Készült: 2021.01.27.14:37:51 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Vécsey László
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 85
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2017.12.11.(265)  310 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/18313 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:58
2017.11.13.(256)  330 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/18009 Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:04
 392 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/18008 A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:05
 398 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/18010 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:47
2017.11.06.(255)  242 politikai vita lefolytatása V/17955 A devizahitel-károsultak érdekében szükséges lépésekről felszólalás 10:10
2017.06.13.(233)   57 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15778 A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:46
  77 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15555 Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről Ismerteti a bizottság véleményét 1:52
2017.05.29.(228)  282 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15053 Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:29
 286 zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat vitája T/15057 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:14
 296 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15347 A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:36
 302 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15366 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:35
2017.05.17.(224)  106 Általános vita megkezdése T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről felszólalás 10:17
2017.05.15.(222)  241 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15063 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:19
 249 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15064 Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:58
 253 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/14684 A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:44
<< 1  2  3  4  5  6 >>
Összesen: 85