Készült: 2020.02.25.17:39:33 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

252. ülésnap (2002.02.26.), 79. felszólalás
Felszólaló Dr. Fónagy János (Fidesz)
Beosztás közlekedési és vízügyi miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 4:10


Felszólalások:  Előző  79  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. FÓNAGY JÁNOS közlekedési és vízügyi miniszter: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Teljes mértékben egyetértünk abban, hogy az 1998 előtti felelőtlen postabanki gazdálkodás körülményeit fel kell tárni, a felelősöket név szerint meg kell nevezni, és velük szemben a szükséges szankciókat végre kell hajtani. Hozzá kell tennem ugyanakkor azt is, hogy ez nem kizárólag a '98 utáni kormány felelőssége vagy nem a mi felelősségünk lett volna kizárólag, ezeknek az intézkedéseknek az elmulasztása komolyan és súlyosan terheli a '94-98 közötti kormányt is.

A jelenlegi ciklusban a felelősségre vonás érdekében megtett feljelentések alapján a nyomozás jelenleg is folyik. Ebben a fázisban még nem rendelkezünk teljeskörűen bizonyított tényekkel, másrészt a korai közlés - ha egyáltalán ennyi idő után korairól lehet beszélni - a nyomozás további folytatását veszélyezteti.

Ezen felül a képviselő úr által kérdezett, konkrét ügyfelekre vonatkozó adatok valóban ma is a banktitok részét képezik. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerint minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, kapcsolataira, illetve a pénzintézettel kötött szerződésére vonatkozik, banktitoknak minősül. A banktitok pedig, mint ön előtt is ismert, csak adott eljárási processzus után oldható fel.

 

(A jegyzői székben dr. Világosi Gábort
Kapronczi Mihály váltja fel.)

 

A banktitokra vonatkozó törvényi előírások módosítása éppen a több százezer tisztességes ügyfél védelmében és a jelenlegi eurokonform előírásokra tekintettel az elmúlt ciklusban nem merült fel.

A Postabank Rt. igazgatósága egyébként '99. februári határozatában döntött Princz Gábor és társai ellen a büntetőfeljelentés megtételéről. A feljelentés alapjául a számviteli fegyelem megsértése, a gazdasági társaság tisztségviselőinek visszaélése, gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása, valamint különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja szolgált.

Az ügy pontos és körültekintő tisztázása érdekében a bank igazgatósága 2001 augusztusában a nyomozás kiszélesítését kezdeményezte, amelynek eredményeként az ügyészség elrendelte a nyomozati eljárás meghosszabbítását.

A magyar állam képviseletében eljáró Pénzügyminisztérium kezdeményezésére vizsgálat indult a Postabank Rt. mérlegét auditáló könyvvizsgálók ellen is, ugyanis több, jelenleg folyamatban lévő peres eljárás elbírálásának meghatározó tényezője a könyvvizsgálók felelősségének megállapítása esetén annak mértékének meghatározása.

 

 

(13.00)

 

Amint azt a bevezetőben is említettem, a nyomozás jelenleg is folyik. Meggyőződésem, hogy a mostani kormányzati ciklusban a bank igazgatósága a tudomására jutott tények birtokában a szükséges intézkedéseket megtette. A képviselő úr által feltett kérdésekre csak a nyomozás lejárta után tudunk egzakt és korrekt választ adni.

Meggyőződésem, hogy ezen válaszok nem merülnek el a feledés homályában, és amikor arra lehetőségünk van, erről a képviselő urat is és a közvéleményt is tájékoztatni fogjuk.

Köszönöm figyelmét. (Taps a kormánypártok soraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  79  Következő    Ülésnap adatai