Készült: 2020.04.10.05:08:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

30. ülésnap, 33. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Az elnök visszautasítja az irományt
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 9:08

Felszólalások:  <<  33  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! A napirend előtti felszólalások végéhez értünk.

A keddi napon napirend előtti felszólalásra a következő frakcióvezető-helyettesek jelentkeztek: Podolák György, a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportjából; Csáky András képviselő úr, a Magyar Demokrata Fórum képviselőcsoportjából és Németh Zsolt képviselő úr, a Fidesz képviselőcsoportjából. A Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportja elmulasztotta a Házszabály 51. § (1) bekezdésében lévő határidőt, így a keddi ülésnapra benyújtott napirend előtti felszólalásra a holnapi napon nem kerül részükről sor.

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. Az ülés napirendjére, a tanácskozás időtartamára, a felszólalási időkeretekre elnöki jogkörben terjesztettem elő javaslatomat.

A Fidesz képviselőcsoportja, tisztelt képviselőtársaim, indítványozta, hogy az ülés napirendje öt előterjesztés tárgyalásával egészüljön ki. Először a napirend kiegészítését kezdeményező indítványokról fogunk határozni. A Fidesz képviselőcsoportja kezdeményezte, hogy az Országgyűlés ezekről a kezdeményezésekről szavazógép alkalmazásával döntsön.

Kérdezem tehát önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a nemzeti fejlesztési kabinet és a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos országgyűlési ellenőrzését végző bizottság létrehozásáról szóló H/371. számú előterjesztéssel. Kérem, most gombnyomással szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 101 igen szavazattal, 171 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elutasította a napirend kiegészítését.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e az ülés napirendjét az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint a közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek adóbevallásának nyilvánosságáról szóló T/790. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 104 igen szavazattal, 175 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül utasította el a napirend kiegészítését.

(14.20)

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/297. számú előterjesztéssel.

Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 102 igen szavazattal, 180 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el az indítványt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/296. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 103 igen szavazattal, 186 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el a kiegészítésre vonatkozó indítványt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/295. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 104 igen szavazattal, 190 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el a kiegészítésre vonatkozó indítványt.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadják-e a napirendi ajánlásomat. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége elfogadta a napirendet.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most előterjesztések időkeretben történő tárgyalásáról döntünk. A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében az Országgyűlés - a házbizottság javaslatára - egyes napirendi pontok időkeretben történő tárgyalását határozhatja el. A házbizottság mindezek alapján azt kezdeményezi, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló T/1145. számú előterjesztés általános vitája 30 órás időkeretben, a 2007. évi költségvetés megalapozásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/1296. számú törvényjavaslat általános vitája pedig 5 óra 6 perces időkeretben történjen. A napirendi ajánlás tartalmazza a költségvetési törvényjavaslat időkeretének ülésnapok és frakciók szerinti felosztását, továbbá a kapcsolódó előterjesztés időkeretét is. Ezt az ülésnapok elején mindig a jegyző urak fogják ismertetni.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja 3 perces időkeretben felszólalhat. Kérdezem, kívánnak-e ezzel a lehetőséggel élni. (Nincs ilyen jelzés.) Nem kívánnak. Most a két előterjesztés időkeretéről külön-külön határozunk.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a házbizottság javaslatának megfelelően azzal, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló T/1145. számú előterjesztés általános vitájára 30 órás időkeretben kerüljön sor. Kérem, gombnyomással szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 303 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a 30 órás időkeretben történő tárgyalást elfogadta.

Kérdezem önöket, egyetértenek-e a házbizottság azon javaslatával, hogy a 2007. évi költségvetést megalapozó egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/1296. számú előterjesztés általános vitájára 5 óra 6 perces időkeretben kerüljön sor. Kérem, gombnyomással szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 304 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslat 5 óra 6 perces időkeretben történő tárgyalását elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! 14 óra 25 perc van, áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések, kérdések tárgyalására.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 90. § (4) bekezdése, továbbá az ügyrendi bizottság 36/1998-2002. ÜB számú általános érvényű állásfoglalása alapján Halász János: "A magyar oktatásért, így a magyar ifjúságért felelősséggel tartozó miniszter nem illetékes annak a kérdésnek a megválasztásában, hogy arányos és jogszerű lenne a rendőrök fellépése akkor is, ha a békésen pizzázó és whiskyt iszogató Hiller Istvánt és Gyurcsány Ferencet ájulásig verik?" címen az oktatási és kulturális miniszterhez, továbbá a "Balatonőszödről mindenkinek Gyurcsány Ferenc neve jut eszébe, de ki volt a tettestársa?" címen a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez címzett interpellációját visszautasítottam, tekintettel arra, hogy nem tartoznak az interpelláltak feladatkörébe.

Tisztelt Képviselőtársaim! Hoffmann Rózsa, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselője, interpellációt nyújtott be az oktatási és kulturális miniszterhez: "A magyar zenepedagógia alkonya" címmel.

A képviselő asszonyt illeti a szó 3 perces időkeretben.

Felszólalások:  <<  33  >>    Ülésnap adatai