Készült: 2020.10.31.14:51:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

74. ülésnap (1999.06.01.), 305. felszólalás
Felszólaló Dr. Pepó Pál
Beosztás környezetvédelmi miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 5:18


Felszólalások:  Előző  305  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. PEPÓ PÁL környezetvédelmi miniszter, a napirendi pont előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az ENSZ környezet és fejlődés világkonferenciáján 1992-ben született, a "Feladatok a XXI. századra" című dokumentumban szorgalmazták egy új ENSZ-egyezmény létrehozását az elsivatagosodás és az aszály elleni küzdelemre vonatkozóan.

Az aszály és az elsivatagosodás következményei társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból is rendkívüli mértékűek. Az elsivatagosodás és az aszály évtizedes, évszázados léptékben is meghatározó káros következményei ellen csak nemzetközi összefogással lehet felvenni a küzdelmet.

Ennek az egyezménynek a célja, hogy nemzetközi szinten összehangolja és egyben nemzeti szinten segítse azokat az erőfeszítéseket, amelyek az elsivatagosodás ellen, illetve az aszály megelőzésére, káros következményeinek enyhítésére, továbbá az optimális munka- és erőforrás-megosztásra, illetve a megfelelő szakmai, technológiai, gazdasági-pénzügyi eszközök megteremtésére és felhasználására irányulnak. 1998 decemberéig 144 ország csatlakozott az egyezményhez, beleértve minden európai uniós országot is. Az egyezmény 1996. december 26-án lépett életbe.

Az egyezményhez való csatlakozással kapcsolatos magyar érdekek egyrészt a nemzetközi normákhoz való igazodásban, másrészt - az érintettség okán - többek között a mezőgazdaságot sújtó visszatérő aszályban - ne felejtsük el, 10 évből 7-8 év aszályos -, az ország területére lehulló csapadékból képződő helyi vízkészlet korlátozottságában, a talajpusztulásban és a túlnyomórészt alvízi helyzettel - az ország területét érintő nemzetközi vízfolyásokon - fogalmazhatóak meg.

A FAO 1994-ben készült jelentése szerint Magyarország azon 20 ország közé tartozik a világon, amelyek a jövő évszázadra vízhiánnyal fognak küszködni, és azon 13 ország között van, amelyek területén a számba vehető ivóvízkészletek több mint 75 százaléka külföldről származik. Magyarországon egyébként ez az arány 90 százalék fölött van. (Folyamatos zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Az egyezményt az ENSZ környezet és fejlődés világkonferenciáján elfogadott dokumentumoknak megfelelően hozták létre, az éghajlat-változási keretegyezmény, a biológiai sokféleség egyezmény társegyezményének számít. Az utóbbi két egyezményt Magyarország 1992-ben írta alá, 1994-ben ratifikálta, és 1995-ben törvénnyel hirdette ki.

Magyarország érdeke, hogy minden olyan nemzetközi jogi eszköz részese legyen, amely az édesvízkészletek használatának nemzetközi léptékű garanciáit fogalmazza meg. Az egyezmény alapvető célja - éppen az aszály hatásainak enyhítésén és az elsivatagosodási folyamat megállításán keresztül - az édesvízkészletek bölcs, takarékos és egyben fenntartható használatára való törekvés elősegítése, globális méretekben is.

A magyar érdekeltség, a várható előnyök, a hozamok és a költségek összevetése alapján az aszály problémáival foglalkozó nemzetközi egyezményhez való csatlakozás támogatásra érdemes.

Számos pozitív hatás - nemzetgazdasági szinten például az aszály következményeinek mérséklése, a környezet megóvása, a helyi közösségek életfeltételeinek biztosítása és így tovább; az agrárágazat szintjén az aszálykár visszaszorítása, a talaj termőképességének javítása, a vízgazdálkodás fejlesztése, a hozamok és a jövedelmek emelése és így tovább - áll szemben döntően olyan tevékenységekkel, mint például az átfogó aszálymérséklő koncepció kidolgozása finanszírozási kiadásai, amelyekre mindenképpen szükség lenne, sőt azok késlekedése még növelné is a terheket. Az aszály kérdésének nemzeti kereteken túlmutató vetületei szintén azt támasztják alá, hogy mihamarabb célszerű csatlakozni az egyezményhez.

Mindezekre való tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a határozati javaslatot támogassa és fogadja el. Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  305  Következő    Ülésnap adatai