Készült: 2020.02.19.21:08:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

74. ülésnap (2019.06.18.), 66. felszólalás
Felszólaló Dr. Mosóczi László
Beosztás Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka előterjesztő nyitóbeszéde
Videó/Felszólalás ideje 3:49


Felszólalások:  Előző  66  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. MOSÓCZI LÁSZLÓ innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A magyar-szlovák kétoldalú közlekedési kapcsolatok az elmúlt években gyors ütemben fejlődnek. E folyamat legutóbbi eredményeként idén május végén Révkomáromban kötöttek megállapodást a két ország szakminiszterei a Drégelypalánk és Ipolyhídvég között az Ipoly folyón létesítendő közúti híd és az ahhoz kapcsolódó létesítmények megépítéséről.A jelenleg napirenden lévő törvényjavaslat célja a szlovák féllel aláírt megállapodás beillesztése a magyar jogrendbe. A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásokról szóló törvény alapján a megállapodás törvényi szintű kihirdetése szükséges. A tervezett átkelőhelyen régen is híd állt, hasonlóan az Ipoly-völgy sok más pontjához, ezt jelzi Hídvég település neve is. Ebben a térségben szinte minden falunak saját hídja volt, ahol a gazdák át tudtak járni a másik parton lévő földjeiket megművelni. Drégelypalánk és Ipolyhídvég települések közt a középkori fahíd helyén a 19. század elején építettek kőhidat, amely a második világháború során elpusztult. Mivel a magyar-csehszlovák határtérségben a határok átjárhatósága nagyrészt megszűnt, a hidat nem építették újjá a múlt század második felében, a helyi kapcsolatok megszakadtak.

A most tárgyalt szerződés keretében a magyar és a szlovák fél megállapodott abban, hogy a régi híd helyén épül újra a kapcsolat. A megállapodás alapján a magyar és szlovák fél közösen, egyenlő arányban fogja viselni a híd mint közös létesítmény megépítésével összefüggő beruházási költségeket. A közös híd megépítését elvégző kivitelező kiválasztását a Magyarországon felelős szerv végzi, a Magyarország területén hatályos közbeszerzési törvényben foglalt előírások szerint. A hídhoz kapcsolódó létesítmények, utak megépítését, felújítását mindkét fél önállóan végzi a saját oldalán. A híd és a kapcsolódó létesítmények építési költségeit a felek az Európai Unió Interreg-programjából tervezik fedezni.

Tisztelt Országgyűlés! Magyarország és Szlovákia az elmúlt években ehhez hasonló szerződések sorát kötötte meg, melyek nyomán fokozatosan épülnek ki az infrastrukturális kapcsolatok a sok évtizeden keresztül egymástól elszakított térségek között.

Ezek a helyi jelentőségű projektek elsősorban a határ menti közösségek érdekében történnek, az ott élők életminőségét javítják. Csak az elmúlt egy esztendőben négy átkelő megépítéséről született közös döntés a határfolyókon.

A közlekedési kapcsolatokat olyan nagy volumenű beruházások is javítják, mint az új komáromi Duna-híd megépítése, az M15-ös autóút autópályává bővítésével jövőre megvalósuló teljes értékű gyorsforgalmi összeköttetés Budapest és Pozsony között. Az M30-as befejező szakaszának átadásával 2021-re elkészül az autópálya-kapcsolat a magyar főváros és Kassa között is. A jelenlegi törvényjavaslat megtárgyalásával és elfogadásával az Országgyűlés egy újabb értékes közös projekt létrejöttében segédkezhet.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a beterjesztett törvényjavaslatot elfogadni és a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Drégelypalánk és Ipolyhídvég  szlovákul Ipel'ské Predmostie  települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetését támogatni szíveskedjék. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  66  Következő    Ülésnap adatai