Készült: 2020.02.21.01:47:21 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

35. ülésnap, 246. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 22:03

Felszólalások:  <<  246  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Elhangzott az előterjesztői zárszó, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e a Hegedűs Tamás és Mirkóczki Ádám képviselő urak által előterjesztett H/1045. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés 45 igen szavazattal, 297 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett az előterjesztés tárgysorozatba-vételét elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Gazdasági Versenyhivatal 2009. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A gazdasági és informatikai bizottság önálló indítványát H/1253. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

(21.40)

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/1253. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 351 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül az Országgyűlés határozati javaslatát elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/1062. számon, az egységes javaslatot pedig T/1062/10. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1062. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 296 igen szavazattal, 53 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Rogán Antal és Dancsó József képviselőtársaink önálló indítványát T/1297. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.

Így kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1297. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 350 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatáról történő döntéshozatal és lehetőség szerint a zárószavazás. A számvevőszéki és költségvetési bizottság önálló indítványát H/1263. számon, a bizottsági ajánlást pedig H/1263/3. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

A benyújtott egyetlen módosító javaslat nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Jobbik-képviselőcsoport szavazást kért róla.

Az ajánlás 1. pontjában Nyikos László a határozati javaslat szövege helyébe új rendelkezést javasol. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 55 igen szavazattal, 294 ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján most a határozati javaslat eredeti szövegéről határozhatunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/1263. számú határozati javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 309 igen szavazattal, 41 ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló országgyűlési határozati javaslat záróvitája és zárószavazása. Kövér László, Pokorni Zoltán és Révész Máriusz képviselő urak önálló indítványát H/638. számon, az egységes javaslatot pedig H/638/38. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül a H/638/40. számú ajánlás 1., valamint a H/638/42. számú ajánlás 1. pontja alapján. Megnyitom a záróvitát, és megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni képviselőtársaim közül hatperces időkeretben. (Senki sem jelentkezik.) Mivel jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom.

Tisztelettel kérdezem Pokorni Zoltánt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Pokorni Zoltán nemet int.) Mivel nem hangzott el semmi, így értelemszerűen nem kér szót.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. A H/638/42. számú ajánlás 1. pontja és a H/638/40. számú ajánlás 1. pontja alternatív tartalmú. Először az oktatási bizottság javaslatáról döntünk a 42. számú ajánlás 1. pontja szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 305 igen szavazattal, 47 ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. A határozathozatal előtt kérdezem, kívánja-e valaki a kormány álláspontját ismertetni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Köszönöm.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/638. számú határozati javaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 309 igen szavazattal, 41 nem ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 2113/2008. évi (VIII. 27.) kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló elfogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás. A honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványát H/497. számon, a külügyi bizottság ajánlását H/497/3. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Az előterjesztő a H/497/3. számú ajánlás 1. és 2. pontját nem támogatja, és azok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Jobbik-frakció szavazást kért róluk.

Az ajánlás 1. pontjában Gyöngyösi Márton a határozati javaslat módosítását indítványozza azzal, hogy az Országgyűlés ne fogadja el a beszámolót. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 40 igen szavazattal, 311 ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Az ajánlás 2. pontjában Gyöngyösi Márton a határozati javaslat módosítását indítványozza azzal, hogy a kormány hívja haza az Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar katonákat. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 40 igen szavazattal, 310 ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

(21.50)

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján most a határozati javaslat eredeti szövegéről határozhatunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/497. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 294 igen szavazattal, 55 nem ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok módosításáról szóló 1171/2010. (VIII.18.) kormányhatározatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás. A honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványát H/1260. számon, a külügyi bizottság ajánlását pedig H/1260/3. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Az előterjesztő a H/1260/3. számú ajánlás 1. és 2. pontját nem támogatja, és azok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Jobbik-frakció szavazást kért róluk.

Az ajánlás 1. pontjában Gyöngyösi Márton a határozati javaslat módosítását indítványozza azzal, hogy a kormány hívja haza az Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar katonákat. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 40 igen szavazattal, 308 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 2. pontjában ugyancsak Gyöngyösi Márton képviselő úr a határozati javaslat módosítását indítványozza azzal, hogy az Országgyűlés ne fogadja el a beszámolót. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 41 igen szavazattal, 310 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján most a határozati javaslat eredeti szövegéről határozhatunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/1260. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 296 igen szavazattal, 55 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII.29.) kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló elfogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás is. A honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványát H/1259. számon, a külügyi bizottság ajánlását pedig H/1259/3. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Az előterjesztő a H/1259/3. számú ajánlás 1. és 2. pontját nem támogatja, és azok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Jobbik képviselőcsoportja szavazást kért róla.

Az ajánlás 1. pontjában Gyöngyösi Márton a határozati javaslat módosítását indítványozza azzal, hogy a kormány hívja haza az Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar katonákat. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 42 igen szavazattal, 306 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 2. pontjában ugyancsak Gyöngyösi Márton a határozati javaslat módosítását indítványozza azzal, hogy az Országgyűlés ne fogadja el a beszámolót. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 42 igen szavazattal, 308 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján most a határozati javaslat eredeti szövegéről határozhatunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/1259. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 295 igen szavazattal, 55 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás is. Az előterjesztést T/1127. számon, a bizottságok ajánlását pedig T/1127/10. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Múlt heti ülésünkön az előterjesztői zárszó már elhangzott, így most a határozathozatal következik.

Az ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. pontjai, valamint a kiegészítő ajánlás 1. pontja nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, és ezek egyikét sem támogatja az előterjesztő.

Az LMP-frakció szavazást kért az ajánlás 1., 2. és 6. pontjairól. Most ezekről döntünk.

Az ajánlás 1. pontjában Dorosz Dávid képviselő úr a 2. §-ban a törvény 17. § (2) bekezdésének elhagyását javasolja, amely szerint az állomány tagjainak személyi szabadsága feltételek mellett korlátozható. Az LMP kérésére szavazunk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 14 igen szavazattal, 338 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 2. pontjában ugyancsak Dorosz Dávid képviselő úr a 4. §-ban a törvény 41. § (12) bekezdésének módosításával azt javasolja, hogy önkéntes tartalékos szolgálati jogviszonyt betöltött 23. életévtől lehessen csak létesíteni. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 14 igen szavazattal, 337 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 6. pontjában Dorosz Dávid a 16. §-ban a törvény 8. § (10) bekezdésének elhagyását javasolja, amely a várakozási idő meghosszabbításának lehetőségét tartalmazza. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 13 igen szavazattal, 338 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján most a törvényjavaslat eredeti szövegéről határozhatunk. Arra figyelemmel, hogy a törvényjavaslat 3. §-ának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1127. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését 349 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

(22.00)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1127. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 351 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Megköszönöm együttműködésüket, átadom az elnöklést Ujhelyi István alelnök úrnak. (Taps.)

(Az elnöki széket dr. Ujhelyi István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Felszólalások:  <<  246  >>    Ülésnap adatai