Készült: 2020.02.18.07:48:09 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

252. ülésnap (2002.02.26.), 86. felszólalás
Felszólaló Dr. Fónagy János (Fidesz)
Beosztás közlekedési és vízügyi miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 4:10


Felszólalások:  Előző  86  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. FÓNAGY JÁNOS közlekedési és vízügyi miniszter: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A polgári kormány az elmúlt három és fél évben folytatta a szennyvíz-elvezetési program megvalósítását. Ennek eredményeként a csatornázott települések száma az 1997. évi 555-ről '99-ben 775-re, 2000-ben pedig 983-ra növekedett, és bár a 2001. évi adatok még nem állnak rendelkezésemre, minden okom megvan annak feltételezésére, hogy a tavalyi növekedés is hasonló mértékű volt.

Hasonló a helyzet a szennyvíztisztítás területén is. Míg a kormányzati ciklus elején a települési szennyvizek közel kétharmada tisztítás nélkül került a befogadókba, mára ez az arány megfordult, és az összegyűjtött települési szennyvizek közel kétharmada teljes biológiai tisztítást kap.

Az uniós előírásokat is figyelembe véve az elmúlt évben került sor a vízgazdálkodási törvény módosítására. Ennek alapján a 2000 lakosegyenérték-terhelés feletti szennyvíz-elvezetési agglomerációk számára kötelező a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetése és -tisztítása, illetve ártalommentes elhelyezése.

Ez év február 5-én a kormány megtárgyalta és elfogadta Magyarország nemzeti települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási megvalósítási programját, amely többek között a nagyobb városok, így Mosonmagyaróvár okozta szennyező források felszámolását tűzi ki elsődleges célul. Erre a programra tíz év alatt 800 milliárd forint áll rendelkezésre, tehát az ön első kérdésére válaszolva: igen, a keret e célra biztosított.

Jelenleg a csatornázási beruházások címzett és céltámogatása több szempont alapján történik. Vízbázisvédelmi szempontból azok kerültek az egyes kategóriába, amelyekre sérülékeny ivóvízbázis védőterülete esik. Mosonmagyaróvár ide nem sorolható, nem esik sem a vízellátását biztosító fekete-erdei, sem a szomszédos máriakálnoki távlati vízbázis védőterületére. Mosonmagyaróvár mint nagyváros támogatás szempontjából a vonatkozó kormányrendelet szerint a kettes, ezen belül a legkedvezőbb A-kategóriába tartozik, és nem a képviselő úr által említett I/3. besorolásba.

 

(13.10)

 

Egy esetleges támogatás sem hozná a települést kedvezőbb helyzetbe, mindkét kategória megítélése mind szakmai, mind finanszírozási szempontból megegyezik. Tehát a második kérdésére adott válasz: nem kell átsorolni, mert a jobb helyen van.

Felhívom ugyanakkor a képviselő úr szíves figyelmét arra, hogy a városban 2000. január 1-jei adatok szerint a lakásállomány 64,5 százalékát kötötték be a csatornahálózatba, és további 17,3 százalék van csatornázott területen. Tehát 17,3 százaléknyi lakást nem kötöttek be a meglévő rendszerbe. Ennek a javításához és megoldásához mindenképpen kérem a képviselő úr segítségét is.

Ami a jövőbeni csatornázási lehetőségeket illeti: Mosonmagyaróvárnak természetesen lehetősége van arra, hogy a Belügyminisztérium kezelésében lévő címzett és céltámogatási rendszeren belül az önálló kerettel rendelkező nagyvárosi vagy területfejlesztési kategóriában pályázatot nyújtson be.

Összegezve tehát: a keret megvan, a besorolás adott, a pályázati lehetőség rendelkezésre áll. Kérem Mosonmagyaróvár városát, hogy pályázzanak.

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjenek elfogadni. (Taps a kormánypártok soraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  86  Következő    Ülésnap adatai