Készült: 2021.04.17.22:14:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

117. ülésnap, 18. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 49:42

Felszólalások:  <<  18  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: (A szünetben Szabó Timea ismét fehér műanyag tálkát helyezett el dr. Semjén Zsolt, Orbán Viktor és Lázár János elé.) Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Kérem képviselőtársaimat, foglalják el helyüket, és ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Tisztelt Országgyűlés! A Magyar Nemzeti Bank 2012. évről szóló üzleti jelentése és beszá­molója elfogadásáról szóló H/6947. számú határozati javaslat zárószavazása következik. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/6947. számú határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 129 igen szavazattal, 66 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Magyar Nemzeti Bank 2013. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásárólszóló H/6948. számú határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/6948. számú határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 127 igen szavazattal, 69 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Magyar Nemzeti Bank 2014. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásárólszóló H/6949. számú határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/6949. számú határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 129 igen szavazattal, 67 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Magyarország és a Belga Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetésérőlszóló T/6963. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6963. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 196 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Európai Unió Tanácsa által a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták szerinti elosztásáról elfogadott határozattal összefüggésben indítandó bírósági eljárásrólszóló T/7332. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7332/5. számon, összegző jelentését pedig T/7332/6. számon terjesztette elő. Emlékeztetem Önöket, hogy a tegnapi döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot a házszabálytól eltéréssel tárgyalja az Országgyűlés.

Tisztelt Országgyűlés! Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a törvényalkotási bizottság T/7332/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 154 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/7332. számú törvényjavaslat összegző módosító javaslattal módosított szövegét. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 154 igen szavazattal, 41 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

(10.00)

Soron következik a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló T/6985. számú törvényjavaslat zárószavazása. Frakciókérésre figyelemmel azonban előtte módosító javaslat fenntartásáról is döntenünk kell. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 7., 8. és 9. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 7. számú módosító javaslat Staudt Gábor indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 133 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 8. számú módosító javaslat Staudt Gábor indítványa. Ennek elfogadása kizárja a 9. számú módosító javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen szavazattal, 133 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 9. számú módosító javaslat Staudt Gábor indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 133 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, valamint az előterjesztéshez összegző módosító javaslat sem érkezett, a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6985. számú törvényjavaslatot.

Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 160 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló T/6989. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6989/22. számon, összegző jelentését pedig T/6989/23. számon terjesztette elő. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képvi­selőcsoportja a 16. számú, a Jobbik képviselőcsoportja a 7., 8. és 10. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozták. Először ezekről határozunk.

A 16. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek indítványa. A fenntartáshoz minősített többség szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 36 igen szavazattal, 128 nem ellenében, 32 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 7. számú módosító javaslat Magyar Zoltán indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen szavazattal, 129 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 8. számú módosító javaslat Magyar Zoltán indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 129 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 10. számú módosító javaslat Magyar Zoltán indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 130 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek 1. és 2. pontjának elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/6989/22. számú összegző módosító javaslatának minősített többséget igénylő részét. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét 181 igen szavazattal, 15 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/6989/22. számú összegző módosító javaslatának további pontjait. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslat további pontjait 181 igen szavazattal, 14 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy a T/6989/25. számú egységes javaslat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6989/25. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 181 igen szavazattal, 13 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

(10.10)

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6989/25. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 181 igen szavazattal, 13 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló T/6981. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6981/8. számon, összegző jelentését pedig T/6981/9. számon terjesztette elő.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 4. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk. A 4. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak!

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 43 igen szavazattal, 126 nem ellenében, 26 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartotta fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján a Fidesz képviselőcsoportja az összegző módosító javaslat 3., 4. és 5. pontjáról külön szavazást kezdeményezett. Először ezekről döntünk, és ezután határozunk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Az összegző módosító javaslat 3. pontjában a bizottság a törvényjavaslat 3. §-ának módosítását javasolja. A Fidesz képviselőcsoportja kérésére külön döntünk. Felhívom figyelmüket, hogy az elfogadáshoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat 3. pontját. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás. ‑ A táblán megjelenő eredmény: 129 igen, 43 nem, 24 tartózkodás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatpontot 126… (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Hogy?) ‑ 129 igen szavazattal, 43 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett nem fogadta el. (Szórványos taps a Jobbik soraiból.)

Az összegző módosító javaslat összefüggő 4. és 5. pontjaiban a bizottság a törvényjavaslatot új 4. és 5. §-sal javasolja kiegészíteni. A Fidesz képviselőcsoportja kérésére külön döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat 4. és 5. pontját. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 2 igen szavazattal, 168 nem ellenében, 25 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/6981/8. számú összegző módosító javaslatának további pontjait. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslat további pontjait 127 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján a törvényjavaslat 3. §-a elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6981. számú, módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését 129 igen szavazattal, 43 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6981. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 128 igen szavazattal, 43 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról szóló T/6980. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6980/5. számon, összegző jelentését pedig T/6980/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/6980/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 156 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6980/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 157 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló T/6978. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6978/6. számon, összegző jelentését pedig T/6978/7. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk. A 2. számú módosító javaslat Volner János indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 24 igen szavazattal, 153 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/6978/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 152 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 29 tartózkodás mellett elfogadta.

(10.20)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6978/9. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 152 igen szavazattal, 28 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló T/6984. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6984. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 125 igen szavazattal, 34 nem ellenében, 29 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/6955. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6955/29. számon, összegző jelentését pedig T/6955/30. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 16., 18. és 21. számú, az MSZP képviselőcsoportja a 7. és 8. számú, a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 4., 5. és 6. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 16. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 35 igen szavazattal, 124 nem ellenében, 29 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 18. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 35 igen szavazattal, 147 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 21. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek indítványa. Ennek elfogadása kizárja a 8. számú módosító javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 37 igen szavazattal, 123 nem ellenében, 28 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Tisztelt Országgyűlés! A 8. számú módosító javaslat Legény Zsolt és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 38 igen szavazattal, 124 nem ellenében, 25 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 7. számú módosító javaslat Legény Zsolt és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 39 igen szavazattal, 121 nem ellenében, 26 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 4. számú módosító javaslat Magyar Zoltán indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 30 igen szavazattal, 122 nem ellenében, 34 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Az 5. számú módosító javaslat Magyar Zoltán indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 24 igen szavazattal, 128 nem ellenében, 34 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 6. számú módosító javaslat Magyar Zoltán indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 54 igen szavazattal, 123 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/6955/29. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 173 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6955/33. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 147 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 32 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló T/6623. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6623/10. számon, összegző jelentését pedig T/6623/11. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja a 4. és 5. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 4. számú módosító javaslat Bárándy Gergely indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 38 igen szavazattal, 122 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Az 5. számú módosító javaslat Bárándy Gergely indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 63 igen szavazattal, 122 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/6623/10. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 122 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6623/12. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 122 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról szóló T/6634. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6634/6. számon, összegző jelentését pedig T/6634/7. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/6634/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 129 igen szavazattal, 29 nem el lenében, 29 tartózkodás mellett elfogadta.

(10.30)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6634/8. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 153 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló T/6410. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6410/23. számon, összegző jelentését pedig T/6410/24. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 13., 14. és 17. számú, az MSZP képviselőcsoportja a 3., 4. és 8. számú, a Jobbik képviselőcsoportja az 5., 6. és 7. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 13. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 40 igen szavazattal, 118 nem ellenében, 28 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 14. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 122 nem ellenében, 51 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 17. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 64 igen szavazattal, 122 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 3. számú módosító javaslat Bárándy Gergely indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 63 igen szavazattal, 122 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 4. számú módosító javaslat Bárándy Gergely indítványa. Ennek elfogadása kizárja az 5. számú módosító javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 63 igen szavazattal, 123 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Az 5. számú módosító javaslat Lukács László György és Staudt Gábor indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen szavazattal, 123 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 8. számú módosító javaslat Harangozó Tamás indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 61 igen szavazattal, 124 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 6. számú módosító javaslat Hegedűs Lorántné és Staudt Gábor indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen szavazattal, 123 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 7. számú módosító javaslat Staudt Gábor indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 31 igen szavazattal, 123 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/6410/23. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 123 igen szavazattal, 30 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6410/28. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 148 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 37 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló T/6636. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6636/19. számon, összegző jelentését pedig T/6636/20. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 4., 6. és 10. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 4. számú módosító javaslat Hegedűs Lorántné és Magyar Zoltán indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 30 igen szavazattal, 123 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 6. számú módosító javaslat Magyar Zoltán indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 24 igen szavazattal, 122 nem ellenében, 38 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 10. számú módosító javaslat Szilágyi György indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 30 igen szavazattal, 122 nem ellenében, 34 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/6636/19. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 124 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 61 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6636/22. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 125 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 58 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6638. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6638/7. számon, összegző jelentését pedig T/6638/8. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/6638/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 153 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 34 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/6638/9. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 158 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 28 tartózkodás mellett elfogadta.

(10.40)

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések tárgysorozatba vételéről döntünk. Emlékeztetem önöket, hogy tegnap ezek tárgyalását már lefolytatta az Országgyűlés.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Bangóné Borbély Ildikó, MSZP és képviselőtársai által a „Nemzeti minimum programjáról” címmel H/6724. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak. (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 63 igen, 118 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Tóbiás József, MSZP és képviselőtársai által „Az időskori létbiztonság megteremtése érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról címmel T/6507. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 63 igen, 122 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Szél Bernadett és Schiffer András LMP-képviselők által „Az offshore-vállalkozásoknak a közpénzek felhasználásából történő kizárásáról, valamint az államigazgatás offshore-mentesítéséről címmel T/5803. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 63 igen, 120 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy a frakciók bizottsági tagcserékre nem tettek javaslatot, személyi döntésekre a mai napon nem kerül sor. A határozathozatalok végére értünk. Megköszönöm együttműködésüket, kétperces szünetet rendelek el. (Rövid szünet.)

Tisztelt Országgyűlés! Megkérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek helyüket elfoglalni, folytatjuk munkánkat. Tisztelt Országgyűlés! Ismételten kérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek helyüket elfoglalni, folytatjuk munkánkat.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése. A Vantara Gyula, Fidesz és képviselőtársai által benyújtott előterjesztés T/7409. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tájékoztatom önöket, hogy az általános vita megkezdése során az előterjesztői nyitóbeszédre, a kormány képviselőinek felszólalására, a vezérszónoki felszólalásokra, valamint az elsőként jelentkező független képviselő felszólalására kerül sor. További képviselői felszólalásokra a vita folytatásában lesz lehetőség.

Tisztelt Országgyűlés! Elsőként megadom a szót Gulyás Gergely alelnök úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének. Alelnök úr, öné a szó.

Felszólalások:  <<  18  >>    Ülésnap adatai