Készült: 2021.05.08.03:16:07 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

311. ülésnap (2013.10.15.), 76. felszólalás
Felszólaló Tállai András (Fidesz)
Beosztás Belügyminisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 11:35


Felszólalások:  Előző  76  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TÁLLAI ANDRÁS belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Megpróbálom sorrendbe szedni a kritizált témákat, illetve kritikus megjegyzésekre próbálok reagálni. Látom, hogy az LMP- és az MSZP-frakció nem igazán képviselteti magát. Göndör úr nem vett részt a vitában, tehát nem mondta el a véleményét, de most ő fogja meghallgatni, hogy a kormánynak mi a reakciója az MSZP frakciójának kritikáira.

Varga Zoltán képviselő úr először azt kifogásolta, hogy miért a katasztrófavédelem vezetője fog személyesen dönteni a támogatás összegéről, amit az önkéntes tűzoltó-egyesület fog kapni. És ezt megismételte Juhász Ferenc a felszólalásában, hogy nem ért egyet vele. Én valójában a kérdésfölvetést nem értem. Tehát a törvényjavaslat szerint az önkéntes tűzoltókluboknak lehetőségük lesz pályázat alapján vagy területi alapon, vagy országos pályáztatás alapján működésükhöz, illetve fejlesztésükhöz forráshoz jutni, és erről az országos katasztrófavédelem vezetője vagy a regionális vezetőjük fog dönteni. Tehát nem egyedi dolog az, hogy a pályázatok elbírálása során egyszemélyes döntés születik.

A felszólalók fölvetették, hogy miért nem miniszteri vagy kormányrendelet szabályozza ezt, és akkor egy miniszter lenne felelős azért, hogy az adott szervezet mennyi pályázati forráshoz jut. Ez a mai elbírálási rendszerben is így van. Én azt mondom, hogy az országos katasztrófavédelem vezetője igenis kell hogy olyan felkészült legyen és felelősséggel bírjon, hogy ezt meg tudja ítélni, és a forrásokat oda fogja adni, ahol azt valóban arra a célra fordítják, amire pályáznak.

Érdekes vita alakult ki a tűzoltóság és a katasztrófavédelem elnevezésen. Az ellenzék azt a látszatot kelti, hogy a tűzoltó, a tűzoltóság név, fogalom, feladat eltűnik a rendszerből. Valójában abszolút nem így van. A katasztrófavédelem elnevezés 1999 óta működik, tehát 14 éve, és mindenki tudja, hogy a katasztrófavédelem egy átfogó elnevezés, megnevezés, kifejezés, azon belül vannak tűzoltói feladatok. Tehát a jelenlegi törvény sem kíván ezen változtatni, sőt az önkéntes tűzoltó-egyesületek vonatkozásában ezt a fogalmat erősíti. És az, hogy a tűzoltóőrsök katasztrófavédelmi őrssé fognak változni, úgy gondolom, hogy ez nem lehet érdemi vita kérdése, hiszen ezzel a katasztrófavédelmi őrsök csak több feladatot fognak majd kapni.

Varga Zoltán képviselő úr félreértelmezi a polgármesterek értelmezését. Nem arról van szó, hogy a jövőben a polgármesterek nem fognak értesítést kapni, ha a településükön egy veszélyes üzemben üzemzavar történik, de csak abban az esetben, ha az a településükre is kihatással van. A jövőben nem kell a mindennapi üzemzavart jelezni az adott polgármesternek és ezzel fölöslegesen terhelni, tehát ez az aggódása nem valós.

Ugyanúgy nem valós Juhász Ferencnek az az aggódása, hogy nem volt társadalmi vitája az érintett törvénynek, az önkormányzati érdekszövetségekkel, a stratégiai partnerekkel is végig volt tárgyalva, azon túl a honlapon keresztül bárki, bármelyik magyar állampolgár észrevételezhette, véleményezhette a benyújtott törvényjavaslatot.

Egy dologban igaza van a képviselő úrnak. Valóban, a törvényjavaslatnak azon részében, amikor azt mondja, hogy az önkéntesek részt vehetnek a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában és bekerült a kivétel a védekezési feladatokba, ez tévesen került be, köszönjük a képviselő úrnak is. A módosító javaslat már elkészült, hogy kikerüljön.

Nagy vita alakult ki abban, hogy hogy merte a Belügyminisztérium az általános indoklásba beletenni azt a kifejezést: "Így a 2013 kora tavaszi hóhelyzet, valamint a nyári dunai árvíz elleni védekezés hatékonysága bebizonyította, hogy a katasztrófavédelem átalakított szervezeti és szabályrendszere a gyakorlatban jól működött." Tehát nem azt mondja, hogy a hóhelyzetet és a nyári dunai árvizet jól kezelte, hanem azt mondja, hogy a katasztrófavédelem átalakított szervezeti és szabályrendszere működött jól.

Ami pedig a hóhelyzet megítélését illeti, azt a helyzetet csak néhány szóval szeretném felidézni. Senki nem mondta, hogy egy hóhelyzet kezelése bármikor is tökéletes. Biztosan nem volt így ez év márciusában, ezért csak kérdezem én, hogy Magyarországon mikor volt utoljára márciusban ekkora nagy hófúvás, hóvihar. És azt is mindenki elismerte, hogy a médián keresztül az értesítés megfelelő volt-e az emberek felé. Csakúgy, ahogy én sem tettem, és elindultam abban az időjárásban, mert nem hittem el, hogy márciusban ilyen baj lehet, úgy sajnos ezt megtette más ember is. Gondoljunk csak vissza, hogy milyen hosszú autósorok voltak a hóviharban elakadva Ausztriában, Németországban vagy Belgiumban, és azt se felejtsük el, hogy a katasztrófavédelem a helyzetet úgy oldotta meg, hogy emberéletben a nagy katasztrófa során sem esett kár.

Juhász Ferenc úr még a jogállamiságot is megkérdezte a törvényjavaslat kapcsán, de aztán nem fejtette ki egyébként, hogy ezt miért tette.

(13.00)

Rosszul tudja, hogy a civil szervezetek a jövőben nem vehetnek részt a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában. Részt vehetnek, de egy minősítési eljárásban kell részt venniük. Tehát ha egy szervezet szervezetten és közvetlenül részt kíván venni a katasztrófavédelmi feladatokban, akkor bizonyos elvárásokat is meg kell az irányukban fogalmazni. Ez történik most meg.

Örök vita van arról, hogy a közfoglalkoztatottak bére miért alacsony. Ez ugyan nem tárgya ennek a törvényjavaslatnak, de azért hadd mondjam el, ez a szocialistáktól kicsit furcsa, hiszen az elmúlt nyolc évben egyszer sem próbáltak meg a túlzottdeficit-eljárásnak megfelelni, egyszer sem tudták tartani a költségvetési hiányt, és tudjuk, hogy kormányzásuk alatt a GDP 30 százalékával növelték az adósságállományt. Így lehet követelni azt, hogy emeljük a közfoglalkoztatottak bérét, de ez csak egy kitérő volt a részemről.

Staudt Gábor hosszasan fejtegette, hogy az önkéntes tűzoltóság rendszere hogyan működik Ausztriában. Hát igen, Ausztriában és Németországban én is láttam ilyen példákat. Ott teljesen más alapokon szerveződnek meg ezek a feladatok. Ő egyébként azt mondta, hogy azt a törekvést, amit a törvényjavaslat ennek kapcsán biztosít, összességében támogatja.

(Az elnöki széket Jakab István, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Mile Lajosnak - aki szintén nincs itt - köszönöm a véleményét, de megmondom őszintén, hogy nem értem. Arról beszélt, hogy a Fidesz számára a hatékonyság egyenlő a centralizációval, ezért ő ezt a törvényjavaslatot nem tudja elfogadni. Ezt nem egészen értem, mert ebben a törvényjavaslatban biztosan nincs centralizálási törekvés. Ezt pontosan az önkéntes tűzoltó-egyesületek nagyobb feladata és lehetőségének a biztosítása mondja ki, hiszen a jövőben az önkéntes tűzoltó-egyesületeknek beavatkozó szerepük is lesz majd. Tehát ez a törvényjavaslat éppen nem a centralizációt, hanem a civil szféra nagyobb bevonását jelenti az állami feladatok ellátásába. Tehát ő éppen fordítva értelmezte a dolgot. Mint ahogy azt is, hogy megszűnik ezeknek az egyesületeknek a normatív támogatása. De ha elolvassa a 11. §-t, azt látja, hogy ott ennek pont az ellenkezője van leírva. Azt meg végképp nem értem, hogy azért sem ért egyet a törvényjavaslattal, mert az indoklásban, ahogy már felolvastam, arra hivatkozunk, hogy a tavaszi hóhelyzet kezelése megfelelő volt, ezért ő nem tudja támogatni a törvényjavaslatot. Én meg úgy gondolom, hogy ő ezt nem is akarja az ellenzéki mivoltából adódóan.

Szél Bernadettnek köszönjük szépen az ombudsman által írt feljegyzést, megjegyzést a közfoglalkoztatással kapcsolatban, de ez nem az a törvény. Itt arról van szó, hogy a közfoglalkoztatottakat a jövőben a törvény által biztosítva be lehet vonni a katasztrófavédelmi feladatok elvégzésébe. Önnek egyébként az volt az első mondata, hogy ezt támogatja. De hogy milyen lehetőséget kínált fel magának arra vonatkozóan, hogy a közfoglalkoztatottakat jogi értelemben megvédje attól, hogy ez ne kerüljön be a szerződésbe, erre azt mondom, hogy módosító javaslatot kell beadni, és a részletes vitában ennek a jogi és egyéb hátterét meg fogjuk vitatni, természetesen a bizottsági ülést megelőzően.

Bertha Szilviának is köszönöm szépen a felszólalását. Az, hogy a nevet és címet be kell mondani tűzeset esetén, szerintem ez eddig is így volt, és a jövőben is így lesz. (Bertha Szilvia: Nem erről beszéltem!) Az összeférhetetlenségi szabályokat is kritizálta. Valószínű, hogy ebben nem fog közeledni az álláspontunk. De kritizálta a 112-es hívószám rendszerét is, és most sem felejtette el elmondani a parlamentben, hogy a tűzoltóság technikai felszereltsége alacsony szintű, és ezt hatékonyabbá kellene tenni.

Köszönöm szépen mindenkinek a felszólalását, a kormánypárti képviselőknek természetesen a támogató javaslatukat. Bízom abban, hogy ez a vita sok mindenkit, aki eddig kétkedően állt a törvényjavaslathoz, meggyőz abban, hogy a törvényjavaslatot a zárószavazásnál majd támogatni tudja, hiszen úgy gondolom, hogy ezzel a katasztrófavédelem a munkáját még hatékonyabban az emberek szolgálatában tudja végezni.

Köszönöm szépen a figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  76  Következő    Ülésnap adatai