Készült: 2020.02.19.05:32:49 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

74. ülésnap (2019.06.18.), 50. felszólalás
Felszólaló Németh Szilárd István (Fidesz)
Beosztás Honvédelmi Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka előterjesztő nyitóbeszéde
Videó/Felszólalás ideje 8:41


Felszólalások:  Előző  50  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A honvédelemről szóló törvény az alábbiak szerint fogalmaz: „A honvédelem nemzeti ügy. Magyarország a nemzeti és szövetségi védelmi képességének fenntartásában és fejlesztésében a saját erejére: nemzetgazdaságának erőforrásaira, a Magyar Honvédség felkészültségére és elszántságára, a rendvédelmi és más szervek közreműködésére, állampolgárainak a haza védelme iránti hazafias elkötelezettségére és áldozatkészségére, továbbá a szövetséges államok és fegyveres erők együttműködésére és segítségnyújtására épít.” A jelen előterjesztés célja az Országgyűlés számára olyan javaslat előterjesztése, hogy a honvédségnél rendszeresíthető beosztások számát meg tudjuk állapítani. A honvédelemről szóló törvény hatályos rendelkezései szerint szükségessé vált a 2018. évi elfogadott országgyűlési határozat felülvizsgálata és az előterjesztés szerinti javaslat elfogadása. A beterjesztett javaslat a honvédség betölthető beosztásainak a 2018. évi országgyűlési határozatban elfogadott 37 650 státusz megtartásával a kormány- és a tárcaszintű döntésekkel összhangban álló újraszabályozását tartalmazza.

Fentiek szellemében elmondható, hogy a javaslat Országgyűlés általi elfogadása megteremti a honvédség „Zrínyi 2026” honvédelmi és haderőfejlesztési program hosszabb távú haderőfejlesztési célkitűzéseinek megvalósítását, az ehhez szükséges létszámkereteket, továbbá a honvédség békétől eltérő időszaki, illetve területi elveken alapuló képességei bővíthetősége szükségessé teszik a szervezési mozgástér biztosítását is.

Tisztelt Képviselőtársak! El kell mondanunk, hogy 2010-ben összesen 17 fő tartalékosa volt a hazának, 2002-ről 2010-re a 45 ezer fős engedélyezett létszám 29 ezer fő alá esett. A csökkenési tendencia mélypontja a szocialista kormányzás alatt valósult meg, 2007-ben volt, amikor a rendszeresített létszám nem érte el még a határozatban megengedett 23 500 főt sem. A szocialista-liberális kormányok a magyarok biztonságát, hazánk függetlenségét veszélyeztetve tudatosan építették le a katonai képességeket, tudatosan felezték meg a katonák létszámát, és tudatosan tették tönkre a Magyar Honvédséget. Ezzel szemben Magyarország Kormánya elkötelezett, és mindent megtesz katonáink feladatellátásának támogatása érdekében.

Feladataik teljesítése során a magyar katonák számos alkalommal bizonyították bátorságukat, felkészültségüket, a haza iránti elkötelezettségüket. A „Zrínyi 2026” honvédelmi és haderőfejlesztési program középpontjában a katonák állnak, a honvédelmi fejlesztések célja a katonai életpálya kialakítása, a katonák jogállásának rendezése és a kiszámíthatóság biztosítása, a szolgálati körülmények javítása. Az országgyűlési határozatban szereplő számok tehát azt mutatják, mi az, amit el kívánunk érni 2026-ra.

Az állomány megtartása és a toborzás érdekében tett intézkedések mellett természetesen elkezdődött a honvédség minden területre kiterjedő haditechnikai fejlesztése is. A modernizáció nem kizárólag eszközbeszerzéseket jelent, hanem annak biztosítását is, hogy folyamatosan megfelelő felkészültségű katonák szolgálják hazánkat, és védjék meg a magyar emberek biztonságát, az ország függetlenségét. Az elmúlt években jelentősen megváltozott biztonsági környezetben új típusú kihívások is megjelentek, ilyen például a hibrid hadviselés, amely kihasználja az államok védelmi szabályozásának gyengeségeit, illetve a korábbi biztonsági környezethez igazított kötöttségeket.

Az utóbbi időben érezhetően megnövekedett az illegális határsértők száma, ezért a kormány úgy döntött, hogy június 1-jével ismét szolgáljanak katonáink a hazánk határainál, a honvédség ismét nagyobb létszámmal és teljes képességével vegyen részt a határőrizeti feladatokban. A manőverező katonáknak a száma három váltásban 650, a logisztikai feladatokat mintegy 200 honvéd látja el, és a támogató erők 150en vannak jelen a határ mentén, és még egyszer egy ugyanekkora kontingens pedig a laktanyákban áll készen, hogy 24 órán belül ezeket a határvédelmi feladatokat el tudja látni. Kijelenthetjük tehát, hogy a határ biztonságos, a rendőrök és a katonák mindent megtesznek a schengeni jogszabályok betartásáért, miközben szavatolják a magyar emberek biztonságát.

Hangsúlyozandó, hogy a kezdeményezett országgyűlési döntés a honvédség szervezetében legfeljebb rendszeresíthető beosztások számának meghatározására vonatkozik. 2018. december 31-éig az Országgyűlés állapította meg a honvédelmi törvény alapján a honvédség részletes beosztású létszámát, ideértve az önkéntes tartalékosokat is. Ez a közjogi alap idéntől változik, s most már a biztonsági kihívásokra adható rugalmas reagálást az alkotmányos garanciák megtartásával biztosítja az a kétlépcsős rendszer, amely ebben az előterjesztésben is szerepel.

Az Országgyűlés tehát megállapítja a honvédségnél rendszeresíthető beosztások számát, míg a honvédség működésének irányítása körében a kormány dönt a honvédség adott időszakban feltölthető beosztásainak számáról.

A rendelkezésre álló keret feltölthető, de nem feltétlenül feltöltendő. Ellenzéki képviselőtársaimnak a jobb érthetőség kedvéért: ez annyit jelent, hogy demokratikus alapelvként az Országgyűlés határozza meg a honvédség létszámának plafonját, ám a tényleges szükséges létszám megállapítását a kormány mérlegelési jogkörében, egyben a kormány felelősségében hagyja. A honvédségnél rendszeresíthető beosztások maximális keretszáma nem tartalmazza a Magyar Honvédség rendelkezési állománya státuszainak számát, a Magyar Honvédség személyi állományából a Honvédelmi Minisztériumhoz, valamint a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekhez kirendelt katonaállomány beosztásainak számát, továbbá a különleges jogrendre vonatkozó, hadiállomány-táblákban rendszeresített, legfeljebb 20 ezres önkéntes tartalékosi beosztást sem. A korábbi határozat hatálybalépése óta eltelt időben a törvényi változások, valamint a kormány- és tárcaszintű döntések következtében vált indokolttá a honvédségnél rendszeresíthető beosztások számának ismételt meghatározása. A honvédség állománycsoportonként meghatározott státuszainak számát tehát a honvédség feltölthető beosztásainak számáról rendelkező kormányhatározat fogja megállapítani.

Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselőtársak! Kérem önöket, hogy biztosítsák támogatásukról a haza védelmében élenjáró, a magyar emberek biztonságát szavatoló Magyar Honvédség fejlesztését mind műszaki, mind pedig honvédelmi létszámának meghatározásában.

(12.40)

A 37 500 fős engedélyezett létszámkerettel, a 2024-re teljesítendő GDP 2 százalékos hadi kiadással  ami egyébként a NATO elvárása , az ország biztonságára fordított költségvetési pénzek folyamatos növelésével, a „Zrínyi 2026” honvédelmi és haderőfejlesztési programmal fogjuk elérni, hogy a Magyar Honvédség a térség legmodernebb és legütőképesebb haderejévé váljon, így biztosítva hazánk és Európa biztonságát, versenyképességét, európai szabadságunkat és jólétünket, keresztény kultúránk fenntarthatóságát.

Kérem, hogy az itt fekvő törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  50  Következő    Ülésnap adatai