Készült: 2020.02.20.17:48:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

252. ülésnap (2002.02.26.), 33. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Házszabálytól eltérés elutasítása
Videó/Felszólalás ideje  


Felszólalások:  Előző  33  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály értelmében a határozathozatal előtt képviselőcsoportonként legfeljebb egy képviselő felszólalhat. Megkérdezem, van-e olyan frakció, amely a felszólalás lehetőségével élni kíván. (Nincs jelzés) Nem jelentkezett senki sem.

Ebben az esetben a határozathozatal következik. Felhívom a figyelmüket, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen levő képviselők négyötödének szavazata szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy az imént ismertetett javaslatnak megfelelően eltér-e a Házszabálytól.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 202 igen szavazattal, 131 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a Házszabálytól való eltérést nem fogadta el.

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A házbizottság szerdai ülésén nem született megállapodás a napirendi ajánlást illetően. Ennek megfelelően a napirendi javaslatot elnöki jogkörömben terjesztem elő. Az Országgyűlés ülésének napirendjére, a tanácskozás időtartamára, a felszólalási időkeretekre, együttes tárgyalásra vonatkozó ajánlást kézhez kapták. A benyújtott önálló indítványokról a javaslat függelékében tájékoztattam az Országgyűlést.

Az ülés napirendjének kiegészítésére az SZDSZ képviselőcsoportja indítványt terjesztett elő. A Házszabály szerint először erről határozunk, és ezt követően döntünk a napirendi ajánlásról.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy az SZDSZ képviselőcsoportjának indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét az állam által nagy összegű költségvetési támogatásban részesített pénzintézetek konszolidációját vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/1237. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el. (Zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Figyelmet kérnék! Arra figyelemmel, hogy az Országgyűlés nem fogadta el a Házszabálytól való eltérést, a napirendi javaslatot a médiatörvény vitája nélkül terjesztem elő. Előtte azonban bejelentem, hogy az MSZP képviselőcsoportja visszavonta a politikai vitát kezdeményező indítványát, az SZDSZ képviselőcsoportja pedig az ügyrendi bizottság állásfoglalásáról történő országgyűlési döntést indítványozó kérelmét. Így ezek megtartására - az előzetes napirendi ajánlástól eltérően - nem teszek javaslatot.

 

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az iménti módosítások szerint elfogadja-e a kiküldött napirendi javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendi javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP és az SZDSZ képviselőcsoportja az ülést megelőzően arról tájékoztatott, hogy a képviselőcsoport tagjai a mai ülésen azonnali kérdést, interpellációt és kérdést sem kívánnak elmondani. (Az SZDSZ képviselői elhagyják az üléstermet.) Erre figyelemmel bejelentem, hogy a napirendben előzetesen jelzett délutáni határozathozatalok korábban kezdődhetnek, sőt egészen biztos, hogy korábban fognak kezdődni. (Közbeszólások a kormánypárti padsorokból: Mikor? Mennyivel korábban?) Kérem tehát a frakcióvezetőket, hogy biztosítsák a Ház határozatképességét.

Többen kérdezik a levezető elnöktől, hogy ez körülbelül mit jelent; én úgy látom, hogy legalább két órával korábban kerül sor a határozathozatalokra. Most kezdjük el az azonnali kérdéseket, tehát az azonnali kérdések következnek. Amennyiben az ellenzéki frakciók nem mondják el, korábbi nyilatkozatuk szerint, akkor nyilván ez is rövidebb időtartamú lesz, az interpellációs időszak is rövidebb időtartamú lesz. Tehát arra kérem a frakcióvezetőket, hogy miután a határozathozatal korábban fog kezdődni, a Ház határozatképességét biztosítsák.

(11.30)

 

Mihelyt látni fogjuk, hogy pontosan mikor kerül sor a határozathozatalra, akkor azt természetesen jelezni fogjuk, de az interpellációk egyébként is határozatképes Országgyűlést kívánnak.

Tisztelt Országgyűlés! Most az azonnali kérdések és válaszok órájára kerül sor. (Mozgás és zaj.)

Fenyvessy Zoltán, a MIÉP képviselője kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. A képviselő urat illeti a szó.

 
Felszólalások:  Előző  33  Következő    Ülésnap adatai