Készült: 2020.09.22.10:50:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

41. ülésnap (1998.12.09.), 69. felszólalás
Felszólaló Dr. Gál Zoltán (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 10:18


Felszólalások:  Előző  69  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. GÁL ZOLTÁN (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Ebben a vitában nagyon sok minden elhangzott már, néhány dolgot azonban a Szocialista Párt alapállásából szeretnék világosan megfogalmazni, ha úgy tetszik, ismételni.

Az egyik az, hogy a Szocialista Párt messzemenően egyetért azzal, amit ennek a törvényjavaslatnak az indokolása is tartalmaz, nevezetesen a közteherviselés elvének következetes érvényesítését. Egyetértünk mindenekelőtt éppen azoknak az érdekében, akik ebben az átalakulásban nem tudtak tőketulajdont szerezni, nincs vállalkozói vagyonuk, és akik tisztességesen fizetik az adójukat, mert mint bérből és fizetésből élőknek és alkalmazottaknak, egyszerűen levonják a bérükből az adót. Az ő nevükben szállunk síkra a közteherviselés elvének érvényesítéséért, és ezért is támogatunk minden olyan eszközt, amely ezt a közteherviselést következetessé és mindenki számára kötelezővé teszi. És természetesen azok nevében is kiállunk a közteherviselés elve mellett, akik mint vállalkozók vállalják és vallják a modern kapitalizmus egyik, itt az európai civilizációban kialakult elvét, nevezetesen azt, hogy a tulajdon kötelez.

Mindezek fényében vizsgáltuk meg ezt a törvényjavaslatot, amelynek - mint említettem - az a célja, hogy többek között a közteherviselés elvét megvalósítsa. Ugyanakkor meg kell mondani, tisztelt Országgyűlés, hogy végiggondolva ennek a törvényjavaslatnak a születési körülményeit, a körülötte előzetesen kialakult helyzetet és magát a törvényjavaslatot is nézve, azt kell mondanom, nem találok jobb szót rá, mint hogy ennek a törvényjavaslatnak az előzménye és maga a törvényjavaslat tragikomikus.

Tragikomikus többek között azért, mert a Magyar Köztársaság miniszterelnöke - mint ahogy ez már szóba került - kijelenti azt, hogy ha január 1-jén nem áll föl az adórendőrség, akkor a költségvetés bevétele nem teljesülhet. Mit mond ezzel a miniszterelnök úr? Mondja azt, hogy a költségvetés nem megalapozott. Ország-világnak megüzeni, hogy a Magyar Köztársaság 1999-es költségvetésének bevételi oldala és ezzel az egész költségvetés nem megalapozott. Mondja ezt akkor, amikor a pénzügyminiszter úr kijelentette, hogy ez a lehető, a korábbiakhoz képest legalábbis a legjobb költségvetés.

Mondja a miniszterelnök úr ezzel a kijelentésével azt is, hogy feltehetőleg nem nagyon ismeri egy új szervezet felállításának, működésbe hozatalának feltételeit és körülményeit. Mint ahogy itt már sokszor szóba került, valóban nem lehet komolyan gondolni azt, hogy egy új szervezet azonnal teljes kapacitással működni tud, képzési, irányítási, működési rendszerét ki lehet alakítani. Ha kell adórendőrség, akkor azt is tudomásul kell venni, hogy annak a hatása majd csak - jobbik esetben - hosszú hónapok múltán tud érvényesülni, ebből következően tudomásul kell vennünk, hogy az adórendőrség felállításának nincs hatása az 1999-es költségvetésre.

Egy dologban lehet hatása, és ez bele is illik abba a képbe, ami a jobboldali kormány politikáját jellemezte az elmúlt hónapokban, nevezetesen az, hogy nyomás alatt tartani a társadalmat. Ez a nyomás alatt tartás széles skálán húzódik meg, a bírák korai nyugdíjazásától kezdve az MLSZ-en át az önkormányzatokig minden társadalmi csoport felé. Ha ezt a célt akarják ezzel az adórendőrséggel elérni, akkor ez beleillik a képbe, és ilyen hatása lehet. Csak azt hiszem, hogy a társadalom adómorálja ettől valószínűleg nem fog erősödni. Tehát, ha a politikai körülményeit nézem ennek az adórendőrségnek, azt kell mondanom, hogy egyfajta logikus folytatása a kormány politikájának, folytatása annak, hogy azt gondolja, a társadalom irányítható egy állandó nyomás alatt tartással, és azt gondolja, hogy a büntetőjog nem ultima ratio egy társadalom életében.

Tragikomikus ennek a törvényjavaslatnak a sorsa abból a szempontból is, mint ahogy ez már megint csak szóba került, hogy nem nagyon tudjuk, min vitatkozunk itt. Tiszteletre méltónak tartom fideszes képviselőtársaim igyekezetét, hogy módosító javaslatokkal, úgymond, jobbá teszik ezt a törvényt, de nekünk mégiscsak azon kell vitatkozni, amit a kormány benyújtott, és nem tudjuk azt sem, hogy a már benyújtott fideszes módosító javaslatok elnyerik-e a kormány támogatását vagy sem. Tehát nem tudjuk, hogy min vitatkozunk.

És végezetül azt hiszem, hogy maga a törvényjavaslat is - elnézést még egyszer, hogy ezt a szót használom, de tényleg - tragikomikus. Azon túl, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályai olyanok, hogy egyszerűen kezelhetetlenek és értelmezhetetlenek voltak, és ebben a tekintetben tényleg némi korrekciót hoz a fideszes módosító javaslat, ha ezt a kormány támogatja, de tragikomikus maga a törvényjavaslat. Mert ilyesmi van ebben a törvényjavaslatban: nem derül ki, hogy az APEH bűnüldözési igazgatóságát ki irányítja. Igaz ugyan, hogy az APEH elnöke, Simicska úr nevezi ki és menti fel az adónyomozókat meg a bűnüldözési igazgatóság vezetőjét, de ugyanakkor a törvényjavaslat kimondja azt is, hogy ez egy önálló, országos hatáskörű szerv. Most hova tartozik? Beletartozik-e az APEH szervezetébe vagy nem?

Aztán tartalmazza a törvényjavaslat - csak példaképpen mondom ezeket a témákat -, hogy az adónyomozó elfoghatja azt az elkövetőt vagy azt, aki az elkövetéssel alaposan gyanúsítható, aki a látókörébe kerül, amikor a saját feladatkörébe tartozó ügyekben nyomoz.

 

(11.20)

 

A rendőrségi törvényben öt vagy hat feltétel van az elfogásra nézve. Kérdés, hogy az adónyomozóra állnak-e ezek a feltételek vagy sem. Aztán a rendőrségi törvényben vannak szabályok, amelyek biztosítják azt, hogy a rendőr intézkedésével szemben panaszt lehet emelni. Ebben a törvényjavaslatban egy szó sincs erről! Az adónyomozó intézkedése ellen ezek szerint nem lehet panaszt emeli? Aztán tartalmazza ez a törvényjavaslat, hogy az adónyomozó feltartóztathat és előállíthat személyeket. Így szól, hogy "feltartóztathat és előállíthat". A jogszabályszerkesztés szabályai szerint az "és" azt jelenti, hogy mind a kettőre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy az adónyomozó 6 órára bárkit feltartóztathat? Tehát sorolhatók azok a példák, amelyek azt mutatják, hogy ez a törvényjavaslat a maga logikáján belül is enyhén szólva - megint csak azt kell mondanom - tragikomikus.

És végezetül, tisztelt Országgyűlés, beszélni kell arról is -, és ez egy kicsit a jövő kérdése -, hogy tényleg milyen irányba megy Magyarország kriminálpolitikája. Abba az irányba megy-e, amibe sajnos elindult az előző időszakban is, ezt el kell ismerni, vagyis hogy növekszik a nyomozó hatóságok száma, vagy pedig abba a irányba kellene elmenni, hogy az erőket éppen a növekvő bűnözés miatt koncentrálni kellene. A józan ész amellett szól megítélésem szerint - és tudományos kutatások is ezt bizonyítják -, hogy koncentrálni kellene az erőket, a nyomozó jogköröket meg kellene szüntetni még a határőrségnél is és a vám- és pénzügyőrségnél is és a rendőrséghez koncentrálni, és nem abba az irányba menni, amit ez a törvényjavaslat is tartalmaz, hogy a nyomozó hatóságok száma növekszik.

Meggyőződésem, hogy ezen az úton nemhogy hatékonyabbá, hanem eredménytelenné válik a bűnüldözés, többek között a gazdasági bűncselekményeknek azon körében is, amely ennek az (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) APEH-rendőrségnek a hatáskörébe tartozna, úgyhogy ezek alapján a Szocialista Párt ezt a javaslatot elutasítja, és azt hiszem, hogy még módosító indítványokkal sem tehető elfogadhatóvá.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP és az SZDSZ padsoraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  69  Következő    Ülésnap adatai