Készült: 2019.12.15.17:12:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

208. ülésnap (2012.06.27.), 105. felszólalás
Felszólaló Dr. Bene Ildikó (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:18


Felszólalások:  Előző  105  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kedves Képviselőtársaim! Rendkívül nehéz gazdasági környezetben tárgyaljuk mától Magyarország 2013-as költségvetését, hiszen az Európai Unió a történetének legsúlyosabb kihívásai előtt áll. A stabilitást és a kiszámíthatóságot kell megalapoznia ennek a költségvetésnek, törekedve arra, hogy az elvek következetes és szigorú betartásával a külső gazdasági körülmények romlása esetén is biztos alapokon álljon.

A cél 2013-ban a 2,2 százalékos GDP-arányos államháztartási hiány - amelynek realitását ma már az Európai Unió is elismeri -, valamint a foglalkoztatás növelése és az államadósság csökkentése. Az egészségügyi ellátórendszer újjászervezésének alapelveit a Semmelweis-terv rögzíti, amelynek konkrét megvalósítása 2012-ben elindult. Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása csak egy hosszú távú, átgondolt és több cikluson átívelő folyamat lehet, amely számos konzultáció után egyeztetett irányelvek mentén haladhat. Ezek az irányelvek most: a nagyobb állami felelősségvállalás, az intézmények közötti együttműködés és együttgondolkodás, a szükséges strukturális átalakítások megvalósítása, a teljesítményalapú finanszírozás fokozatos bevezetése, a kompetenciák tisztázása, a járóbeteg- és alapellátás megerősítése, a gyógyszer-támogatási rendszer átalakítása és a sürgősségi ellátás újjászervezése, az ágazati informatika rendszerszintű fejlesztése és harmonizálása, új alapokra helyezése, a kialakult humánerőforrás-krízis kezelése, a szakképzési és rezidensrendszer átalakítása, a struktúraátalakítás keretében az egészségügyi és szociális ágazatban tervezett fejlesztések összehangolása, a népegészségügyi program megújítása, az egészségügyi ellátórendszerhez, valamint az egészségügyi ellátórendszer népegészségügyi szempontokhoz való hatékony illesztése.

Az egészségügyi ágazat költségvetése tartalmazza az állam által átvett egészségügyi intézmények fenntartásához szükséges forrásokat. Nagyon fontos, hogy folytatódik a szakképzés támogatása úgy, hogy ez a helyi igényeknek megfelelően történjen, és a védőoltásprogramunk is, amely Európában is egyedülálló, folytatódni és fejlődni tud.

2013-ban az egészségügyben felhasználható fejlesztési források összege körülbelül 300 milliárd forint. Jelentős TIOP-beruházások indulnak 2013-ban, melyek az egészségügyi ellátórendszer működésének a biztonságát erősítik. Jelentősen javulnak és korszerűsödnek a betegellátás körülményei, és bővülnek a diagnosztikus lehetőségek, valamint a mentés körülményei is javulni fognak. A struktúraváltozás folyamatának megsegítésére 50 milliárdnyi európai uniós forrás áll rendelkezésre.

Az egészségnevelés jelentősége nem megkérdőjelezhető, hiszen az életmóddal összefüggő, a dohányzás, alkoholfogyasztás, kevés mozgás következtében kialakuló betegségek szedik leginkább áldozataikat. A népegészségügyi termékadó, a nemdohányzók védelmére szolgáló törvény rendkívül fontos lépések, de széles körű szakmai és civil összefogásra, képzett szakemberekre és költséghatékony népegészségügyi programra van szükség. A rendelkezésre álló források, pályázati lehetőségek ennek lehetőségét megteremtik 2013-ban.

A TÁMOP-programok keretében a lakosság és a speciális magas kockázatú célcsoportok körében az egészségügyi ellátórendszerhez integráltan egészségfejlesztési irodák jönnek létre, amelyek koordinálják a kistérség egészségfejlesztési programjait, összekötő kapocsként működnek az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg-szakellátás és az egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek között, de jut forrás az egészségműveltség fejlesztésére is. Külön pályázati lehetőségek nyílnak a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben egészségfejlesztésre. A svájci alap körülbelül 3,6 milliárd forinttal elsősorban a háziorvosi feladatellátás javításához, a norvég alap pedig 5,7 milliárd forinttal a lelki egészségügyi fejlesztéshez járulhat hozzá.

A pozitívumok mellett természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy az ágazat nem kevés problémával küzd, alulfinanszírozott, és sok teendőnk van a meghatározott céljaink eléréséig, de tisztában vagyunk azzal is, hogy az ország számára létkérdés az elhúzódó pénzügyi-gazdasági válság idején az államadósság csökkentése és a nagy ellátórendszerek és közte az egészségügy saját lábra állítása. Az előttünk lévő költségvetés tervezete megalapozza, hogy a rendkívül kedvezőtlen gazdasági környezetben is stabil maradjon az ország működése, és bízunk abban, hogy az elkövetkező hetekben még sikerül részben belső, részben pedig egyéb forrásokból az egészségügyi kassza lehetőségeit növelni.

Egy Angliában, 1742-ben egy templomra ismeretlen által vésett idézettel szeretném befejezni: "A jövőkép feladat nélkül csak álom. A feladat jövő nélkül kényszermunka. A jövőkép és a feladat a világ reménysége." Úgy gondolom, van jövőképünk, nagyon sok feladatunk van, és reménységünk, hogy ezt a költségvetést és ezt a stabilitást meg tudjuk őrizni.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  105  Következő    Ülésnap adatai