Készült: 2020.02.22.15:41:27 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

74. ülésnap (2019.06.18.), 29. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka általános vita megkezdve
Videó/Felszólalás ideje 11:11


Felszólalások:  Előző  29  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A napirend előtti felszólalások végére értünk. 10 óra 16 perc van. Most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkákat. Kérem, foglalják el helyüket, és ellenőrizzék, hogy a kártyájukat megfelelően elhelyeztéke a szavazógépben.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik „A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről” szóló T/6193. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/6193. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 165 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Dr. Kovács Zoltán: Nem olvasható a kártya.)

Kovács Zoltán gépe nem működik. Kérem majd bekapcsolni. Köszönöm szépen.

Soron következik „Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről” szóló T/6344. számú törvényjavaslat zárószavazása. (Dr. Kovács Zoltán jelzi, hogy működik a gépe.) Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/6344. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 167 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik „A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről” szóló T/6346. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem ezért a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/6346. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 147 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 23 tartózkodás mellett elfogadta.

(10.20)

Soron következik „A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről” szóló T/6348. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/6348. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 167 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most soron következik az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló T/5237. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/5237/5. számon, összegző jelentését pedig T/5237/6. számon terjesztette elő. Most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/5237/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 123 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 48 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/5237/7. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 123 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 49 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról szóló H/5486. számú határozati javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát H/5486/7., összegző jelentését pedig H/5486/8. számon terjesztette elő. Most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság H/5486/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 166 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a H/5486/9. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 166 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló T/6190. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/6190. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 137 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 36 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalok végére értünk. (Zaj.  Számos képviselő távozik az ülésteremből.  Rövid szünet.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat, valamint az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat együttes általános vitájának a megkezdése. A kormány-előterjesztések T/6349. és T/6351. számokon a Ház informatikai hálózatán mindenki számára elérhetők.

Bejelentem, hogy az előterjesztéseket uniós és nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés. Tájékoztatom önöket, hogy az általános vita megkezdése során az előterjesztői nyitóbeszédre, a vezérszónoki felszólalásokra, valamint a nemzetiségi képviselő felszólalására kerül sor. A további képviselői felszólalásokra a vita folytatásában lesz lehetőség.

Tisztelt Országgyűlés! Elsőként megadom a szót Tállai András államtitkár úrnak, a Pénzügyminisztérium államtitkárának, a törvényjavaslatok előterjesztőjének. Az időkeret 30 perc. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.
Felszólalások:  Előző  29  Következő    Ülésnap adatai