Készült: 2021.06.17.18:55:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

212. ülésnap, 209. felszólalás
Felszólaló Dr. Deutsch Tamás (Fidesz)
Felszólalás oka Az OGY nem veszi tárgysorozatba
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 10:28

Felszólalások:  <<  209  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e a Pokorni Zoltán és képviselőtársai által H/14724. számon benyújtott határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 151 igen szavazattal, 185 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések részletes vitára bocsátásáról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról szóló T/14709. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 341 igen szavazattal, 2 ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlés, részletes vitára bocsátja-e a várossá nyilvánítással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/15164. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 178 igen szavazattal, 164 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az atomenergia 2001. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A gazdasági bizottság önálló indítványát H/876. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel módosító javaslatot senki sem nyújtott be, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/876. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 345 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az atomenergia 2002. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A gazdasági bizottság önálló indítványát H/15399. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel módosító javaslatot senki sem nyújtott be, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/15399. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 344 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az atomenergia 2003. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A gazdasági bizottság önálló indítványát H/15400. számon kapták kézhez a képviselők.

Mivel módosító javaslatot senki sem nyújtott be, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e H/15400. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 344 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

(17.50)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Energia Hivatal 2001. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A gazdasági bizottság önálló indítványát H/6912. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel módosító javaslatot senki sem nyújtott be, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/6912. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 346 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A gazdasági bizottság önálló indítványát H/6913. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel módosító javaslatot senki sem nyújtott be, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/6913. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 342 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Energia Hivatal 2003. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A gazdasági bizottság önálló indítványát H/15398. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel módosító javaslatot senki sem nyújtott be, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/15398. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 343 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Rádió Közalapítvány 2003. április 1. és 2004. február 29. közötti tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. A kulturális bizottság önálló indítványát H/14644. számon, az egységes javaslatot pedig H/14644/6. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/14644. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 208 igen szavazattal, 137 nem ellenében, tartózkodás nélkül az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Országos Rádió és Televízió Testület 2004. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. A kulturális és sajtóbizottság önálló indítványát H/15388. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig H/15388/2. és 4. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Pető Ivánnak, a kulturális bizottság elnökének, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. (Dr. Pető Iván jelzésére:) Elnök úr jelzi, hogy nem kíván élni a lehetőséggel.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Az előterjesztő a benyújtott indítványokat nem támogatja. A döntéshozatal során az Országgyűlésnek nem kell szavaznia az ajánlás 1. pontjáról, mert az nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjáról azonban a bizottsági állásfoglalásra figyelemmel döntenünk kell, amelyben Halász János a határozati javaslat módosítását és új ponttal történő kiegészítését kezdeményezi. Ebben azt javasolja, hogy az Országgyűlés ne fogadja el a beszámolót, és egyben kérje fel az ORTT-t a kiegyensúlyozott médiaműködés érdekében teendő határozottabb lépésekre. A költségvetési bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 157 igen szavazattal, 191 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Márfai Péter MSZP-s és Mécs Imre SZDSZ-es képviselők önálló indítványát T/10658. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem került sor.

A döntéshozatal előtt megkérdezem, a kormány álláspontját ki kívánja ismertetni. (Kovács Kálmán jelzi szólási szándékát.)

Megadom a szót a miniszter úrnak.

Felszólalások:  <<  209  >>    Ülésnap adatai