Készült: 2021.06.20.05:40:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

217. ülésnap, 191. felszólalás
Felszólaló Dr. Dávid Ibolya (MDF)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:19

Felszólalások:  <<  191  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! A határozathozatal következik.

Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e az ajánlás 1. pontjában szereplő módosító javaslatot, amelyet az előterjesztő és a bizottság egyaránt támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 322 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a várossá nyilvánítással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Jauernik István és képviselőtársai önálló indítványát T/15164. számon, az egységes javaslatot pedig T/15164/9. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz az előterjesztő módosító javaslatokat nyújtott be, záróvitára is sor kerül.

Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

A látható többség az előterjesztéssel egyetért.

Megnyitom a záróvitát a T/15164/12. számú ajánlás 1-4. pontjaira. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) A monitoron keresztül nem jelzi senki felszólalási szándékát, írásban sem jelezte.

Kérdezem Jauernik István képviselő urat, kíván-e felszólalási szándékával élni. (Jelzésre.) Nem, köszönöm szépen.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Az ajánlás az előterjesztő által benyújtott módosító javaslatokat tartalmazza. Ezek közül a 4. pontról a kormány külön szavazást kért.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1., 2., 3. pontjai alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 317 igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az ajánlás 4. pontjáról szavazunk, amelyről a kormány külön határozathozatalt kért. Ebben Jauernik István az egységes javaslat 4. §-ának kiegészítését javasolja. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e a módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 182 igen szavazattal, 128 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

(17.30)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem, hogy a döntéshozatal előtt ki ismerteti a kormány álláspontját. (Nincs jelentkező.) Senki nem jelzi felszólalási szándékát. Arra figyelemmel, hogy az előterjesztés 1. §-ának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatára van szükség, a határozathozatalra két részben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/15164. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a minősített többséget igénylő rendelkezéseket 194 igen szavazattal, 127 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Soron következik a személy- és vagyonvédelemről szóló, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvényjavaslat.

Bocsánat, képviselőtársaim, a kétharmados részről szavaztunk, de az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről is szavaznunk kell. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/15164. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Nagy zaj. Jauernik István jelentkezik.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 49 igen szavazattal, 142 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el. (Taps az ellenzéki oldalon.)

Bocsánat! Ügyrendi felszólalásra jelentkezett Göndör István képviselő úr, az MSZP képviselőcsoportjából. (Nagy zaj az ellenzéki oldalon.)

Felszólalások:  <<  191  >>    Ülésnap adatai