Készült: 2020.07.12.15:31:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

44. ülésnap (2010.11.09.), 4. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 5:06


Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Ház! Azért, hogy egyensúlyba hozzuk a dolgokat, ne felejtsük el, hogy nagyon sok területen az új kormányzat bővíti a civilek lehetőségét. Csak arra a vitára utalnék, ami ebben a Házban körülbelül 9 órával ezelőtt zajlott. Hiszen a tegnapi napot éppen a civilek jogalkotásban való részvételéről, az ezt bővítő, ennek keretet adó, a civilek társadalmi érdekérvényesítését javító, Európában is párját ritkító jogszabály vitájával fejeztük be. Az igazság kedvéért azért el kell mondani, hogy vannak olyan lehetőségek is, amelyek a civileknek átlátható és jó beleszólást ad akár a kormányzásba, akár a törvényalkotásba annak érdekében, hogy minél jobb, minőségi jogszabályok szülessenek.

Az elmúlt időszakban a kormányzati struktúraváltásnak megfelelően a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésének kérdésköre, koordinációja kiemelt szerepet kapott, ezért a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium feladatkörébe került. A területért felelős Szászfalvi László államtitkár úr 2010 júliusában felhívást tett közzé, javaslatokat kérve a civil szervezetektől a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályi környezet újragondolásához. A felhívásra beérkezett javaslatok, valamint a benyújtott támogatási döntések meghozatalával kapcsolatos kifogások kivizsgálásának tapasztalatai is azt mutatják, hogy elsősorban az alapprogram szereplői mint partnerek közötti bizalmi viszony helyreállítása szükséges. Ehhez járultak az elmúlt időszakban elvégzett ellenőrzések, amelyek megállapították, hogy az NCA támogatásainak mintegy 20 százalékát, tehát egyötödét igencsak kétséges célokra, a törvényességet sokszor megkerülve használták föl. Hasonlókra célzott képviselő asszony is a felszólalásában.

Figyelembe véve, hogy az NCA rendszere saját magára az elmúlt években több mint 4 milliárd forintot fordított, tehát 4 milliárd forint volt a működési költsége, megállapítható, hogy a rendszer jelenlegi formája értékes pénzeket pocsékol, ahelyett, hogy valóban a civil szektor fejlődését szolgálná. Ezek azért elég csinos összegek. A kormány eltökélt a változtatásban, ami három fő összetevőből áll. Az első az NCA jogszabályi környezetének felülvizsgálata. A vonatkozó normák módosítása révén meg kell teremteni az egyszerűbb, átláthatóbb NCA támogatási rendszert, ahol a működéshez nyújtott támogatás a valós, bizonyított és kifejtett tevékenység alapján, a lehető legegyszerűbb formai követelmények teljesítését követően, átutalható legyen a civil szervezet számára.

Másodikként a támogatási folyamat adminisztrációjának csökkentése a cél. A pályázati dokumentáció összeállításánál fő szempontként az egyszerűséget, egyértelműséget kell érvényesíteni. Ésszerűsíteni szükséges a pályázat benyújtásától a szerződéskötésen át egészen az elszámolásig a civil szervezetek által benyújtandó dokumentumok sokaságát. Talán ön is hallotta, hogy erre Wekerle Sándor nevével külön kezelő szervezetet kívánunk létrehozni, hogy ne a bonyolultabb európai uniós támogatási rendszer szerint kelljen a civil szervezeteknek a maguk támogatási összegeit lehívni vagy azzal elszámolni.

(9.10)

Meg kell teremteni a közhiteles elektronikus adatbázisokban tárolt adatok lekérdezésének lehetőségét. A paradigmaváltás harmadik tényezője a támogatási rendszer kiszámítható működése. Optimalizálni szükséges a döntés-előkészítéshez és a döntéshozatalhoz szükséges időt a támogatási döntések és a teljesítésről számot adó beszámolók tekintetében is.

A rendszerváltozás óta eltelt két évtized számos változást hozott a társadalom életének minden területén, így a civil szférát érintően is. A korábbi és jelenleg hatályos alapvető jogszabályok már nem tudják hatékonyan szolgálni a szektor megfelelő működését. A szabályozás széttöredezett és elavult. Szükséges az anyagi és eljárási jogi normák különválasztása és az utóbbiak egyetlen kerettörvénybe foglalása, annak érdekében, hogy a szervezetek bürokratikus terhei jelentősen csökkenhessenek, a szektor átláthatósága pedig növekedjék. Egyszerűbb ügymenetek és bírósági ügyintézés kidolgozására megkezdett projektek tudják szolgálni az új eljárások megvalósítását. A kormány 2011-ben éppen ezért erről törvényjavaslatot is fog terjeszteni a tisztelt Ház elé.

Az Európai Unió Tanácsa 2011-re meghirdette az aktív polgárságot előmozdító önkéntes társadalmi tevékenységek európai évét - 2001-ben az ENSZ döntése nyomán volt akkor egy hasonló év -, ennek a 10. évfordulóján. Az európai év első fele a hazai EU-elnökséggel egybeesik, ezért az ünnepélyes megnyitóra Budapesten kerül sor 2011 januárjában, majd az első félév során számos nemzetközi rendezvénynek ad otthont Magyarország - ez még a civilség és az önkéntesség témakörében. Tervei szerint ezen időszakban kezdődik meg a kormány önkéntes stratégiáinak kidolgozása, a második félév pedig lehetőséget biztosít a párbeszéd érdemivé tételét követően a stratégia elfogadására.

Ebből is láthatja, képviselő asszony, hogy mi egy kormányzásba is beleszólni képes, stabil és erős civil társadalomban vagyunk érdekeltek. Úgy gondoljuk, hogy egy demokratikus államnak ez a legfőbb alapja.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai