Készült: 2020.08.04.01:29:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

159. ülésnap, 78. felszólalás
Felszólaló Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:02

Felszólalások:  <<  78  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Több jelentkezőt nem látok. Megkérdezem Lasztovicza képviselő urat, kíván-e reagálni az elhangzottakra. Valószínűleg nem, mert nincs a teremben.

Tisztelt Országgyűlés! Az általános vitát lezárom. A benyújtott módosító javaslat kapcsán - miután az MDF képviselője módosító javaslatot nyújtott be - a részletes vitára bocsátásról határozunk. Indítványozom a tisztelt Országgyűlésnek, hogy a T/10569. számú előterjesztést bocsássa részletes vitára.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 326 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta a javaslatot.

A részletes vitára későbbi ülésünkön kerül sor. (Zaj.) Bejelentettem, hogy van módosító javaslat, képviselőtársaim, és ezért természetesen nem tudunk szavazni a javaslatról. A részletes vita után lehet szavazni.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája és a határozathozatalok. Az alkotmányügyi bizottság önálló indítványát T/10583. számon kapták kézhez a képviselők. Az előterjesztő módosító javaslatokat nyújtott be, amelyekről ajánlást készített - ezt T/10583/13. számon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy az Országgyűlés hozzájárult a Házszabálytól való eltéréshez, amely alapján a mai napon az összevont általános és részletes vitát, valamint a módosító javaslatokról történő határozathozatalt követően a zárószavazásra is sor kerülhet

Megadom a szót Vastagh Pálnak, az alkotmányügyi bizottság elnökének, a napirendi pont előadójának, tizenöt perces időkeretben.

Felszólalások:  <<  78  >>    Ülésnap adatai