka van növelni az állami támogatással is létrejövő gyermekelhelyezési helyeket, ugyanakkor könnyebbé és rugalmasabbá tesszük a gyermekfelügyelet létrehozásával kapcsolatos családi lehetőségeket. A családi napközik hálózatának bővítése tehát elsősorban a kistelepüléseken indokolt. Korábbi problémát orvosol a tervezet azzal, hogy kimondja, hogy a családi napköziben a saját gyermek után normatíva nem vehető igénybe, hasonlóan a családi gyermekfelügyelet keretében biztosított ellátásokhoz, ugyanakkor ez jelentős pozícióváltozást jelent különösen - még egyszer hangsúlyoznám - a kistelepülések számára.

Tisztelt Országgyűlés! Befejezésül szeretnék emlékeztetni arra, hogy miközben itt sok esetben, az elmúlt három napban is megalapozatlan vádak hangzottak el velünk szemben, hogy mi minden területen csak a megszorítás és csak a visszalépés politikáját képviseljük, és tönkre akarunk tenni mindent, eközben a kormány megállapodásra törekszik minden civil szervezettel.

(8.50)

A tegnapi nap bejelentették, hogy a kormány megállapodott a fogyatékosszervezetekkel, akik elfogadták azt az ajánlatot, amit a kormány tett a jövő évi finanszírozás tekintetében. Megállapodtunk a kórházszövetségekkel.

Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Magyar Szocialista Párt továbbra is nyitott minden konstruktív javaslatra. Sajnos, ilyen nagyon-nagyon kevés hangzott el az elmúlt napokban a beterjesztendő költségvetés, illetve a salátatörvény kapcsán, és kérem képviselőtársaimat, hogy jobbító szándékú javaslataikkal támogassák a benyújtott javaslatot.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
230 70 2009.10.09. 1:48  1-163

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Senki nem vitatta azt, amit Répássy képviselő úr is elmondott az egyházak szerepéről. Képviselőtársam azt emelte ki, hogy ez a kormány a vatikáni megállapodást - amelyet, szeretnék emlékeztetni, a Horn-kormány kötött meg a Vatikánnal - eddig mindig betartotta, sőt ezen túl 30 milliárd forintot meghaladó mértékben többlettel járult hozzá az egyházi intézmények fenntartásához. Most sem arról van szó, hogy az egyéb más, az állami és önkormányzati szférába tartozó intézmények finanszírozásának a csökkenésén túl az egyházi finanszírozás aránytalanul csökkenne. Olyan arányban csökken, mint ahogy a lehetőségeink, a gazdasági visszaesés, a GDP-bevételek csökkenése okozza, olyan arányban csökken az egyházi finanszírozás is a jövő évre vonatkozóan.

És különösen illetlen dolog - Balog Zoltán képviselő úr előéletét is ismerve -, hogy itt valótlanságokkal, sőt hazugságokkal próbálja félrevezetni a magyar társadalmat (Babák Mihály: Te minden percben ezt csinálod!), mert arról beszélt, hogy az adókedvezményeket kívánná megszüntetni a kormányzat, amiről szó sincs természetesen. Az illedelmes viselkedéshez, tisztelt képviselő úr, aki most nincs itt a teremben, az is hozzátartozik, hogy nem mondunk valótlanságokat, és nem hazudunk az állampolgároknak. (Babák Mihály: Így van! - Közbeszólás a Fidesz soraiból: Viszont!)

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
230 102 2009.10.09. 2:08  1-163

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Babák képviselő úr az elmúlt három és fél napban, úgy látszik, nem figyelt kellőképpen (Babák Mihály: De figyelek rád, iszom a szavaidat.), mert egyrészt az expozéban a miniszter úr, másrészt az államtitkár úr itt már legalább tízszer elmondta, hogy az egyik legnagyobb terület, ahol a jövő évben megszorítások vannak, mintegy 140 milliárd forintos nagyságrendben, az éppen a központi közigazgatás, tisztelt képviselő úr. (Babák Mihály: Hol?) Pont ezt a dolgot számon kérni ezen a kormányon, amikor az expozéban már elhangzott az is, a miniszter úr számolt be arról, hogy több tízezerrel csökkent az elmúlt négy évben a központi költségvetés keretén belül foglalkoztatottak létszáma, ha ezeket a tényadatokat, amelyekről olvashat a képviselő úr a költségvetési törvényben... - akkor nem tudunk mit tenni. (Babák Mihály: Ki van szervezve.)

Az autópályák finanszírozásának kérdéskörében meg pont önök ne legyenek azok, akik minket számon kérnek, mert hiszen az önök időszakában közbeszerzés nélkül, közvetlen direkt megbízással, ráadásul kivonva a forrásokat a költségvetés keretéből és a Fejlesztési Bank hatáskörébe átrakva (Babák Mihály: Egynegyedébe került.), ezáltal úgy feltüntetve, mintha a hiány nem is annyi lenne, mint amennyi, ilyen módon finanszírozták az autópálya-építéseket. A sikerek, azok persze nem nagyon voltak túlzottan nagyok, mert néhány tíz kilométer autópályát sikerült négy év alatt építeni, szemben e kormány ideje alatt, amikor ez több száz kilométer autópálya, és ma már egyik országhatártól a másikig több autópályán lehet végig közlekedni.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
230 140 2009.10.09. 2:10  1-163

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Babák Képviselő Úr! Ön már elég régen ül itt a parlamentben, és emlékszik arra, hogy minden költségvetési vitában a Fidesz képviselői ezerszámra nyújtanak be módosító indítványokat, és érdekes módon ezek a módosító indítványok, függetlenül attól, hogy 2003, 2005, 2007, 2009, minden esetben a kiadások korlátlan növelésére tesznek javaslatot. (Babák Mihály: Nana! Nem mondasz igazat.) Amikor azt kérik tőlünk számon, hogy úgymond nem fogadtuk be ezeket az indítványokat, egy felelősen gondolkodó kormánypárt, tisztelt képviselő úr, a majdhogynem komolytalannak mondható módosító indítványok sokaságát... - most is hallom, hogy körülbelül 600 módosító indítványt nyújtottak be hasonló tartalommal (Babák Mihály, Pettkó András: Ezret.) ehhez a költségvetéshez. A felelősség kérdése nemcsak a kormánypárti, hanem az ellenzéki oldalról is számon kérhető, tisztelt képviselő úr.

Akkor, amikor eltöltöttünk 34,5 órát a költségvetés vitájával itt, a parlamentben, önöktől, az ellenzéki oldalról egyetlenegy olyan mondat nem hangzott el, ami arra vonatkozott volna, hogy a Fidesz a jelenlegi helyzetet hogyan kezelné, milyen megoldásokat javasolna ahelyett, amit mi benyújtottunk, szajkózzák azt, hogy vonjuk vissza a költségvetést. Ez azt jelenti, hogy hatályban maradna most az a költségvetés, amiről tavaly és az idén január 2-án már azt mondták, hogy két nap alatt összeomlott. Ennyire lehet hinni az önök szavának.

Köszönöm szépen. (Dr. Szabó Zoltán: Még ennyire sem. - Szórványos taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
230 160 2009.10.09. 3:24  1-163

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Egy közel 35 órás vita végére érkezünk el néhány perc múlva. Ez a vita szólt arról, amit talán Herbály képviselő úr fogalmazott meg legpontosabban, hogy mi a feladata egy költségvetésnek, és milyen mozgástere van.

A kormánypárti képviselők megpróbálták bemutatni azt, hogy a lehetőségeink mellett mi a mozgástere a költségvetésnek, egyetlenegy képviselőnk se beszélt arról - mint ahogy ez valamikor előfordult a magyar parlament történetében -, hogy ez minden idők legjobb költségvetése. Készséggel elismerjük, hogy ez nem minden idők legjobb költségvetése, de úgy gondolom, hogy azok a prioritások, amelyeket egyrészt a kormány megfogalmazott, másrészt itt a képviselőtársaink is ismertettek a parlament plenáris ülésén, azok tükröződnek ebben a költségvetésben.

Megpróbáltuk természetesen kezelni a vita közben felmerült problémákat, gondokat, mint a gyermekétkeztetés kérdésköre vagy a művészetoktatás problémája, amire a képviselőtársaink nyújtanak be olyan módosító indítványokat, amelyek megpróbálják kezelni a legérzékenyebb területeket. De hallhattuk azt is, hogy örvendetesen a költségvetési vita ideje alatt a kormánynak sikerült megállapodnia a kórházszövetségekkel, a különböző társadalmi szervezetekkel, a fogyatékosszervezetekkel, és mindenki elfogadta és tudomásul vette, hogy mekkora a mozgástere a kormánynak a költségvetésen belül, és elfogadták azokat a javaslatokat, amelyeket a kormány tett az asztalra, illetve a kormány befogadta azokat a javaslatokat, amelyeket ők tettek.

Itt Czomba képviselő volt az, aki a leghevesebben támadta az "Út a munkához" programot, amit az elmúlt időszakban indított el ez a kormány. Én magam is azt tapasztalom, hogy a polgármesterek, akiknek a legtöbbet kell ezzel a problémakörrel foglalkozni, kezdetben idegenkedtek tőle, ma már megismerkedtek vele, olyan megoldásokat dolgoztak ki, amely sokak számára elfogadható, és ma már én azt tapasztalom, hogy ők a legfőbb támogatói annak, hogy ez a program folytatódjon, mert látják, hogy a dolognak van értelme, és ezzel lehet értékteremtő munkát végezni ezeken a településeken; nemcsak arról szól a történet, hogy takarítással és hasonlókkal, hanem értékteremtő munkával.

Tehát azt tudom mondani, tisztelt képviselőtársaim, hogy mi, kormánypárti képviselők elszántan haladunk tovább a stabilizáció útján, elszántan haladunk annak érdekében, hogy megteremtsük egy válság utáni fejlődés lehetőségét. Meggyőződésünk, hogy ez a költségvetés, illetve a megalapozó törvények is ezt szolgálják.

Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök asszony. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
232 130 2009.10.13. 8:10  125-135

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ahhoz képest, hogy a költségvetési bevételek egyik legnagyobb tételét jelentő jövedéki adókat szabályozó törvényjavaslat van előttünk, meglehetős érdektelenség kíséri a jogszabály elfogadását az Országgyűlésben.

Egyszer talán érdemes lenne egy történelminek tekinthető áttekintést tenni ennek a jogszabálynak a módosításáról egészen a rendszerváltás kezdetétől, amikor a jogalkotás alapelvei között "virágozzék száz virág" címszóval születtek szabályok, aminek eredményeként tapasztalhattuk azokat a hatalmas méretű visszaéléseket, amelyek leginkább a jövedéki termékeket övezték, mert hiszen ezek adótartalma volt a leginkább csábító az ezekkel történő visszaélésre. Ennek következtében a szabályok finomodtak, sokan mondják, hogy túlzottan bonyolultakká váltak. Természetesen egy úgymond hétköznapi ember számára, aki nem szakmabeli ezen a területen, valóban nem egyszerű jogszabályokról van szó, de akik alkalmazzák nap mint nap ezeket a szabályokat, ma már rutinszerűen alkalmazzák. A jogalkotás törekszik arra, hogy a még meglévő ellentmondásokat megpróbálja kiküszöbölni, és megpróbálja orvosolni azokat a hibákat, amelyek ma is benne vannak, nemcsak a magyar rendszerben, hanem hallhattunk, olvashattunk róla, hogy az Európai Unión belül is az adócsalások és adóvisszaélések legnagyobb területe ma is még a jövedéki adók területe. Természetszerű, hogy az Európai Bizottság is foglalkozik olyan jogszabályokkal, amelyek a hatékonyabb ellenőrzést teszik lehetővé.

Mint ahogy itt az előzőekben az expozéban is elhangzott, új irányelv született a jövedéki termékek szabályozására, és ez kerül át most a magyar jogrendbe. Nem kis terjedelmű a szabályozás, ez kétségtelen, de olyan módosításokat tartalmaz, ami sok tekintetben könnyebbséget jelent a felhasználóknak is.

Az első ilyen terület, aminek kapcsán szeretnék visszautalni arra, amit az előzőekben már mondtam, hogy a jövedéki termékek szállítása közben történő visszaélések lehetőségét kívánja korlátozni az a szabályozás, amely az adófelfüggesztéssel szállított jövedéki termékek okmányolására vonatkozó szabályokat módosítja. A korábbi, papír alapú okmányolás helyett bevezetésre kerül egy elektronikus okmányolás és követése az áruknak, létrejön egy európai szintű számítástechnikai rendszer, amelyben nyomon követhető az áru egészen a feladástól a célállomásig, majd a célállomáson az adók megfizetéséig. Természetszerűleg ezzel hatékonyabbá válik az egész folyamat, egyszerűbbé, legalábbis az adóellenőrök számára is követhetőbbé.

Úgy gondolom, örvendetes az a szabályozásban, hogy ez a szabály alkalmazható lesz nemcsak az európai közösségi szállítások területén, hanem belföldön is. Nyilvánvalóan ez problémát jelenthet olyan felhasználók számára, akik nem rendelkeznek ezzel a speciális kapcsolattal a vám- és pénzügyőrség hálózatán keresztül, ezért teszi lehetővé a jogszabály azt, hogy ilyen elektronikus okmányokat az ügyfélkapun keresztül is be lehessen nyújtani.

Ilyenkor mindig fölmerül, ha egy technikai rendszert alkalmazunk, hogy lehetséges üzemzavar is ennek működése során. A jogszabály rendelkezik arra az esetre is, hogy üzemzavar esetén hogyan kell eljárni. Néhány területen módosít a jogszabály más területeken is. Például létrehozza a bejegyzett feladói státus intézményét, amely a jövedéki termékek kereskedelmében és forgalmazásában vezet be könnyítéseket.

Államtitkár úr részleteiben beszélt arról, hogy néhány más területen is tartalmaz módosításokat az új irányelv. Az egyik ilyen terület, hogy az egyéb borok tekintetében, a gyümölcsborok tekintetében megszűnik az a korlát, hogy csak 2 liter űrtartalmú termékeket lehet forgalomba hozni, ugyanakkor a nagyobb térfogatú forgalomba hozatal esetén kötelező lesz a ma is érvényes, borokra vonatkozó zárjegy használata.

Kereskedelmi tevékenységet eddig külön engedéllyel lehetett végezni. Ezt követően a javaslat lehetővé teszi, hogy egyszerű bejelentéssel, a jegyzőhöz történő bejelentéssel folytatható legyen ez a tevékenység, kivétel ez alól a dohányáruk kereskedelme. Természetesen az ellenőrzések hatékonysága érdekében a jegyzőnek kötelezettsége lesz bejelenteni a vám- és pénzügyőrség felé az ilyen bejelentéseket és az ilyen tevékenységek megindítását.

Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslat egyéb területen is tartalmaz módosításokat. Jelentősen fejlődött vagy fejlődésnek indult az utóbbi időszakban egy iparág: a hulladékok hasznosítása és ezen a hulladékhasznosításon belül a különböző hulladékokból olajtermékek előállítása, és hogy ezeknek a használata során a jövedéki törvény vonatkozó előírásait milyen módon és hogyan kell alkalmazni. Ez a jogszabály pontosításokat és könnyítéseket is tartalmaz, hogy ezen a területen, ha valaki ilyen tevékenységet folytat, az társadalmilag természetszerűleg hasznos tevékenység, és ezáltal könnyítéseket tartalmaz a javaslat.

(15.20)

Ugyanakkor be kell tartani azokat az előírásokat, amelyek a jövedéki termékek kereskedelmére, forgalmazására vonatkoznak, mert ha nem tennék ezt, akkor ez lenne az a kiskapu, ahol megnyílhatna a későbbiekben a visszaélés lehetősége.

Ugyancsak jelentős az adminisztrációs terhek csökkentése szempontjából, amit államtitkár úr említett, hogy közúti ellenőrzések során a továbbiakban nem kell jegyzőkönyvet készíteni, csak akkor, ha valamilyen visszaélésre kerül sor.

Áttekintve a törvényjavaslatot, néhány apró pontosításra teszünk majd javaslatot módosító indítványok formájában. Ezek elfogadásával, illetve mindazok alapján, ami az expozéban, illetve a bizottsági többségi véleményekben elhangzott, kérjük az Országgyűlést, hogy támogassa a törvényjavaslat elfogadását.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
232 134 2009.10.13. 2:15  125-135

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Én vitatkozom a Márton Attila képviselő által elmondott kritikával, már csak azért is, mert a jövedéki tevékenység végzése általában nem kisipari tevékenység. Ezeket általában komoly vállalkozások végzik, amelyek mind műszakilag, mind technikailag fölkészültek arra, hogy ezt a tevékenységet a jogszabályi előírásoknak megfelelően tudják végezni. Mondhatom ezt bátran azért, mert a jövedéki tanácson keresztül - amelynek egy ideje már az elnöke is vagyok - ismerem ezeket a társaságokat mind a dohányipar, mind a kőolajipar, mind a szeszipar területén, ezek szövetségbe tömörült társaságok.

Szeretnék arról is beszámolni, hogy a kormány ez irányú kötelezettségének is mindenkor igyekszik eleget tenni, és ezekkel a szövetségekkel együtt ezeket a törvénymódosításokat, tételesen mindegyiket egyeztették. Egyébként ezek a szövetségek az ez irányú módosításokat támogatták, már csak azért is, mert számos területen - mint ahogy az az expozéban is elhangzott, illetve én is utaltam rá a hozzászólásomban -, mind a kereskedelem területén, mind a forgalmazás területén számos könnyítést tartalmaznak.

Utalnék csak például arra a szigorú szabályra, amit éppen a parlament követelésére fogadott el a korábbi időszakban az Országgyűlés, hogy a jövedéki visszaéléssel kapcsolatban például egyes üzleteket vizsgálat nélkül köteles bezárni a VPOP. Most javasol a kormány egy olyan szabályozást, hogy legyen lehetőség megvizsgálni, hogy amennyiben az érintett teljesen jogkövető módon járt el, ennek ellenére történt szabálytalanság (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), ne következzen be automatikusan üzletbezárás. Mindezek alapján mondtam azt, hogy könnyítéseket is számos területen tartalmaz a jogszabály.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
234 22 2009.10.20. 2:00  11-409

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Az ügyrendi javaslatom, elnök úr, az, hogy rendeljen el szünetet az elnök úr, amíg az ellenzéki párt előre írásban leadott képviselői megérkeznek az ülésterembe. (Korózs Lajos: Helyes! - Taps az MSZP soraiban.) Egy egészen különleges helyzet tanúi vagyunk ma a parlamentben: miközben a Fidesz képviselőcsoportja 1300-nál több módosító indítványt nyújtott be az Országgyűlésnek a költségvetéshez - ennek persze a tartalmáról, hogy mennyire komolytalan és a hecckampány kategóriába tartozó módosító indítványokról van szó, képviselőink már beszéltek -, ettől függetlenül egy komoly tárgyaláshoz, tisztelt elnök úr, elképzelhetetlen az, hogy azok a képviselők, akik ilyen számú módosító indítványt nyújtanak be a parlamentbe, ide se jönnek.

(9.00)

Lenézik tulajdonképpen a parlamentet ilyen tekintetben, viccet próbálnak meg csinálni a mi komoly munkánkból és tevékenységünkből. Ez így nem folytatható, tisztelt elnök úr! Kérem az ellenzéki képviselőcsoportok jelen lévő tagjait, hogy gondoskodjanak arról, hogy ha komolyan veszik a költségvetés tárgyalását az Országgyűlésben, akkor azok, akiknek a nevét előre leadták hozzászólóként a parlamentben, legyenek itt és vegyenek részt a vitában.

A Szocialista Párt képviselői, akiknek a nevét előre leadtuk hozzászólóként és véleményalkotóként, valamennyien itt ülnek a teremben, és készen állnak arra, hogy komoly szakmai vitát folytassanak az ellenzék képviselőivel. Így erre nincs lehetőség, így a vita komolytalanná válik, ezért még egyszer szeretném kérni elnök urat, hogy az ellenzéki képviselők - akik előre leadták hozzászólási szándékukat - megérkezéséig rendeljen el szünetet.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
234 220 2009.10.20. 2:13  11-409

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Borsod megyei képviselőként, bár én Tiszaújvárosban lakom (Kontur Pál: Az egészen más!), de Miskolc város fejlesztéséről az elmúlt tíz évben, képviselő úr, ezt elmondani, amit ön elmondott, egyszerűen elképesztő! Olyan messze áll az igazságtól, hogy hihetetlen. Most, egy héttel ezelőtt írták alá azt a megállapodást, ami éppen az ön kórházának a fejlesztését finanszírozza állami támogatásból 11 milliárd forinttal (Taps az MSZP padsoraiban.), az ön kórházának a fejlesztését, tisztelt képviselő úr!

Folyik a villamostender 32 milliárd forintos beruházással. Évenként a város 600-700 millió forintot költött, a kormány plusz 1 forintját minden alkalommal igénybe véve, különböző útfejlesztésekre, közterületek fejlesztésére. Elkészült a Miskolcot elkerülő út, ami hihetetlen sokat jelent a város számára, nem kell a városon keresztül áthaladni. Az ipari park fejlesztése kormányzati támogatással megvalósul. Ez is jelentős. Odatelepültek olyan új munkahelyek mint legutóbb például a Vodafon, ami több száz munkahelyet teremtett a városban; a panelprogram keretében több száz lakás újul meg, korszerűsödik meg, tisztelt képviselő úr - hát miről tetszik beszélni? Ennyi fejlesztés, mint ami az elmúlt öt-tíz évben Miskolcot és Miskolc környékét jellemezte, soha a korábbi évtizedben nem volt!

Természetesen azok a problémák, amikről beszélt, azok vannak. Ezen dolgozik az önkormányzat, hogy ezeket a problémákat kezelje, megoldja, de ilyen negatív módon - ön, miskolciként! - beszélni arról a városról, ami ilyen fejlődést ért el az utóbbi időben! Egy vagy két hete volt éppen az új uszoda átadása Miskolc városában! (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

Képviselő Úr! A realitás vagy legalább az igazság minimuma! Arról beszéljenek itt, a Parlament falai között!

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
234 226 2009.10.20. 1:47  11-409

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném tovább árnyalni azt a képet, amit Nagy Kálmán képviselő úr - nem is tudom, rossz szándékkal - megpróbált Miskolc városáról beállítani. Tisztelt Képviselő Úr! Ön tisztában van vele, hogy a termálfürdő fejlesztésére az elmúlt években 4 milliárd forintot költött a város állami forrásból. (Török Zsolt: Mennyit?) 4 milliárd forintot.

Az igaz, hogy a strand - amit emlegetett, képviselő úr - fejlesztésére most dolgoz ki alternatív javaslatot az önkormányzat, de ez amiatt történt, mert éveken keresztül folyt a leválási kísérlet és szándék Tapolca részéről. Hogyan kérhető számon az önkormányzaton, hogy fejlesszen egy olyan területet, ami aztán meg akar válni tőle? De a művészetek területén Művészetek Háza, tisztelt képviselő úr, a Szinva-terasz, ami megvalósult, parkolóház, két föld alatti parkoló, a sétálóutca, amit megépítettek a városban, vagy a városrehabilitációs projekt, amelyet most indítanak, és megújul ennek keretében az avasi pincesor.

Képviselő úr, három és fél perce sorolom - de csak tételesen, nem elemezve az egyes részleteit - azokat a fejlesztéseket, amelyek Miskolc város önkormányzata megvalósított az elmúlt időszakban, nyilvánvalóan nem önkényesen, hanem kivétel nélkül mindegyik a városlakókat szolgálja. Hogyan beszélhet ön ilyen sötét képet festve erről a városról, ami az utóbbi években ilyen fejlesztéseket valósított meg?

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
234 326 2009.10.20. 4:39  11-409

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Így a vita vége felé, ha megengedik, nagyon röviden összefoglalnánk az MSZP képviselőcsoportjának az impresszióit a mai napról. Meglehetősen rosszul indult a mai nap, tisztelt képviselőtársaim, ügyrendi javaslatot kellett megfogalmazzunk azért, mert a Fidesz képviselőcsoportjából az előre leadott képviselők nem voltak jelen a teremben, tehát nem kezdődhetett meg egy érdemi vita itt a parlamentben. (Varga Mihály: Ez nem igaz! Babák Mihály közbeszól. - Az elnök csenget.)

A másik érdekesség, hogy valószínűleg tévedésből a Költségvetési Tanács elnöke megjelent itt a teremben, számítva arra, hogy talán érdemi vitát tudunk itt a mai nap folytatni. Úgy láttam, hogy meglehetősen lesújtva a Költségvetési Tanács elnöke mintegy fél-háromnegyed óra múlva elhagyta a termet (Domokos László közbeszól.), látva azt, hogy mire számíthat itt a mai napon. (Babák Mihály: Velem tárgyalt húsz percig.)

Tisztelt Képviselőtársaim! A mi képviselőink, az MSZP képviselői elmondták azokat a módosító indítványokat, amelyekkel jobbá, pontosabbá kívánjuk tenni a kormány által benyújtott költségvetési javaslatot. Nyilvánvalóan az egyeztetéseken maradt nyitottan néhány pont, ezt szerettük volna egyrészt pontosítani, másrészt át fogjuk módosító indítványokkal vezetni a költségvetésen azokat a megállapodásokat, amelyeket a kormány kötött elsősorban azokkal a szervezetekkel - fogyatékosszervezetekkel, a kórházi szövetségekkel, illetve az érdekképviseletekkel -, amelyek nyilvánvalóan azt reprezentálják, hogy a kormány még ebben a helyzetben is, a nehéz gazdasági helyzetre tekintettel is megállapodásra törekszik az érdekképviseletekkel, arra kérve őket, hogy értsék meg azt a helyzetet, amiben van ma Magyarország, amelyhez alkalmazkodnia kell mindenkinek.

A harmadik elem, tisztelt képviselőtársaim, néhány módosító indítvány, de nagy jelentőségű indítvány, amelyekről képviselőtársaim már beszéltek: a távhő áfáját módosító indítvány, illetve más pontosító indítvány, amelyet még benyújtani szándékozunk.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ugyanakkor sajnálatosan azt kell elmondanunk, hogy a Fidesz képviselőcsoportjának véleményére a kettős beszéd, kettős játék volt jellemző a mai nap során is. Hallhattuk még néhány nappal ezelőtt, hogy Orbán Viktor mit mondott, hogy kormányra jutásuk esetén visszavonják a költségvetést, ami maga egy abszurd bejelentés. (Domokos László: Melyik módosító javaslatról beszél?) Egy komoly pártelnök ilyet persze nem mondhat, ezt már mi nem vitatjuk. (Domokos László: Melyik módosítóról beszélsz?) Ugyanakkor 1300 módosító indítványt nyújtottak be a Fidesz képviselői. Egyszerűen érthetetlen, hogy ha vissza akarják vonni a képviselők, akkor milyen megfontolásból nyújtották be (Babák Mihály: Ezt ön nem fogja megérteni...), mert ha véletlenül elfogadtuk volna ezeket az indítványokat, akkor lehet, hogy tényleg vissza kellett volna vonni a költségvetést (Dr. Kovács Zoltán: Ez melyik ajánlási pont?), mert már január 2-án ellehetetlenült volna a költségvetés. (Közbeszólások a Fidesz soraiban. - Az elnök csenget.)

Jellemző módon 450 milliárd forint tekintetében tettek képviselők átcsoportosításra javaslatot, ilyen virtuális forrásokra (Babák Mihály: A költségvetésben nem virtuális források vannak.), mint amit Varga Mihály is megfogalmazott, hogy majd a kamatcsökkentésből, a kamatkiadások csökkenéséből olyan megtakarítások keletkeznek (Közbeszólások a Fidesz soraiban. - Az elnök csenget.), amik egyébként fedeznék azt a 200 milliárdos kiadási többletet, amit ezen a téren megfogalmaztak. (Domokos László közbeszól.) Most már csak az a veszély fenyeget, tisztelt képviselőtársaim, hogy ha ilyen komoly közgazdászokra, akik ilyen megalapozott javaslatokat tesznek, bízzák az ország jövőjét, akkor bizony nagy kockázatot vállal az, aki ilyen közgazdászokat akar az ország élére állítani.

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt ajánlom önöknek, hogy inkább támogassák azokat az indítványokat, amelyeket a szocialista képviselők megfogalmaztak, mert legalább azok megfontolt, megalapozott indítványok (Babák Mihály: Megfontoljuk.), nyilvánvalóan a költségvetési hiányt azon a szinten tartják, amilyen szinten a kormány ezt tervezte és benyújtotta, és megnyugtató módon finanszírozza azokat a célokat, amelyeket a kormány korábban megfogalmazott (Babák Mihály: Melyikre gondoltál?), és megnyugtató módon működhetnek országszerte azok az intézmények, önkormányzatok, amelyek az idén is így működtek.

Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim. (Taps az MSZP soraiban. - Közbeszólások a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
234 372 2009.10.20. 2:06  11-409

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Itt vagyunk néhányszemközt a parlamentben. Tényleg, beszéljünk már komolyan, és beszéljünk szakmai kérdésekről. (Varga Mihály közbeszól.) A Fidesz elnöke, Orbán Viktor két héttel ezelőtt azt mondta, hogy ha a Fidesz kormányra kerül, akkor visszavonja úgymond a költségvetést. Bár ez zöldség, erről ne beszéljünk, nyilván egy pótköltségvetést fognak benyújtani, mert technikailag a dolog másképpen nem kezelhető. Mert ha visszavonják a költségvetést, akkor az alatt az idő alatt, amíg elfogadják az újat, meg az átmeneti időszak... Szóval, zavaros az egész história.

De nem ez a lényege a dolognak. Ha tényleg komolyan gondolják, képviselő úr (Varga Mihályhoz.), akkor mondja már meg, hogy minek nyújtottak be 1300-nál is több módosító indítványt ehhez a törvényjavaslathoz, ha úgyis vissza akarják vonni? Akkor meg nem mindegy a Fidesznek, hogy mi van benyújtva? Ha úgyis vissza akarják vonni, akkor tökmindegy, hogy mit nyújtott be ez a kormány, teljesen felesleges benyújtani hozzá módosító indítványokat. Mert még a végén, képzeljék el, milyen baleset történt volna akkor, ha ez az átok kormány meg a kormánypárti képviselők beszavazzák azokat a módosító indítványokat, amiket a Fidesz itt most benyújtott! - az összeset. Itt lettek volna a nagy bajban január 1-jén vagy a választásokat követően, ha tényleg a Fidesz nyeri a választásokat. Bár, mondom, már kétszer hitték azt, hogy ők nyerik, aztán utána nem nyerték meg, aztán jött a tüntetés megint, hogy csalás történt. Nehogy most is így járjanak! Vigyázzanak! De akkor mit csinálnának? Akkor tényleg itt lennének a nagy bajban, hogy a saját módosítójukat kellene visszavonni. Mondják már meg, tényleg, komolyan, mit gondolnak erről a helyzetről?!

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
234 380 2009.10.20. 2:06  11-409

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Ángyán Képviselő Úr! Többször hallhattuk, hogy a Fidesz kormányzásra készül. Egy kormányzásra készülő párt képviselőcsoportja, amikor egy költségvetéshez komolyan hozzá akar szólni, komoly véleményt akar megfogalmazni, akkor az nem úgy szokott történni, hogy minden képviselő adjon be annyi módosító indítványt, amennyit csak akar, tömegével, és majd a kormány kiválogatja azt, ami elméletileg tetszik neki, vagy nem tetszik. Kíváncsi vagyok például, hogy ezt tervezi-e Varga Mihály, ha tételezzük fel, ő lenne a pénzügyminiszter, hogy ő azt a helyzetet hogyan kezelné a saját frakciójában, ha mindegyik képviselő benyújtana 30 darab módosító indítványt (Babák Mihály: Ne aggódjál!), túlköltve a költségvetési forrásokat kétszeresen-háromszorosan (Babák Mihály: Ez melyik módosító indítvány?), és majd Varga Mihály kiválogatja azokat az indítványokat, amelyek úgymond neki tetszenek. (Babák Mihály: Ne oszd az eszedet!)

Tisztelt Ángyán Képviselő Úr! Ön nem emlékezhet rá, mert akkor még nem volt képviselő; volt itt olyan ellenzéki párt, úgy hívták, hogy MSZP, amelyik nyújtott be alternatív költségvetési javaslatot a Házhoz, az akkori parlamenthez. Ez az alternatív költségvetési javaslat megfogalmazta egyensúlyban a bevételi oldalt is, meg a kiadási oldalt is (Dr. Ángyán József: Egyensúlyban van.), és bemutatta a Háznak, hogy egyébként egy kormányzásra készülő párt hogyan gondolkodik a költségvetésről, mit tart prioritásnak, és mit tartana elfogadhatónak.

Én úgy gondolom, hogy az akkori mintát elő kéne venni, meg kéne fogadni, és ha tényleg komolyan készülnek erre a dologra, akkor komolyan kellene venni a parlamenti működést. (Babák Mihály: Ne féltsed tőlünk az országot, nem kérte senki!)

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

(18.20)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
241 20 2009.11.10. 2:13  13-287

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Ékes képviselő úr negyedórán keresztül sorolta, hogy milyen problémákat lát ő, és mi mindent kellene úgymond a költségvetés kapcsán ennek a kormánynak kezelnie. Úgy beszélt erről negyedórán keresztül, mintha csak döntés kérdése lenne, döntés és jó szándék kérdése lenne a kormánypárti képviselők részéről, hogy mindaz, amit elmondott, megvalósulhasson, azaz oda kelljen pakolni úgymond a pénzeket, és képviselő úr egyetlenegy szót nem ejtett arról, hogy egyébként az a gazdasági visszaesés, aminek eredményeként a költségvetés bevételei legalább 6, de esetleg 7 százalékkal is csökkennek ebben az évben és a jövő évben, ezeket a forrásokat honnan gondolja előteremteni, minek a rovására gondolja megvalósítani ezeket a fejlesztéseket, amiről ön is beszélt többek között.

Azt az illúziót kelti a magyar állampolgárokban, mintha itt a kormánypárti padsorokban csak olyan képviselők ülnének, akik arra rendezkedtek be, hogy sanyargassák a magyar népet és mindenféle megvonásokat eszközöljenek, holott ismert, hogy valamennyi ország, európai uniós tagállam elszenvedi a gazdasági válság összes következményeit. Némely országok, amelyeket önök néhány évvel ezelőtt még előttünk emlegettek, most e tekintetben is mögöttünk járnak, nagyobb a visszaesés náluk, mint nálunk Magyarországon, ennek ellenére ezt az illúziót keltik a magyar társadalomban.

Képviselő úr, ez mérhetetlen felelőtlenség és inkorrektség az önök részéről.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
241 24 2009.11.10. 2:06  13-287

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Az adócsökkentés, amiről önök beszéltek, azt jelenti, hogy kevesebb bevétele származik a költségvetésnek, legalábbis hosszú éveken keresztül, előre nem prognosztizálható módon csökken a költségvetés bevétele. A költségvetés bevételeiből ezáltal kevesebb forrás áll rendelkezésre, hogy a különböző programokra, a különböző célokra a költségvetésből fordítani lehessen.

Ön arra hivatkozik, mintha a környező országok vagy az európai uniós tagállamok többsége valamiféle adócsökkentést és jelentős adócsökkentést hajtott volna végre az elmúlt időszakban. Ez nem igaz, tisztelt képviselő úr. Az viszont igaz, hogy még a válság közepette is a lehetőségekhez képest a magyar parlament már a nyári ülésszak előtt elfogadta azt az adócsökkentési programot, amely egyrészt jelentős személyijövedelemadó-csökkentést jelent a következő évekre, de már erre az évre is, tisztelt képviselő úr, a lehetőségekhez mérten a személyijövedelemadó-kategóriában, és a társasági terhek tekintetében pedig az egészségügyi hozzájárulás és egyéb más, a tételes egészségügyi járulék eltüntetésével jelentősen csökkennek a jövő évben a gazdasági társaságok terhei.

Tehát a dolgot úgy beállítani, mintha ez a kormány a lehetőségek mérlegelésével ne tenne meg mindent annak érdekében, hogy fölkészüljön a gazdaság a válság utáni időszakra, és előnyösebb helyzetben legyünk, mint más környező országok, ahol az államadósság és a költségvetési hiány jelentős mértékben nőtt az elmúlt időszakban, egyszerűen ez megint csak olyan tétel, amivel félrevezetik az embereket, tisztelt képviselő úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
241 38 2009.11.10. 2:12  13-287

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Én is röviden szeretnék reagálni, tisztelt elnök úr, a Varga Mihály úr által elmondottakra, amelyek valóban nem értékelhetőek másképpen, mint csúsztatásoknak és a kettős beszéd tipikus példájának, amit nap mint nap hallhatunk a Fidesz képviselőitől.

Képviselő úr azt fogalmazta meg, hogy a munkanélküliség növekedése semmi más miatt nincs, mint egyedül a kormány gazdaságpolitikája. Akkor nyilvánvalóan ugyanígy kritizálja valamennyi európai uniós tagállam gazdaságpolitikáját a képviselő úr, és nyilván a Fidesznek olyan zseniális megoldásai vannak, hogy az összes európai uniós tagállam itt áll sorban, hogy végre beszámoljanak nekik is, merthogy náluk is jelentősen növekszik a munkanélküliség. Spanyolországban például közelíti a 20 százalékot, tehát nyilvánvalóan a spanyol miniszterelnök itt áll Orbán Viktor előtt, és könyörög neki, hogy ugyan már, a zseniális ötleteikkel álljanak már elő, mert náluk ezt a problémát nemigen sikerült kezelni. (Domokos László: Egy picikét szerényebben! Picit szerényebben!) Nem beszélve, tisztelt képviselő úr, azokról az adatokról, amelyeket elmondanak, amit például Orbán Viktor megfogalmazott, hogy szerintük a költségvetési hiány most nem 3,9 százalék lesz, hanem 7,5 százalék körül van.

(9.40)

A kettős beszédet, képviselő úr, ha lefordítjuk, akkor ez azt jelenti, hogy további kiadáscsökkentésekre tesz javaslatot a Fidesz, további megszorító intézkedésekre tesz javaslatot a Fidesz ezáltal, mert azt mondja, nem lesz annyi bevétel, tehát a kiadásokat csökkenteni kell (Babák Mihály: Jól mondod, ezt kell tenni!), tehát még erőteljesebb megszorítást javasol, Ezt, ha lefordítjuk, ez az igazság, tisztelt képviselő úr, az önök beszédében, ezt tartalmazza. Jó lenne, ha világosan beszélnének (Az elnök a csengő megkocogtatásával a hozzászólási időkeret leteltét jelzi.), mert ha nem, akkor mi leszünk kénytelenek lefordítani azt, hogy amit mondanak, az mit jelent az átlagember számára. (Babák Mihály: Nincs itt baj, itt minden jó!)

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
241 80 2009.11.10. 2:04  13-287

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A képviselő úr által fölvetett egy-két dologra szeretnék reflektálni. A Televízió költségvetéséről beszélt hosszasan a képviselő úr. Egy olyan helyzet előtt van a magyar parlament, hogy költségvetési forrásból működik a köztelevízió, de a parlamentnek, a parlamenti képviselőknek semmilyen áttekintésük nincs a tekintetben, hogy a költségvetésből átadott forrásokat milyen célra és hogyan hasznosítja a Magyar Televízió, magyarul: mire költik el ezeket a forrásokat. Hallomásból vannak információink, és most, amikor napirenden van a parlamentben az, hogy különböző állami és önkormányzati cégek vezető tisztségviselői mennyi jövedelemmel rendelkeznek, és a válság időszakában elvárható mindenkitől az, hogy valamennyivel szerényebben viszonyuljon a helyzethez a jövedelem tekintetében, vannak olyan információink, hogy az MTV-nél például 60-nál is több olyan alkalmazott van, aki többet keres, mint a magyar miniszterelnök.

Erre nincsen magyarázatunk, hogy ez tulajdonképpen miért van így, de én úgy gondolom, a magyar társadalom elvárja a médiánál is, hogy a helyzethez igazodva megpróbáljanak takarékoskodni, és letegyék azt a javaslatot az asztalra, hogy ők hogyan akarnak viszonyulni a jelenlegi helyzethez. Mert az mégiscsak anomália, én legalábbis úgy gondolom, hogy egy közpénzből finanszírozott társaságnál 60 olyan alkalmazott legyen, aki többet keres, mint a magyar miniszterelnök.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiban. - Dr. Iván László tapsol.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
241 198 2009.11.10. 14:07  13-287

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ha megengedik, itt a vita vége felé szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy egyrészt a kormány milyen céllal, milyen szándékkal nyújtotta be ezt a költségvetést, az MSZP-frakció tagjai milyen módosító indítványokat kezdeményeztek a beadott módosító indítványokhoz képest, és szeretnék reagálni néhány szóban azokra a megjegyzésekre, amit ellenzéki képviselőtársaim mondtak el itt a vitában, a tekintetben, hogy a benyújtott ellenzéki módosító indítványok mennyire támogathatóak vagy mennyire nem támogathatóak.

Milyen szándékkal nyújtotta be a kormány? Nyilvánvalóan olyan szándékkal, hogy az ország gazdasági stabilitása a jövő évben is fenntartható és megtartható legyen, mert hiszen mi sem lehet annál fontosabb, mint hogy a gazdaság szereplői, a lakosság számára kiszámítható legyen az a pénzügyi-gazdasági környezet, amiben a következő években élünk. Mi sem fontosabb annál, mint hogy a forint stabilitása megmaradjon, és ne találják az emberek magukat szembe olyan kockázatokkal, mint amilyen kockázatokkal találkoztak akkor, amikor a forint árfolyama egészen szélsőséges módon 310-315 forintig is módosult, aminek rendkívül negatív következményei voltak az állampolgárokra, de a gazdasági társaságokra nézve is. Tehát ez egy elsődleges prioritás, hogy ez a stabilitás megmaradjon, és ez nyilvánvalóan szükséges ahhoz, hogy az a hiánycél, amit a kormány a költségvetés beadásával megfogalmazott, tartható legyen. Hiszen meghatározó jelentősége van annak, hogy a bizalom a nemzetközi pénzvilág oldaláról is megmaradjon Magyarországgal szemben, hogy a finanszírozáshoz szükséges források beszerezhetők legyenek.

A sarokszámok elfogadásával, tisztelt Országgyűlés, úgy gondolom, ennek feltételei megteremtődtek, a 3,8 százalékos hiány ezen számokkal tartható. Most arról szól a részletes vita, hogy az egyes fejezeteken belüli módosítások még milyen módon, hogyan pontosíthatják vagy javíthatják a költségvetés egyes tételeit.

(A jegyzői székben Béki Gabriellát Tóth Gyula
váltja fel.)

(13.30)

Mint ahogyan korábban már elhangzott, mintegy egyhavi jövedelem-kieséssel kell számolnia a költségvetésnek, ennyivel kevesebb forrás áll rendelkezésre, amit szét lehet osztani. Itt nyilvánvalóan minden ágazat, minden költségvetési fejezet megérzi ezt a forráshiányt, ugyanakkor azt kell mondanom, ettől függetlenül nem érvényes és nem igaz az, amit ellenzéki képviselők megfogalmaztak, hogy itt valamiféle fűnyíróelvszerűen avatkozott be a kormányzat a költségvetés benyújtásával. Sokkal inkább mondhatjuk azt, hogy prioritásokat fogalmazott meg a kormány, és ezen prioritások mellé többletforrásokat is biztosított. Mindenképpen ilyennek tekintjük a közbiztonság kérdését, a foglalkoztatás kérdését és fontosságát, amit az "Út a munkához" program keretében kíván a jövő évben is folytatni, az egészségügy működéséhez szükséges források, amelyek többletforrások az idei költségvetésben szereplő forrásokhoz képest.

A képviselői módosító indítványok kapcsán elmondhatjuk azt, hogy a korábban kritizált, azt kell mondanom, sok esetben nem kellő ismeret alapján, talán kicsit demagóg módon kritizált elemei a költségvetésnek pontosításra kerültek. Ilyennek tekintjük a gyerekétkeztetés kérdéskörét. Még egyszer szeretném hangsúlyozni: soha nem volt olyan javaslat, hogy azok a rászorultak, akik eddig ingyenesen vagy kedvezményesen kapták a gyerekétkeztetést, ne kapták volna úgy a jövő évben is. Természetesen az eredeti javaslatban erre kevesebb forrás volt, ezáltal lettek volna olyanok, akiknek valamivel többel kellett volna hozzájárulniuk az étkeztetéshez, de a képviselők által beadott módosítással az idei normatíva maradt érvényben, ezáltal ugyanúgy finanszírozható, sőt azt kell mondanom, hogy sokkal többen kaphatnak jövőre ingyenes vagy kedvezményes étkeztetést, mint az idén, hiszen már a 7. évfolyamnak is jár ez a kedvezmény. Ez azt jelenti, tisztelt képviselőtársaim, hogy 360 ezer gyerek kaphat kedvezményt az étkeztetés során, és több mint 200 ezer pedig teljesen ingyenes étkeztetést kaphat az iskolákban.

El kell mondanom még azt is, tisztelt képviselőtársaim, hogy minden olyan állítás, ami megfogalmazódott az ellenzék részéről, hogy milyen bizonytalanságokat tartalmaz ez a költségvetés: az általános tartalékban mintegy 57 milliárd forintot, a stabilitási tartalékban közel 100 milliárd forintot, illetve az árfolyam-kockázati tartalékban mintegy 50 milliárd forintot különített el a kormány tartalék címén. Ezek a források alkalmasak arra, hogy a bizonytalansági elemek, amelyek előre nem láthatóak, nagy biztonsággal finanszírozhatók legyenek a következő években is.

Úgy gondolom, ezáltal semmilyen alapja nincs azoknak a vádaskodásoknak, amelyek például megfogalmazódtak az ellenzéki párt elnöke részéről is, hogy egyrészt a hiányt ők úgy látják, ez meg fogja haladni a 7 százalékot. Egyébként ezzel roadshow-zzák be a egész országot, egyébként konkrét utalások nélkül, vagy ha konkrét utalások is történnek, mint például a Nemzeti Bank vesztesége, arról bebizonyosodik, hogy ennek az állításnak semmilyen alapja nincs, mert hiszen a Nemzeti Bank nemhogy veszteséges, hanem nyereséges lesz ebben az évben, tehát ilyen értelmű kockázatok nincsenek.

De ha ez így lenne, tisztelt képviselőtársaim, és az a kettős beszéd, amit hallhatunk a Fidesz képviselői részéről, igazolódna, akkor ez azt jelenti, hogy a Fidesz úgy gondolja, ha jövőre véletlenül kormányra kerülne, akkor további megszorító intézkedésekre lenne szükség, mert hiszen a hiány másképpen úgymond nem finanszírozható. Úgy gondolom, ennek egyébként semmilyen alapja nincs, ez semmivel nem indokolható. Ez semmi más célt nem szolgál, mint előrelátható módon megágyazni valamiféle olyan jövőbeni Fidesz-kommunikációnak, amely minden problémát az előző kormányzatra kíván hárítani.

Ha megengedik, most szeretnék utalni azokra a módosító indítványokra, az 1350 módosító indítványra, amit az ellenzéki képviselők nyújtottak be. Éppen a Fidesz alelnöke, Pokorni Zoltán képviselő úr nyilatkozta a minap a televízióban a következőt: egy kormányzásra készülő párt csak olyan módosításokat adhat be hitelesen a költségvetésbe, amit a kormányzása idején meg is fog valósítani. Most, tisztelt képviselőtársaim, ha ez az állítás igaz, és az ellenzéki képviselők ebből a megfontolásból, az alelnök úrnak ezt a bejelentését komolyan véve, ennek megfelelően adták be a módosító indítványukat, akkor azt tudom üzenni a tisztelt állampolgároknak, hogy elkezdhetnek félni, elkezdhetik félteni a vagyonukat a tekintetben, hogy ha mindezeket a Fidesz meg kívánja valósítani, az úgy elrepíti a hiánycélt a 10 százalék körüli szintre, aminek következtében nem lesz olyan pénzügyi vállalkozás, amelyik hajlandó lenne egyetlen fillérig is finanszírozni a magyar költségvetés hiányát. Ennek következménye az lehet, hogy a forint árfolyama 300-350 forintos csillagászati magasságokba emelkedhet.

Tehát igenis, van oka aggódni az állampolgárnak, hogyha a Fidesz komolyan gondolja ezeket az indítványokat, akkor ennek ilyen súlyos következményei lehetnek a magyar pénzrendszerre és a magyar gazdaságra. Jó, hogyha ezt egyébként tudomásul veszik.

Itt az általános vitában megkérdeztem a Fidesz frakcióvezetőjét, hogy ha ezt az 1350 darab indítványt ők tényleg komolyan gondolják, akkor elfogadhatónak tartaná-e ugyanezt a módszert abban az esetben, hogyha a Fidesz kormányra kerül, és a Fidesz kormányra kerülése esetén a Fidesz pénzügyminiszterének kellene kezelnie azt a helyzetet, hogy 1350 módosító indítványból kellene szemezgetni, és akkor kifricskázni, hogy ezt támogatom, ezt nem támogatom, ezt támogatom, ezt nem támogatom (Domokos László: Ez propagandaszöveg!), ez milyen komoly gazdaságpolitikára vall, ha ezt a Fidesz komolyan gondolja.

Tisztelt Képviselőtársaim! Egy kormánypárti frakciónak úgy kell viselkednie, mint egy gazdasági társaság boardjának és vezetőségének, meg kell tárgyalnia és meg kell vitatnia a gazdasági társaság lehetőségeit, a döntéseket meg kell hozni, és ezt követően a döntéseket a társaság vezetésének közösen képviselnie kell. Az MSZP frakciója ezt csinálta. Komoly vitákat folytattunk a nyár kezdetétől a tekintetben, hogy mi az, ami vállalható a jövő évi költségvetés kapcsán, mi az, ami nem vállalható. Ezt követően az MSZP frakciója döntött ezekről az indítványokról, és látszott a szavazásnál, hogy egyébként mi komolyan gondoljuk.

Ha már a szavazásnál tartunk, tisztelt képviselőtársaim, a Fidesz valamikor azt kommunikálta, hogy ők bizony, ha kormányra kerülnek, akkor visszavonják ezt a költségvetést. A magatartásuk egyébként nem nagyon utalt arra, hogy tényleg komolyan gondolják ezt a dolgot. Ha nem haragszanak, akkor azt a gyanúmat fogalmaznám meg, minthogyha a Fidesz úgy viselkedett volna, nehogy már véletlenül valamilyen gikszer következzen be itt a költségvetés elfogadása során, mert az nekik sem lenne igazából jó, és mintha úgy viselkedtek volna, hogy ők is szeretnék elősegíteni, hogy ez a költségvetés mégiscsak megszülessen itt a parlamentben. Ez rendjén való magatartás egyébként, mert ha nemcsak a kormánypárt gondolkodik felelősen, hanem az ellenzék is, akkor valóban tudatosulnia kell az ellenzéki képviselőkben annak, hogy sokkal nagyobb, sőt tragikus kárt okoznának Magyarországnak, ha a jövő évre vonatkozóan nem lenne elfogadott költségvetése az országnak.

(13.40)

Úgy gondolom, hogy a mi frakciónk, az MSZP képviselői felelősen jártak el a költségvetési vita során, felelősen szavaztak a szavazások során, felelős vita folyik egyébként azokról a kapcsolódó módosító indítványokról, amelyeket képviselőtársaink be kívánnak nyújtani. Erről már egy körben egyeztettünk is a frakcióban, s további egyeztetések lesznek. Meggyőződésem egyébként, hogy az MSZP-frakció felelős döntéssel fogja elfogadni és megszavazni az ország jövő évi költségvetését.

Azt kérem az ellenzéki képviselőtársainktól is, hogy ne demagóg módon próbálják meg elhitetni az emberekkel azt, hogy csupán döntés kérdése, hogy egyik vagy másik fejlesztés, egyik vagy másik kiadási javaslat, amit az ellenzéki képviselők megfogalmaztak, csak azon múlik, hogy elfogadjuk-e vagy nem fogadjuk el. Felelős döntést egy frakció, egy kormánypárti frakció akkor hozhat - és tud hozni -, hogyha az a döntés szolgálja az ország stabilitását, az ország jövőjét, az ország finanszírozhatóságát. Úgy gondolom, a mi frakciónk ilyen döntéseket fog hozni, és kérem az ellenzéki képviselőket, hogy ebben támogassanak minket.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
241 264 2009.11.10. 2:02  13-287

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Tisztelt Ángyán Képviselő Úr! Ön zagyvaságokat beszél, félrevezeti az embereket, valótlanságokat állít, valótlanságok sorozatát állítja. Egyszerűen elképesztő, hogy milyen valótlanságokat képes itt, a parlament nyilvánossága előtt mondani! Remélem, hogy ezt tudatosan teszi, mert ha tudatlanságból teszi, akkor az még sajnálatosabb dolog, tisztelt képviselő úr. Mert az "Igyál tejet" programra a jövő évben ugyanannyi van beállítva, mint amennyit az idén felhasználtak. Egyébként felülről nyitott kassza, tisztelt képviselő úr, ha többletigény érkezik erre az alapra, akkor a források ezen a soron rendelkezésre állnak.

Az intézményfinanszírozásból annyit vettek el, amennyivel kevesebb járulékot kell a jövedelmek után fizetni, és néhány intézmény a tárca hatáskörén kívülre került, tehát nyilvánvalóan kevesebb pénzt kell szerepeltetni ezen a soron. Az ifjú gazdák programra most járt le a pályázati beadási határidő, két héttel ezelőtt, most kezdődött el a feldolgozása. Több száz ilyen pályázat érkezett be, az idén kétszeresére emelték a forrást, mert akkora volt az igény. Most, miután felmérik, hogy mennyire lesz igény, februárban születnek majd a döntések, és nyilvánvalóan a forrásokat hozzá fogják rendelni.

(15.00)

Képviselő úr, ne állítson valótlanságokat, ne vezesse félre a magyar embereket ilyen valótlanságokkal, amiket itt megfogalmaz, mert ezeknek semmilyen alapja nincs! Sorolhatnám az összes többi állításával kapcsolatban az ugyanilyen valótlanságokat, de erre nincs idő megcáfolni, hogy az önök 1350 módosító indítványa közül hány tartalmaz olyan dolgot, ami egyszerűen elképesztő, morbid, és ráadásul olyan is, ami már (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) a megvalósulás folyamatában van, vagy már meg is valósították. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
249 2 2009.12.01. 5:09  1-4

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Mint ahogy önök emlékeznek rá, a tegnapi napon meggyőző többséggel elfogadta az Országgyűlés a jövő évi költségvetést. Arra gondoltunk a tegnapi napot megelőző, meglehetősen hisztérikus kampányt követően, hogy a mai napon talán már józanabb értékelése születik a másik politikai oldalról is a költségvetésnek. Sajnálatosan azt tapasztaljuk a ma reggeli nyilatkozatok alapján, hogy ez nem így van. Pedig hát sokszor elmondták a kormányoldal, illetve a kormány képviselői, hogy ez a költségvetés a józan ész logikáját követte. Magyarul, azt mondhatjuk, hogy annyit költünk, amennyi bevételünk van, a terheket megpróbáljuk méltányosan elosztani, és a bevételekből megpróbálunk átcsoportosítani arra, hogy a munkalehetőségek ebben az országban növekedjenek.

Azt, hogy a gazdasági visszaesés, amit az elmúlt évben, illetve a jövő évre várunk, mintegy 7 százalék, természetesen nehéz olyan emberek számára elmagyarázni, akik nem mindennap foglalkoznak költségvetési ügyekkel, de mégis azt mondhatjuk el, hogy majd' egy hónapnyival kevesebb bevétele származik az országnak. Tehát ennyivel kevesebbet tudunk elosztani. Mégis sikerült olyan költségvetést elfogadtatniuk a kormánypártoknak, ami 3 millió ember adóját csökkenti a következő évben, amellett, hogy már ebben az évben is mintegy 1,3 millió ember adója csökkent. Az, hogy 900 ezer család számára jelent könnyebbséget, hogy a távhő áfája 5 százalékra csökken, vagy az, hogy a krízisalap immár több mint 60 ezer embert tudott segíteni, elhárítani a legnagyobb nehézségeket, mindenképpen pozitív oldalai a költségvetésnek; nem beszélve arról, hogy többet tudunk fordítani az egészségügyre, a biztonságra.

Mindezekre tekintettel különösen gátlástalanságnak tűnik egyes politikai képviselők részéről, hogy megpróbálnak hasznot húzni a válság következményeiből, és úgy beállítani, mintha a válságot Magyarországon kizárólag a kormány tevékenysége okozta volna. Természetesen nem tudnak felsorolni egyetlenegy más országot sem, ahol a válság ne lenne érzékelhető, különösen Európában, és ne lennének súlyosabb következményei a válságnak, mint Magyarországon. Ma már nem nagyon emlegetik azokat a mintaországokat, amelyeket még egy évvel ezelőtt is emlegettek, amelyek úgymond Magyarország előtt járnak, és ma már foglalkoztatási és számos más adatban jelentősen mögöttünk járnak.

Különösen felháborítónak tartom azt a 29 közgazdászt, akiket nem is nagyon neveznék közgazdásznak, ne haragudjanak, inkább politikai szerencselovagnak, akik sajtóhirdetések formájában szólították fel a parlament képviselőit, hogy ne szavazzák meg a jövő évi költségvetést. Kik is ők tulajdonképpen? Valamennyiükről egy dolog talán elmondható, hogy a Fidesz-kormány idején szemérmetlenül sok pénzt kerestek, és akkor azért nem voltak olyan érzékenyek, mint mostanában. Milyen következményei lehettek volna annak, ha a parlament többsége valóban megfogadja az ajánlásaikat? Nem akarom felsorolni tételesen, de a pénz elkezdett volna azonnali hatállyal kivonulni az országból, a forint árfolyama a csillagos egekig ugrott volna, ez teljesen nyilvánvaló. De úgy gondolom, az ő felelősségük addig terjed, amíg a politikai propagandába kell beszállni, úgymond a következő kormány oldalán.

Úgy gondolom, a kormányoldal felelősen döntött, az ország hosszú távú érdekeit szem előtt tartva, még akkor is, ha ennek természetesen vannak politikai kockázatai a kormánypárti oldal részéről, különösen akkor, ha megpróbálja ezt a másik oldal demagóg módon beállítani. Akkor is azt mondhatjuk el, hogy ez egy felelős költségvetés, amely biztosítja az ország stabilitását a következő években.

Köszönöm szépen. (Taps a miniszteri padsorból.)