Készült: 2020.10.29.21:05:36 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

252. ülésnap, 125. felszólalás
Felszólaló Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:15

Felszólalások:  <<  125  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő a benyújtott módosító javaslatot nem támogatja, de arra figyelemmel, hogy ez megkapta a szükséges bizottsági támogatást, az Országgyűlésnek döntenie kell róla.

Az ajánlás 1. pontjában Béki Gabriella és Fodor Gábor a határozati javaslat helyébe új rendelkezések felvételét javasolják, ami szerint az Országgyűlés bizonyos kiegészítésekkel fogadja el a jelentést. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 5 igen, 198 nem, 3 tartózkodás mellett elutasította a javaslatot.

Arra figyelemmel, hogy az Országgyűlés nem fogadta el a módosító indítványt, a napirendi ajánlás és a Házszabály értelmében most sor kerülhet a zárószavazásra is. Kérdezem, látja-e ennek valaki akadályát. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 202 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/4570. számon, az egységes javaslatot pedig T/4570/129. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, így záróvitára is sor kerül.

Indítványozom, hogy a benyújtott módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a jelen lévők többsége egyetért az általam javasolt vitaszerkezettel.

Megnyitom a záróvitát a T/4570/133. számú ajánlás 1-11. pontjaira. Megkérdezem, ki kíván felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. A záróvitát lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait a T/4570/133. számú ajánlás 1-11. pontjai szerint, amelyeket az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 204 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatokat.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 202 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodás 62. cikke (3) bekezdésén alapuló, a Társulási Tanács 2/96. számú verseny-végrehajtási szabályokról szóló határozata helyébe lépő 1/02. számú társulási tanácsi határozat kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és határozathozatala. Az előterjesztést T/5781. számon, a külügyi bizottság ajánlását T/5781/1. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Dávid Ibolya igazságügy-miniszter asszonynak, a napirendi pont előadójának.

 

Felszólalások:  <<  125  >>    Ülésnap adatai