Készült: 2020.06.06.13:20:33 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

147. ülésnap, 203. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:51

Felszólalások:  <<  203  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Először előterjesztések részletes vitára bocsátásáról döntünk.

Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az esélyegyenlőség érvényesülésének az oktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló T/5587. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 193 igen szavazattal, 147 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/5588. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 197 igen szavazattal, 157 nem szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az Állami Számvevőszék 2007. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról szóló H/5678. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 358 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló T/5011. számú törvényjavaslatot, melynek előterjesztője Pettkó András képviselő úr, MDF. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 360 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Emlékeztetem önöket, hogy az elfogadott napirend szerint mai ülésünkön nem kerül sor a médiakuratóriumok elnöksége, valamint a Magyar Távirati Iroda tulajdonosi tanácsadó testülete létszámának kiegészítésére.

Most bizottsági tisztségviselők és tagok cseréjére tett javaslatról határozunk. Az Országgyűlés elnöke a Házszabály 19. § (2) bekezdés g) pontjának megfelelően személyi javaslatot terjesztett elő H/5788. számon. (Folyamatos zaj.) Ebben azt kezdeményezi, hogy az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba Avarkeszi Dezső helyett Csiha Juditot, az ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba Korózs Lajos helyett Vidorné dr. Szabó Györgyit, az önkormányzati és területfejlesztési bizottságba Jauernik István helyett Gy. Németh Erzsébetet a bizottság elnökévé, az ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba Vidorné dr. Szabó Györgyi helyett Winkfein Csabát a bizottság alelnökévé, az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba Csiha Judit helyett Varga Lászlót, az európai ügyek bizottságába Molnár Csaba helyett Szanyi Tibort, az ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba Winkfein Csaba helyett Bókay Endrét, az önkormányzati és területfejlesztési bizottságba Gy. Németh Erzsébet helyett Lamperth Mónikát a bizottság tagjává válassza meg az Országgyűlés.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a személyi javaslattal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a személyi javaslatot 364 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Egyben engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében a megválasztott bizottsági tisztségviselőknek és tagoknak eredményes munkát és sok sikert kívánjak. (Taps az MSZP soraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 98. § (5) bekezdése alapján a KDNP képviselőcsoportja indítványozta, hogy az Országgyűlés döntsön Medgyasszay László képviselő által H/5548. számon beterjesztett, az idősek helyzetéről és az érdekükben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentésről szóló határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről. Az indítvány tárgysorozatba-vételét az ifjúsági, szociális és családügyi bizottság május 13-ai ülésén elutasította.

A tárgysorozatba-vételről az Országgyűlés az előterjesztő legfeljebb öt perces felszólalása után határoz. A tárgysorozatba-vétel tárgyában képviselőcsoportonként egy képviselő és az elsőként felszólalásra jelentkező független képviselő legfeljebb két perc időtartamban felszólalhat, majd az előterjesztő a felszólalásra legfeljebb két perc időtartamban válaszolhat.

Megkérdezem az előterjesztőt, aki jelzi, hogy kíván élni a felszólalással. Medgyasszay képviselő urat illeti a szó. (Zaj. - Csenget.)

Felszólalások:  <<  203  >>    Ülésnap adatai