Készült: 2020.07.05.00:26:48 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
276 58 2005.12.05. 1:03  53-59

KÖRÖMI ATTILA (független): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Államtitkár Úr! Egészen aggasztóan kevéssé válaszolt az általam föltett kérdésekre. Én azt gondolom, hogy a kormány által tervezett engedélyezési eljárás során bizonyára lesz mód minden vitatott kérdés tisztázására, de nem szeretnék meglepetést okozni: egész egyszerűen világosan látjuk, hogy a kormány nem a jó megoldást keresi, Pécs közigazgatási határán belül kíván radart telepíteni, és a pécsi szocialista polgármesterrel kívánja átpréseltetni a városon ezt a fajta elfogadhatatlan politikai döntést.

Én a Tubesről beszéltem, és nem a Zengőről, védtem a bazsarózsát, védem az embert is. Nem tudom elfogadni a válaszát, és nagyon kíváncsi leszek, hogy a kormány milyen indokok alapján és milyen műszaki paraméterekkel kívánja, fogja tudni telepíttetni ezt a veszélyes lokátort Pécs közigazgatási határán belül.

Nem fogadom el a válaszát.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
285 62 2006.02.06. 3:10  61-67

KÖRÖMI ATTILA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! A Népszabadság 2004. augusztus 19-én megjelent számában Medgyessy Péter a következőt állította: "Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel." Három nappal később a Magyar Televízió A szólás szabadsága című műsorában ezen állítását megfejelte azzal, hogy a sajtóban megjelent ügyeknél többről van szó, hiszen elég nagy baj lenne, ha a miniszterelnök csak annyit tudna az SZDSZ ügyeiről, amennyit a sajtó közöl.

Miután Medgyessy Péter egyértelmű nyilatkozatait felelős miniszterelnökként tette, ezért a Btk. alapján alapos a gyanú, hogy őt büntetőjogi feljelentési kötelezettség terhelte, és terheli a mai napig is. A Btk. vesztegetés feljelentésének elmulasztása címszava így szól: "Az a hivatalos személy, aki e minőségében hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy még le nem leplezett vesztegetést követtek el, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz feljelentést, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő."

Medgyessy Péter vezető beosztású hivatalos személy, és arra utalt, hogy le nem leplezett korrupciós ügyekről tud, ám erről az illetékes hatóságoknál a mai napig nem tett feljelentést. A Btk. magyarázata így ír: "A közélet tisztasága, a közigazgatás korrupciómentes működése, a korrupciós esetek minél gyorsabb, hatékonyabb felderítése rendkívül fontos társadalmi érdek. Ennek egyik megvalósulási lehetősége az, hogy a vesztegetési bűncselekmények minél gyorsabban és minél könnyebben a hatóságok tudomására jussanak. Ennek megvalósulása érdekében emelte be a jogalkotó a büntető törvénykönyvbe önálló bűncselekményként a vesztegetés feljelentésének elmulasztását."

Jól tudjuk, hogy a korrupció fenyegeti a jogbiztonságot, a demokráciát, aláássa a közigazgatást, a tisztesség és az igazságosság elveit, és veszélyezteti a társadalom erkölcsi alapjainak stabilitását. Ezért Medgyessy Péter miniszterelnökként tett állításai tisztázó, előrevivő mondatok is lehetnének. Azonban feljelentési kötelezettségének nem tett eleget, és így nem üldözhetőek az általa tudott cselekmények, pedig a mindenkori miniszterelnök szavai tisztségénél fogva kiemelt jelentőséggel bírnak.

Tisztelt Legfőbb Ügyész úr! A korrupció elleni fellépés terén nincs helye magyarázkodásnak. A korrupció ellen minden pillanatban, minden információt felhasználva harcolni kell. Ezért Medgyessy Péter állításainak legrészletesebb feltárása a legjelentősebb teendő, amit ma Magyarországon a korrupcióval szemben még mindig megtehetünk.

(15.40)

Kérdezem tehát, mikor kéri végre az ügyészség Medgyessy Péter mentelmi jogának felfüggesztését, hogy feljelentési kötelezettsége elmulasztásának alapos gyanúja miatt indított eljárásban vizsgálhatók legyenek a volt miniszterelnök azon állítása mögött húzódó közvádas cselekmények, miszerint az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel.

Várom válaszát. (Taps a függetlenek soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
285 66 2006.02.06. 1:24  61-67

KÖRÖMI ATTILA (független): Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! Ha az emberek azt érzik, hogy Magyarországon kiterjedt korrupció van, akkor persze lehet erre azt mondani, hogy ezt az érzületet keltik sokan, akár maga a média is. De ha ezt érzik, akkor az van. Úgy tűnik, hogy Magyarország egyre inkább hasonlít az 1992-es Olaszországhoz, amikor néhány ügyész dolgozni kezdett, és a teljes politikai elit került vád alá, akár jobb-, akár a baloldalról akkor Olaszországban.

Azért kellett volna kérnie az ügyészségnek Medgyessy Péter mentelmi jogának a felfüggesztését, mert közvádas cselekményekre utalt. Az Országgyűlés ebben az esetben nyilván kiadta volna az ő mentelmi jogát, és egészen más úgy álláspontot képviselni, véleményt mondani és tanúvallomást vagy vallomást tenni, hogy az ügyészség kihallgatja az illetőt, mint hogy esetleg az SZDSZ nyomására ő elkezdi a saját érveit visszapuhítani.

Ezért engedje meg, hogy minden személyes tiszteletem ellenére se fogadjam el az ön válaszát, és ezt kérem a tisztelt Háztól is, hogy bizottsági ülésen legalább vizsgálható legyen az a mondat, hogy az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel.