Készült: 2020.03.28.11:01:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

297. ülésnap (2013.08.26.), 176. felszólalás
Felszólaló Kucsák László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:03


Felszólalások:  Előző  176  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! Valahonnan onnan fűzném tovább, amit a bizottsági ülésen elhangzottak kapcsán a bizottsági vélemények ismertetőjeként elmondtam, most hallhattuk a kisebbségi véleményt megfogalmazó Dúró Dóra képviselő asszony gondolatait is. Ebből is kiderült, hogy ő nem volt támogatója ennek a javaslatnak, mármint hogy az általános vitára alkalmas lenne, az egy tartózkodó pedig Osztolykán Ágnes volt. Ez a jegyzőkönyvekből nyilvános, ez az adat tehát megosztható volt a tisztelt jelenlévőkkel.

Képviselő asszony megfogalmazta, hogy ez a mikori állapothoz képest milyen mértékű lépés, és azt is hozzátette, hogy erről mi az ő megítélése. Valóban szerencsés, ha egyenesen és őszintén beszélünk ezekről a kérdésekről. Én utaltam rá, a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy lehet vizsgálni a kérdést aszerint, hogy a pohár félig tele vagy 60 százalékig tele, vagy 40 százalékig üresen van. Ugyanakkor, ha jól idézem fel mindazt, amit Hiller István elmondott, ő a bizottsági ülésen is és itt a parlament plenáris ülésén is néhány perccel ezelőtt azt fogalmazta meg - jóllehet egy "bár" kötőszóval folytatta a mondatát -, hogy ez egy jelentős mértékű emelés.

Én azt gondolnám, hogy természetesen ennél nagyobb mértékűt mindannyian el tudnánk képzelni, de annak a forrásoldalát nyilvánvalóan elő kell teremteni. Ez ebben a változatban ezzel az összegszerűséggel is egy jelentős lépés. Idézzük fel, hogy hány szűk esztendő telt el úgy, hogy ebben a szektorban nem kerülhetett sor jelentős béremelésre. Elhangzott már itt más képviselőtársainktól, hogy gyakorlatilag 2002 óta a pedagógusok körében jelentős béremelésre nem került sor. Pósán László szerencsés módon felidézte azt is, hogy ennek a forrásoldalát meg kellett teremteni, és abban a 2002-ig regnáló kormánynak nyilvánvalóan kellett hogy legyen szerepe. De azt követően igazán jelentős összegű béremelésre nem kerülhetett sor.

És ha figyelembe vesszük azt, és a képviselő asszony is fölidézi magában, hogy az elmúlt esztendőkben, amikor adósságtörlesztésről és egyebekről folyt a szó akár itt a parlamentben vagy a különféle bizottságok ülésein, és felidézzük azt, hogy 51-52 százalékról bizonyos esztendők alatt 80 százalékos szintre kúszott föl a magyar államadósság, és most itt 2013-ban a számítások szerint az előttünk lévő időszakban december 31-ig egy 43 milliárd körüli pluszforrást tud rendelni hozzá a kormány, nem hitelből, hanem költségvetési forrást - bocsánat, 32 milliárdot -, a következő esztendőben pedig a 150 milliárdos összeget megközelítő lesz ez a forrás-hozzárendelés, akkor azt lehet mondani, hogy egyet léptünk előre.

(18.00)

Természetesen - erre utaltam a bizottsági vélemények ismertetésekor is - ez egy első lépése, semmiképpen nem a végállomása ennek az útnak. Ezen közösen dolgoznunk kell, mint ahogy maga a törvény is utal rá egy helyütt, illetve a végrehajtási rendelet, a kormányrendelet is megfogalmazza azt, hogy a következő esztendőkben milyen ütemben kell, hogy újabb béremelésekre sor kerüljön.

Többször esett szó a pedagógus-életpályamodell lábairól, pilléreiről, erről Hiller István is szólt több ízben, Dúró Dóra is érintette ezt a kérdéskört. Valóban itt is vannak még előttünk olyan feladatok, olyan tennivalók, amelyeket nyilván meg kell oldanunk, olyan részletesen kell ezt a szabályozást kialakítani és aztán átültetni a valóságba, hogy ez elfogadható, követhető, áttekinthető legyen mindenki számára. És ha már úgy alakult, hogy a béremelésnek következő lépcsőfokai valósulhatnak meg a következő néhány esztendőben, akkor ez a minősítési rendszer, illetve a béremelés következő lépcsőfokai adott esetben össze is vonhatók egymással, és erre kell is hogy legyen igény bennünk annak érdekében, hogy a szakma folyamatos megújítását ily módon is meg lehessen valósítani.

Tehát én arra ösztönöznék illő tisztelettel mindenkit, hogy természetesen ennél az összegnél nagyobb összeget és annál az összegnél még nagyobbat mindenki el tudna képzelni, szívünk szerint - én úgy gondolom - ezt is tennénk, ugyanakkor azok a pénzügyi lehetőségek adottak, amelyekből lehet gazdálkodnunk. Ilyen gazdasági körülmények között - még egyszer - a kormány saját költségvetésből rendel forrást arra, hogy ezen a béremelési úton el tudjunk indulni.

Záró gondolatként én is hadd utaljak arra, hogy az ugyanakkor mindenképpen pozitív és előremutató körülmény ebben a javaslatban - és erről az oktatási bizottságban több ízben különféle indítványok, módosító indítványok formájában is esett már szó -, hogy az abban érintettek köre bővülni tudjon; itt most másfél százezres létszámot meghaladó pedagóguskollégáról van szó a béremelés kapcsán. Elhangzottak itt számok és százalékok, ezzel óvatosan kell bánnunk nyilvánvalóan; hogy ez bértömegben milyen százalékú emelkedést jelenthet, akkor természetesen ez átlagszámot jelent. Nyilvánvalóan lesznek különbségek abban a tekintetben, hogy egy bizonyos pedagóguskollégánál, aki az egyik intézményben dolgozott, és nem volt túlórája korábban, illetve ha rendszeres túlórái voltak kimutatható számban, ez konkrétan és még ráadásul kategóriájától is függően, a ledolgozott évei számától is függően nettó vonatkozásban különbözőséget mutathat.

Ezek a részletkérdések is mindenképpen azt kívánják meg, hogy a belépés után, a gyakorlati megvalósítás elindítását követően folyamatosan kísérjék figyelemmel, hogy az egyes kategóriákban, az egyes foglalkozási körökben, az egyes szakpárosításokkal dolgozó pedagóguskollégáknál, vezetőknél vannak-e megfelelő garanciáink arra, hogy ez a béremelés a lehető legteljesebb mértékű legyen a megvalósítást tekintve.

Úgy gondolom, a feladat komoly, nagy, és az együttműködésre mindenképpen érdemes - attól teljesen függetlenül, hogy a parlament patkójában ki hol foglal helyet -, és nézzük meg azokat a pontokat ebben, amelyeket közös nevezőnek tudunk tekinteni; a bizottsági ülésen kiderült, hogy találtunk ilyeneket. A módosító indítványok eddigi tárgyalása során is voltak már találkozási pontok, legyünk azon, hogy a továbbiakban még több ilyet tudjunk megtalálni annak érdekében, hogy ezt a rendkívül fontos területet is, a pedagógusok körét és aztán majd a pedagógusok munkáját segítő kollégák ügyét, az ő javadalmazásukat lépésről lépésre előre tudjuk mozdítani.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  176  Következő    Ülésnap adatai