Készült: 2020.09.21.08:57:03 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

55. ülésnap, 227. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (KDNP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:28

Felszólalások:  <<  227  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Az összevont vitát lezárom. Most a módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatait az ajánlás 1., 2., 3. pontjai alapján, melyeket az előterjesztő támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 324 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/2347. számú határozati javaslatot, annak imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 324 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Hosszan tartó taps.)

Megköszönöm lengyel vendégeinknek jelenlétüket és figyelmüket, hogy ezzel is erősítették a hagyományos lengyel-magyar barátságot.

Köszönöm szépen.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas-foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/1371. számon, az egységes javaslatot pedig T/1371/12. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/1371. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 192 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 130 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény, és ehhez kapcsolódóan a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/1916. számon, az egységes javaslatot T/1916/23. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatokat nyújtott be, ezért záróvitára is sor kerül. A benyújtott indítványokról készült ajánlást T/1916/25. számon kapták kézhez.

Kezdeményezem, hogy a záróvitát egy szakaszban folytassa le az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-6. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni ötperces időkeretben. (Senki sem jelentkezik.) Felszólaló nem jelentkezett. Kérdezem Veres János pénzügyminiszter urat, kíván-e szólni. (Jelzésre:) Nem.

Most a módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az alkotmányügyi bizottság indítványait az ajánlás 1-6. pontjai szerint, amelyeket az előterjesztő támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 294 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Előtte felhívom figyelmüket, hogy a módosító javaslatokról történő határozathozatal során az előterjesztés címe is megváltozott. Arra figyelemmel, hogy az egységes javaslat 18. § (5) bekezdésének elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló T/1916/23. számú egységes javaslat 18. § (5) bekezdésének rendelkezését. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslat 18. § (5) bekezdését 295 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 26 tartózkodás mellett elfogadta.

(18.20)

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló T/1916/23. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 296 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 25 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a T/2423/1. számon elfogadott Házszabálytól való eltérésnek megfelelően soron következik a társasági adó és a vállalkozói személyi jövedelemadó egyes előírásai alkalmazásának kizárásáról szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája, valamint a határozathozatalok. Az előterjesztést T/2423. számon, a bizottságok együttes ajánlását T/2423/3. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Veres János pénzügyminiszter úrnak, a napirendi pont előadójának, 15 perces időkeretben.

Felszólalások:  <<  227  >>    Ülésnap adatai