Készült: 2020.07.12.18:14:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

152. ülésnap (2011.12.12.), 242. felszólalás
Felszólaló Kovács Ferenc (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:23


Felszólalások:  Előző  242  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves Képviselő Hölgyek! Tisztelt Képviselő Urak! Ez az indítvány rendezi az első öt hónap jogalkotási, jogalkalmazási tapasztalatai alapján szükségessé váló szabályozást, amely elsősorban a támogatási rendszer működőképességére, valamint az átláthatóság biztosítására vonatkozik.

Melyek ezek? A sportcélú ingatlan fogalmát, amelyre a támogatásból megvalósuló fejlesztés vonatkozhat, a javaslat az eddigi jogalkalmazási tapasztalatok alapján szigorúbb, közvetlenül és kizárólag a sporttevékenység céljait szolgáló módon határozza meg.

Másik ilyen tétel: a javaslat egyértelművé teszi a támogatási igazolás kiállításának időpontját, az azt kérelmező egységesen a sportfejlesztési program jóváhagyását követően igényelheti, függetlenül attól, hogy a jóváhagyott program elő- vagy esetleg utófinanszírozott elemeket tartalmaz. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az utófinanszírozott támogatások az elszámolást követően lehívhatóak lennének, ellenkezőleg, a törvény végrehajtási rendeletének módosítása egyértelműsíti, hogy az utófinanszírozott támogatási elemek kizárólag akkor érvényesíthetőek az adózó oldalán adókedvezményként, ha a támogatott szervezet az utófinanszírozott program egészének vagy egy részének megvalósításával elszámolt az ellenőrzést végző nemzeti sportigazgatósági intézet felé. Az NSI az elszámolás elfogadásáról szóló záradékkal ellátott igazolást a támogatott szervezet felé kiállíthatja.

Másik ilyen tétel: a tárgyieszköz-beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatos támogatási intenzitás tekintetében a javaslat a brüsszeli jelzésekre figyelemmel sávos meghatározást vezet be, ahol az intenzitások önerőhöz viszonyított aránya fordított ahhoz képest, hogy a támogatott szervezet milyen mértékű közcélú hasznosítást vállal a tárgyieszköz-beruházással, felújítással megvalósuló infrastruktúra-fejlesztés eredményeként.

(20.10)

Ahol a közösségi, közcélú használat aránya a napi üzemidő legalább 20 százalékára és legalább évente 10 napra vonatkozik, ott marad a 70 százalékos támogatási intenzitás igénybevételi lehetősége. Ahol ez az arány 16 százalékos és évente legalább 8 nap, ott a támogatási intenzitás 50 százalékos lehet, ahol ez az arány 12 százalék és évente legalább 6 nap, ott a támogatási intenzitás 30 százalék lehet.

A javaslat az eddigi jogalkalmazási tapasztalatok alapján a támogatási program alapvető, eredeti céljainak megőrzése érdekében előírja, hogy a következő támogatási időszaktól kezdődően csak olyan sportszervezet jogosult a támogatás igénybevételére és ennek a státusára, amelyik a kérelem benyújtásának időpontjában legalább 2 éve már működött.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a módosítással, illetve az új sporttámogatási rendszer egészének brüsszeli jóváhagyásával a magyar sport jelentős szegmensének fejlődését alapozhatjuk meg a szűken értelmezett versenysport támogatása mellett úgy, hogy az elfogadott komplex intézkedés a diák- és iskolai sporttevékenység, valamint a szabadidősport feltételrendszerének javítását, a sport és az egészséges életmód népszerűsítését, az egészség megőrzésének tudatosítását is szolgálja, közvetett hatásai által az illetékkedvezmény vonatkozásában pedig, közvetlenül is, a nem látvány-csapatsportágak fejlődése is biztosítottá válik.

Mindehhez kérném az önök támogatását, kérném, hogy a jelen törvényjavaslat támogatása révén segítő közreműködésük legyen abban, hogy egy egészségesebb, egészségtudatosabb magyar nemzet megteremtődhessen, és ennek érdekében valóban olyan törvények születhessenek, amelyek a sport további fejlődését szolgálják.

Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  242  Következő    Ülésnap adatai