Készült: 2021.05.07.23:46:29 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

45. ülésnap, 106. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 32:55

Felszólalások:  <<  106  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Kérem a tisztelt Országgyűlést, a képviselőket, hogy foglaljanak helyet. Folytatjuk az ülést.

(Németh Zsolt a jegyzői székben Vincze Lászlót, dr. Füle István Nagy Nórát váltja fel.)

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az 1993. év augusztus 4-e és az 1995. december 31-e között önkormányzati hozzájárulásból létesített gázközművagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/1219. számon, az egységes javaslatot pedig T/1219/42. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így a záróvitára is sor kerül. Megnyitom a záróvitát a T/1219/44. számú ajánlás 1., 2. és 3. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni ötperces időkeretben. (Senki sem jelentkezik.) Mivel felszólalót nem látok, a záróvitát lezárom.

Határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait a T/1219/44. számú ajánlás 1., 2., 3. pontjai szerint, melyeket az előterjesztő támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 320 igen szavazattal, 2 ellenében a módosító javaslatokat elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között önkormányzati hozzájárulásból létesített gázközművagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 214 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 136 tartózkodással a törvényjavaslatot az egységes javaslat módosító szövege szerint elfogadta.

 

 

(Dr. Lázár János a jegyzői székben Németh Zsoltot váltja fel.)

 

Most visszatérünk az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához. Tájékoztatom önöket, hogy időközben az alkotmányügyi bizottság T/541/69. számú ajánlása kiosztásra került. A záróvita lezárását követően Göndör István frakcióvezető-helyettes úr ügyrendi felszólalásában kérte, hogy az egységes javaslathoz benyújtott módosító javaslatokról külön-külön döntsön az Országgyűlés. Most tehát a határozathozatalok következnek.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 195 igen szavazattal, 145 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 2. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Az eredményjelző táblán 20 igen, 175 nem és 147 tartózkodó szavazat jelenik meg.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 20 igen szavazattal, 175 nem szavazattal, 145 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 3. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 194 igen szavazattal, 2 nem és 146 tartózkodás ellenében elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e Tóth András módosító javaslatát az ajánlás 4. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 194 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 151 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Szalay Gábor jelzi, hogy nem működik a gépe.) Szalay államtitkár úr gépe nem működik. (Az eredményjelző táblán 195 igen, 161 nem és 2 tartózkodó szavazat jelenik meg.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés ezek szerint 196 igen szavazattal, 161 nem szavazattal, 2 tartózkodás ellenében a törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint elfogadta.

 

(13.30)

 

Tisztelt Országgyűlés! Emlékeztetem önöket, hogy a közéleti szerepet betöltő személyek állambiztonsági múltjának nyilvánosságra hozataláról szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés elutasította. Előtte azonban egy felolvasási hiba történt, a szöveg helyesen a következő: a T/542/59. számú ajánlás 1., 2. és 3. pontja.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/1317. számon, az egységes javaslatot pedig T/1317/100. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatot senki nem nyújtott be, most csak a zárószavazásra kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 165 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint elfogadta.

(Podolák György jelzi, hogy nem működik a szavazógépe.)

A képviselő úr gépe nem működik - 1 igen szavazatot hozzáadunk.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a közlekedésről szóló egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/1471. számon, az egységes javaslatot új változatban, amely adminisztrációs pontosítást tartalmaz, T/1471/16. számon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatot senki nem nyújtott be, a zárószavazás egyetlen döntést igényel.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a közlekedésről szóló egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 361 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/1468. számon, az egységes javaslatot pedig T/1468/17. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, ezért záróvitára is sor kerül. Indítványozom, hogy a záróvitában összevontan tárgyaljuk meg a benyújtott javaslatokat. Aki az indítvánnyal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az összevont vitaszerkezetet elfogadta.

Megnyitom a záróvitát a T/1468/22. számú ajánlás 1-4. pontjaira. Felhívom a figyelmüket, hogy a képviselői felszólalásokra e záróvitában is 5 perc áll rendelkezésre. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs ilyen jelzés.) Mivel jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom. Nyilván a belügyminiszter asszony sem kíván válaszolni a vitában el nem hangzottakra. (Dr. Lamperth Mónika nemet int.)

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Felhívom figyelmüket, hogy az egységes javaslat és a módosító javaslatok elfogadásához is az alkotmány 44/C. §-a alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Először a módosító javaslatokról döntünk. Ezek közül elsőként az ajánlás 2. pontjáról határozunk, melyet az alkotmányügyi bizottság támogat. Ennek elfogadása kizárja az ajánlás 3. pontját. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 340 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 20 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 1. pontjában Bőhm András a 2. §-ban a forrásmegosztási rendelet egyes külön szabályait terjeszti elő. A bizottság nem támogatja.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 29 igen szavazattal, 324 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 4. pontjában Bőhm András a 7. §-t hatályba léptető rendelkezéssel egészíti ki. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 10 igen szavazattal, 335 nem ellenében, 15 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 344 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 18 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot az egységes javaslat módosított szövege szerint elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/1319. számon, az egységes javaslatot pedig T/1319/9. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, így záróvitára is sor kerül. Megnyitom a záróvitát a T/1319/11. számú ajánlás 1. pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs ilyen jelzés.) Mivel jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom. Az államtitkár úr sem kíván hozzászólni.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatát a T/1319/11. számú ajánlás 1. pontja szerint, melyet az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 215 igen szavazattal, 147 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

 

 

(13.40)

 

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 195 igen szavazattal, 167 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot az egységes javaslat módosított szövege szerint elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Bűnügyi Igazgatósága megszűnéséről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/1390. számon, az egységes javaslatot pedig T/1390/14. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, így záróvitára is sor kerül. Megnyitom a záróvitát a T/1390/16. számú ajánlás 1. pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nem érkezik jelzés.) Mivel jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom.

Most a határozathozatalok következnek. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1. pontja szerint, melyet az előterjesztő támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 196 igen szavazattal, 164 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy az egységes javaslat 5. § (2) bekezdése f) és g) pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Bűnügyi Igazgatósága megszűnéséről szóló egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 196 igen szavazattal, 170 nem ellenében, tartózkodás nélkül az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit nem fogadta el.

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Bűnügyi Igazgatósága megszűnéséről szóló egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 169 nem ellenében, tartózkodás nélkül az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/1318. számon, az egységes javaslatot pedig T/1318/69. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a záróvitában összevontan tárgyaljuk meg a benyújtott indítványokat. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az összevont tárgyalást elfogadta.

Megnyitom a záróvitát a T/1318/71. számú ajánlás 1-8. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni a vitában ötperces időtartamban. Ivanics Ferenc visszavonta, ugye? (Jelzésre:) Köszönöm szépen. Mivel felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalok következnek. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait a T/1318/71. számú ajánlás 1-8. pontjai alapján, melyeket az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 194 igen szavazattal, 173 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 173 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot az egységes javaslat módosított szövege szerint elfogadta.

 

Soron következik a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/1220. számon, az egységes javaslatot pedig T/1220/1502. számon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül. Indítványozom, hogy a T/1220/1510. számú ajánlás 1-48. pontjait az Országgyűlés együttesen tárgyalja meg. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e javaslatommal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az indítványomat elfogadta.

Megnyitom a záróvitát a T/1220/1510. számú ajánlás 1-48. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni ötperces időtartamban. (Nem érkezik jelzés.) Mivel jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom.

Most a határozathozatalok következnek. Ennek során elsőként egy szavazással döntünk azokról az indítványokról, melyeket a kijelölt bizottságok támogatnak. Ezeket a javaslatokat az ajánlás 1-11. pontjai, a 11/1. pont, a 12-25. pontok, a 26-38. pontok, valamint a 39-48. pontok tartalmazzák. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az imént ismertetett módosító javaslatokat a T/1220/1510. számú ajánlás szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 195 igen szavazattal, 168 nem ellenében elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most azokról a javaslatokról döntünk, amelyeket a kijelölt bizottságok nem támogattak.

A 25/1. pontban Tállai András az egységes javaslat 101. § (9) bekezdésének elhagyását kezdeményezi. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 173 igen szavazattal, 192 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 38/1. és a 38/2. pontokban Halász János a Terror Háza Múzeum működésének támogatására javasol átcsoportosítást. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 172 igen szavazattal, 194 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító javaslatot.

 

(13.50)

 

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Az egységes javaslat 75. §-ának, 100. §-ának (1) bekezdése, valamint a 105. § m) pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit az imént ismertetettek szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 195 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta. (Folyamatos zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részéről határozunk. Kis figyelmet kérnék szépen, mert nem tudják, mire kell igent mondani! (Derültség.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Taps a kormánypártok soraiban.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 196 igen szavazattal, 172 nem ellenében, tartózkodás nélkül az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta.

 

 

(A jegyzői széket Nagy Nóra és Vincze László
foglalja el.)

 

 

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/1218. számú törvényjavaslat zárószavazásának egyszerű többséget igénylő részéről az Országgyűlés név szerinti szavazással a következők szerint döntött: 195 igen szavazattal, 179 nem ellenében, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta. (Szórványos taps.)

 

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta, hogy kerüljön sor a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló törvény, az egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló törvény, valamint az 1993. augusztus 4. és '95. december 31. között önkormányzati hozzájárulással létesített gázközművagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről szóló törvény sürgős kihirdetésére. A Házszabály 108. § (2) bekezdése alapján az Országgyűlés felkérheti az Országgyűlés elnökét, hogy a köztársasági elnöktől a törvény sürgős kihirdetését kérje. A felkérésről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, felkéri-e az Országgyűlés elnökét, hogy a köztársasági elnöktől a törvények sürgős kihirdetését kérje. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 196 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 171 tartózkodás mellett felkérte az Országgyűlés elnökét, hogy a köztársasági elnöktől kérje a sürgős kihirdetést.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a mai ülésünkön személyi javaslatra nem kerül sor.

 

Soron következik a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat általános vitájának lezárása. Az előterjesztést T/1552. számon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy az elmúlt ülésünkön az általános vita során a képviselői felszólalások már elhangzottak. Az elfogadott napirendi ajánlásnak megfelelően az előterjesztés általános vitáját lezárom.

 

 

(A jegyzői széket Béki Gabriella és dr. Lázár János foglalja el.)

 

Tisztelt Országgyűlés! Most áttérünk az interpellációk, kérdések és azonnali kérdések tárgyalására.

Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP és az SZDSZ képviselőcsoportja a mai ülésnapon nem kíván interpellációs jogával élni.

Mátrai Márta, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a miniszterelnökhöz: "Miért kell újra és újra hazudni?" címmel. Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező Lamperth Mónika belügyminiszter válaszol. Mátrai Márta képviselőt illeti a szó. (Folyamatos zaj.)

 

Felszólalások:  <<  106  >>    Ülésnap adatai