Készült: 2022.06.25.18:56:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

111. ülésnap, 183. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 11:44

Felszólalások:  <<  183  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, jó estét kívánok. Kérem, foglalják el helyüket, folytatjuk a munkánkat. (Nagy zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat, kérem szíves figyelmüket. Először előterjesztések sürgős tárgyalásba vételéről határozunk.

Avarkeszi Dezső, MSZP, Bőhm András, SZDSZ, Répássy Róbert, Fidesz, Salamon László, Kereszténydemokrata Néppárt, és Herényi Károly, MDF, képviselők kezdeményezték a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. országgyűlési határozat módosításáról szóló H/4330. sorszámú országgyűlési határozati javaslat sürgős tárgyalásba vételét. (Zaj. - Az elnök csenget.)

Megkérdezem, hogy az előterjesztők részéről kívánja-e valaki indokolni a sürgős tárgyalásba vételt kettő percben. (Senki sem jelentkezik.) Jelzik, hogy nem. Köszönöm szépen.

Most a határozathozatal következik. Előtte felhívom figyelmüket, hogy a Házszabály rendelkezései értelmében a sürgős tárgyalásba vételhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatára van szükség. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a H/4330. sorszámú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés az országgyűlési határozati javaslatot 243 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

A kormány kezdeményezte a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/4408. sorszámú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a sürgős tárgyalásba vételt kettő percben. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.

Most a határozathozatal következik. Előtte újólag felhívom a figyelmüket, hogy a Házszabály rendelkezései értelmében a sürgős tárgyalásba vételhez az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatára van szükség. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4408. sorszámú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 172 igen szavazattal, 112 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette sürgős tárgyalásba.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány kezdeményezte a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény módosításáról szóló T/4409. sorszámú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét.

Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a sürgős tárgyalásba vételt kettő percben. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.

Most a határozathozatal következik. Előtte felhívom a figyelmüket, hogy a Házszabály rendelkezései értelmében a sürgős tárgyalásba vételhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatára van szükség. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4409. sorszámú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 178 igen szavazattal, 126 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette sürgős tárgyalásba.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány kezdeményezte a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról szóló T/4410. sorszámú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét.

Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a sürgős tárgyalásba vételt kettő percben. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.

Határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4410. sorszámú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 180 igen szavazattal, 131 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

Most a részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetéséről szóló T/4216. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 185 igen szavazattal, 130 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló H/4184. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 318 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló T/4117. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 324 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

(17.10)

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az állami vezetők javadalmazásának átláthatóságához szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/4116. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 324 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a miniszterek és az államtitkárok illetményének és juttatásainak nyilvánosságáról szóló T/4189. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 326 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az országgyűlési képviselők javadalmazásának átláthatóságához és összeférhetetlenségük szigorításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/4118. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 173 igen szavazattal, 153 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a pártfinanszírozás átláthatóvá tételéről szóló T/4190. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 189 igen szavazattal, 143 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a mértéktelen sérülést okozónak, vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról szóló, Genfben 1980. október hó 15. napján kelt egyezmény 1. cikke Genfben 2001. december 21-én elfogadott módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és határozathozatala. Az előterjesztést T/4308. sorszámon, a külügyi bizottság ajánlását pedig T/4308/1. sorszámon kapták kézhez a képviselők. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő leírási hibát korrigáló pontosítást is benyújtott, amely T/4308/2. sorszámon a honlapon elérhető.

Megadom a szót Horváthné dr. Fekszi Márta államtitkár asszonynak, a napirendi pont előadójának. Öné a szó, államtitkár asszony.

Felszólalások:  <<  183  >>    Ülésnap adatai