Készült: 2020.02.26.01:02:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

74. ülésnap (2019.06.18.), 52. felszólalás
Felszólaló Hubay György (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:32


Felszólalások:  Előző  52  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HUBAY GYÖRGY, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam önöknek a Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számáról szóló H/6454. számú határozati javaslat lényegi pontjait, illetőleg ismertessem a Fidesz-frakció álláspontját. A Honvédelmi Minisztérium rövid előterjesztéséből megtudhatjuk, hogy a törvényjavaslat célja a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény vonatkozó pontjának 2019. január 1-jétől hatályos módosulása. Továbbá az Országgyűlés hatáskörét érintő, a honvédségnél rendszeresíthető beosztások számának megállapítása, ideértve az önkéntes tartalékosokét is.

A határozati javaslat egyik előzményeként fontos megemlíteni, hogy a honvédelmi törvény módosítása következtében 2019. január 1-jétől, a korábbi szabályozástól eltérően, a honvédelmi törvény 19. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az Országgyűlés a honvédségnél rendszeresíthető beosztások számát állapítja meg, ideértve az önkéntes tartalékosokat is, azonban a honvédség adott időszakban feltölthető beosztásainak számáról a honvédelmi törvény 21. § (2) bekezdés e) pontja alapján a kormány hoz döntést. A honvédelmi törvény hatályos rendelkezései szerint szükségessé vált, hogy a 25/2018-as országgyűlési határozat felülvizsgálata és az előterjesztés szerinti javaslat elfogadása történjen meg.

Az előttünk fekvő javaslat a Magyar Honvédség betölthető beosztásainak  a 25/2018-as országgyűlési határozatban elfogadott 37 650 státusz megtartásával  a tárcaszintű döntésekkel összhangban álló, kormány általi újraszabályozását tartalmazza. Amennyiben a javaslat elfogadásra kerül, úgy létrejönnek a „Zrínyi 2026” honvédelmi és haderőfejlesztési program hosszabb távú haderőfejlesztési célkitűzései megvalósításához szükséges keretek. Továbbá a honvédség békétől eltérő időszaki, illetve területi elveken alapuló képességei bővíthetősége szükségessé teszi a szervezési mozgástér biztosítását.

Fontos kiemelni, hogy az előterjesztés kizárólag a honvédség szervezetében maximálisan rendszeresíthető beosztások számára vonatkozik. Amennyiben sorba vesszük a határozati javaslat egyes részeit, úgy láthatjuk, hogy az 1. pontban kerül elszámolásra a honvédség szervezetéből kikerült szervezetek státuszaival történő csökkentés, valamint a korábban a Magyar Honvédség részletes bontású létszámához nem tartozó, a Magyar Honvédség központi egészségügyi szervezetében a lakossági ellátást biztosító státuszok száma.

A Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számában elszámolásra került státuszok változása összességében a 25/2018-as országgyűlési határozat szerinti részletes bontású létszám maximális mértékét nem módosította. A határozati javaslat 2. pontjában láthatjuk, hogy a honvédségnél rendszeresíthető beosztások maximális keretszáma nem tartalmazza a Magyar Honvédség rendelkezési állományú státuszainak számát, a Magyar Honvédség személyi állományából a Honvédelmi Minisztériumhoz, valamint a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekhez kirendelt katonaállomány beosztásainak számát, továbbá a különleges jogrendre vonatkozó hadiállomány-táblákban rendszeresített, legfeljebb 20 ezer önkéntes tartalékosi beosztást. Az előterjesztés 3. pontja pedig hatályon kívül helyezi a 25/2018-as országgyűlési határozatot.

Tekintettel a határozati javaslatban megfogalmazott pozitív célokra, azok szükségességét nem kívánom tovább részletezni, így arra kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati javaslatot.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  52  Következő    Ülésnap adatai