Készült: 2022.06.26.19:12:00 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 1998-2002

Bizottság: Környezetvédelmi bizottság
Környezetvédelmi bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/5573 A Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az Európai Környezeti Tájékoztató és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (környezetvédelmi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
2 H/5497 A nemzeti agrár-és vidékfejlesztés szakmai programjának téziseiről Dr. Nagy Sándor (MSZP), Kuncze Gábor (SZDSZ), Dr. Orosz Sándor (MSZP), Dr. Kis Zoltán (SZDSZ), Dr. Németh Imre (MSZP), T. Asztalos Ildikó (SZDSZ), Gráf József (MSZP), Zatykó János (MSZP), Pásztohy András (MSZP), Lakatos András (MSZP), Simon József (MSZP), Karakas János (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
3 T/5403 A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításához szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről kormány (környezetvédelmi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
4 T/5264 A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
5 T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
6 T/5262 A Nemzeti Földalapról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 H/5196 Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről kormány (környezetvédelmi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
8 J/5191 Magyarország energiapolitikájáról, valamint a piacnyitásról az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamán kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
9 T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/5154 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
11 T/5100 A villamos energiáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 T/5096 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról Herényi Károly (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
13 T/5063 A Nemzetközi Atomenrgia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radióaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott Közös egyezmény kihirdetéséről kormány (gazdasági miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
14 T/5031 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról Dr. Bóka István (Fidesz), Lasztovicza Jenő (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
15 T/4987 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 T/4955 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 J/4937 Az Ügyészség 2000. évi tevékenységéről legfőbb ügyész az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
18 J/4930 Beszámoló az atomenergia 2000. évi hazai alkalmazásának biztonságáról Országos Atomenergia Bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
19 J/4869 A régiók, a megyék és a kistérségek társadalmi, gazdasági és infrastrukturális kapcsolatrendszerének alakulásáról, valamint a régiók lehatárolásának vizsgálatáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 H/4841 A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kénkibocsátások további csökkentéséről szóló, Oslóban, 1994. június 14-én elfogadott Jegyzőkönyv megerősítéséről kormány (környezetvédelmi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
21 H/4840 A Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló Megállapodás megerősítéséről kormány (környezetvédelmi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
22 H/4230 A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény megerősítéséről kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 J/4181 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációja helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 T/4171 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
25 T/4169 Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/4168 A jövő nemzedékek országgyűlési biztosáról Dr. Szili Katalin (MSZP), Hegyi Gyula (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
27 H/4164 A hazai gyakorló-és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 60/1997. (VI.4.) OGY határozat módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 J/4148 A Magyar Energia Hivatal 2000. évi tevékenységéről Magyar Energia Hivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
29 J/4131 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság 1999. évi tevékenységéről, a hozzárendelt vagyon változásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
30 T/4045 A hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("MARPOL 1973/1978.") kihirdetéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 T/4027 A kulturális örökség védelméről kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 J/4006 Az Állami Számvevőszék 2000. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
33 T/3934 A hírközlésről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/3930 Az állategészségügyről szóló 1995.évi XCI.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 H/3920 A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 J/3919 A területi folyamatok alakulásáról a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 J/3868 Az adatvédelmi biztos beszámolója a 2000 évi tevékenységről adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
38 J/3866 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa beszámolója a 2000 évi tevékenységről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/3848 A helyi önkormányzatok 2001. évi új címzett támogatásáról, egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 T/3846 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
41 H/3822 Az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló megállapodás megerősítéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 H/3757 A közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek műszaki világ-előírásainak kidolgozásáról szóló nemzetközi eggyezményhez történő csatlakozásról kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 H/3658 A munkavédelem országos programjáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 J/3301 Az Agrárgazdaság 1999.évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 T/3269 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.tv. mód. kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 T/3263 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 T/3255 Egyes közlekedési törvények módosításáról kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 T/3206 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévő egyes beruházásainak befejezése érdekében szükséges törvény módosításról Perlaki Jenő (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 H/3043 A közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló Bécsben 1997. november 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
51 T/3008 A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 T/2989 A sportról kormány (ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 J/2958 Az atomenergia 1999.évi hazai alkalmazásának biztonságáról MNB Felügyelő bizottsága ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
55 H/2951 A Duna-Tisza köze elsivatagosodásának megakadályozásáról Csatári József (FKGP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
56 T/2937 A Nemzeti Földalap feladatairól és jogállásáról (a Nemzeti Földalapról) Dr. Medgyasszay László (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
57 J/2591 Az Ügyészség 1999. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
58 H/2504 A magyarországi folyók és vizek védelméről Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
59 T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi XCVI.törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
60 J/2488 A társulási megállapodás végrehajtásnak előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 J/2435 Az Állami Számvevőszék 1999. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
62 T/2398 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/2377 A villamos energiáról kormány (gazdasági miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
64 T/2367 A helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 H/2358 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-98.évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról kormány (környezetvédelmi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
66 J/2281 Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető ár- és belvízkárok következményeinek elhárításáról szóló 2303/1998. (XII.30.) Korm. határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
67 H/2265 A Tiszán és a Szamoson történt ökológiai katasztrófa okozta károk rendezését elősegítő országgyűlési eseti bizottság létrehozásáról (cián) Dr. Szájer József (Fidesz), Kovács László (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
68 J/2258 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1999.évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
69 J/2221 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-1998. évi végrehajtásának helyzetéről kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
70 T/2209 Az atomenergiáról szóló 1996.évi CXVI törvény módosításáról Dr. Illés Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/2066 A víziközlekedésről kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 T/2060 A műemlékvédelemről szóló 1997.évi LIV törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
73 J/2050 A Magyar Energia Hivatal 1998-1999.évi tevékenységéről Magyar Energia Hivatal az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
74 T/2034 A hulladékgazdálkodásról kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
75 J/2016 A magyar energiapolitikáról szóló 21/1993. (IV.9.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (gazdasági miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
76 H/2005 Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) keretében 1951.dec. 6-án létrehozott és 1952. április 3-án hatályba lépett Nemzetközi Növényvédelmi Egyezménynek a FAO-Konferencia 1997.novemberi, 29. ülésszakán elfogadott módosításainak megerősítéséről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
77 H/1998 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Költségvetési bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
78 T/1982 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.évi I. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) módosítók tárgyalása befejezve  
79 T/1955 A növényvédelemről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
80 T/1914 Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995.évi XXXIX.törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
81 J/1877 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi tevékenységéről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 T/1845 A Kossuth-díjról és a Széchenyi -díjról szóló 1990.évi XII.tv., valamint a Magyar KT kitüntetéseiről szóló 1991.évi XXXI.tv. módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 T/1802 A kémiai biztonságról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
84 H/1762 Az agrárgazdaság 1998.évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Mezőgazdasági bizottság módosítók tárgyalása befejezve  
85 T/1758 Az épitett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII.tv.mód kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
86 T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) módosítók tárgyalása befejezve  
87 J/1642 Az agrárgazdaság 1998.évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
88 T/1578 A Magyarország és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterejedésének megakadályozásáról szóló szerződésnek megfelelő biztosítékok alkalmazására 1972.márc.6-án kötött egyezményhez kapcsolódó, Bécsben, 1998.nov.26-án aláírt Kiegészitő Jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (gazdasági miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
89 T/1517 Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkező törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosításáról (érinti még a bányászat, mérésügy, találmányok szabadalmi oltalma. egészségügyi,(dajkaterhesség) közigazgatás korszerűsítés, kormány tagjai,államtitkárok jogállása törvények módosítását) kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 J/1514 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
91 T/1506 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
92 T/1501 Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 T/1497 A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló, Pozsonyban, l997. április 21-én aláírt Szerződés kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
94 T/1469 A kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
95 J/1466 A holtágak megmentésével, rehabilitációjával, védelmével és hasznosításával kapcsolatos feladatokról szóló 24/1997. (III.26.) OGY.határozat végrehajtásáról kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
96 T/1446 A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
97 T/1333 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Ftv.) módosításáról Glattfelder Béla (Fidesz), Dr. Bánk Attila (FKGP), Dr. Medgyasszay László (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
98 T/1282 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról Dr. Bóka István (Fidesz), Bernáth Ildikó (Fidesz), Lasztovicza Jenő (Fidesz), Dr. Fazekas Sándor (Fidesz), Herényi Károly (MDF), Barkóczy Gellért (FKGP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
99 T/1267 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991.évi XI.tv. módosítás kormány (egészségügyi miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
100 T/1248 A Balaton kiemelt üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról szóló 1999.évi XXXII.törvény módosításáról Dr. Horváth Balázs (MDF), Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
101 T/1207 A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
102 T/1177 Az ENSZ Közgyűlése által 1996.szeptember 10-én elfogadott Átfogó Atomcsend Szerződésnek a Magyar Köztársaság által történő megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
103 J/1151 Az Ügyészség 1998. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
104 H/1128 A Magyar Köztársaság 2000-2002 évi költségvetési irányelveiről kormány (pénzügyminiszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
105 H/1123 "Az elsivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy elsivatagosodással súlytott országokban, különös tekintettel Afrikára" ENSZ Egyezményhez való csatlakozásról kormány (környezetvédelmi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
106 J/1040 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről kormány (külügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
107 T/998 A helyi önkormányzatok 1999.évi új cimzett támogatásáról, a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992.évi LXXXIX.törvény kiegészítéséről, valamint az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 J/951 Az Állami Számvevőszék 1998. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
109 H/882 Az alföldi holtágak megmentésével és hasznosításával kapcsolatos újabb feladatokról Farkas Imre (MSZP), Jauernik István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
110 H/875 Az Alföld program gazdasági, foglalkoztatási szempontú korszerűsítése Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 H/866 A kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek ingatlanának csalárd módon történő megszerzésének megakadályozása Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
112 T/861 A közterület-felügyeletről kormány (belügyminiszter) módosítók tárgyalása befejezve  
113 J/860 Az adatvédelmi biztos beszámolója 1998. adatvédelmi biztos az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
114 J/858 Az Állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1998. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
115 T/855 A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről kormány (belügyminiszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
116 H/842 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság között a Szentgotthárd városkörnyéki magyar-osztrák ipari park vasúti átmenő forgalmáról szóló, Bécsben, 1998. november 24-én aláírt Egyezmény megerősítéséről. kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
117 T/818 A Nemzetközi Energia Programról szóló Párizsban, 1974.nov.18-án kelt Egyezmény és annak Jegyzökönyvei, valamint a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezetnek a Nemzetközi Energia Ügynökséget létrehozó C(74) 203(végső) határozatának kihirdetéséről kormány (gazdasági miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
118 J/809 Beszámoló az Országgyűlésnek a magyar tudomány helyzetéről Magyar Tudományos Akadémia az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
119 T/807 Az Európai Energia Charta Konferencia Záróokmánya, az Európai Energiai Charta Egyezmény, Döntések az Energia Charta Egyezmény tekintetében, valamint az Energia- hatékonyságról és a kapcsolódó környezeti vonatkozásokról szóló Energia Charta Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (gazdasági miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
120 T/758 A közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
121 T/757 A termőföldről szóló 1994.évi LV.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
122 T/756 A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993.évi II.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
123 H/732 A Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban, 1948.évi augusztus hó 18.napján kelt Egyezmény Budapesten, 1998. március 26-án kelt Kiegészítő Jegyyzőkönyve és ennek Aláírási Jegyzőkönyve megerősítéséről kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
124 T/717 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 T/669 Szabálysértésekről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
126 T/548 A temetőkről és a temetkezésekről. kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
127 J/515 A Magyar Energia Hivatal 1997-98. évi tevékenységéről kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
128 T/499 A területszervezési eljárásról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
129 T/486 A halászatról és horgászatról szóló 1997.évi XLI.törvény módosításáról Danka Lajos (FKGP), Dr. Pap János (Fidesz), Ékes József (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
130 T/338 A miniszterek feladat-és hatáskörének változásával, valamint az Ifjusági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
131 T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
132 H/322 A területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről szóló 30/1997. (IV.18.) OGY határozat módosításáról Rajcsányi Péter Kálmán (Fidesz), Dr. Rapcsák András (Fidesz) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
133 T/317 A halászatról és horgászatról szóló 1997.évi XLI. törvény módosításáról Danka Lajos (FKGP), Dr. Pap János (Fidesz), Ékes József (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
134 T/296 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
135 T/274 A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) módosítók tárgyalása befejezve  
136 T/273 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) módosítók tárgyalása befejezve  
137 T/257 A vad védelemről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
138 T/235 A halászatról és a horgászatról szóló 1997.évi XLI. törvény módosításáról Danka Lajos (FKGP), Dr. Pap János (Fidesz), Ékes József (MDF) bizottságnál tárgysorozatba-vételre vár  
139 T/228 A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közös államhatár rendjéről és az együttműködésről szóló, Budapesten, 1995. június 28-án, aláírt Szerződés kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
140 T/164 A környezetvédelmi termékdíjról , továbbá egyes termékek környzetvédelmi termékdíjáról szóló 1995.évi. LVI. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
141 T/161 A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.törvény módosításáról kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
142 T/42 A Magyar Köztársaság 1997.évi költségvetéséről szóló 1996.évi CXXIV.törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
143 J/36 Jelentés az Állami Számvevőszék 1997.évi tevékenységéről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta