Készült: 2020.02.17.20:07:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

252. ülésnap (2002.02.26.), 154. felszólalás
Felszólaló Bánki Erik (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend utáni felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:59


Felszólalások:  Előző  154  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÁNKI ERIK (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A Széchenyi-terv turizmusfejlesztési programjának egyik legfontosabb célkitűzése a magyar turisztikai termékek minőségének fejlesztése. Hazánk turizmusában kiemelkedő szerepet játszik az egészségturizmus, azon belül is a gyógyturizmus. Ilyen jellegű motivációval igen nagy számú vendég érkezik hazánkba.

Annak érdekében, hogy az idelátogatók számára a gyógyuláshoz szükséges feltételek minél magasabb szinten rendelkezésre álljanak, minősített gyógyhelyeinken célszerű lenne minden fejlesztést a gyógyhely sajátosságainak alávetve megvalósítani. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a jelenlegi vendégkör jórészt azért jön Magyarországra gyógyulni, mert a kezelések, a szállás és a járulékos szolgáltatások árszínvonala jóval az Európai Unió átlaga alatt van. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk ugyanakkor - a számos előnye mellett - a munkaerő és ezzel együtt a szolgáltatások drágulását fogja magával vonni. Mindent el kell tehát követnünk azért, hogy a magasabb árak mellett ne következzen be a kereslet ez irányú csökkenése. Ennek érdekében mind a szolgáltatások színvonalát, mind pedig azok értékesítését fejleszteni kell.

Ennek megfelelően a minősített gyógyhelyeken érdemes lenne olyan egységeket kialakítani, amelyek segítségével biztosítani lehetne a szolgáltatások egységes magas szinten tartását és a gyógyhelyeket jellemző kritériumoknak való folyamatos megfelelést. Ez a fajta kezdeményezés azonban elképzelhetetlen a településen működő szolgáltatók és a település önkormányzatának kifejezett szándéka, együttműködési hajlandósága és kezdeményező hozzáállása nélkül.

A gyógyhely megnevezés egy terület megjelölésekor akkor használható, ha azt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tiszti Főorvosi Hivatala szervezetében működő Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság gyógyhellyé nyilvánítja az alábbiak szerint: ez a hely elismert természetes gyógytényezővel rendelkezik; a természetes gyógytényező igénybevételének gyógyintézményi feltételei biztosítottak, tehát gyógyfürdő, gyógyszálló vagy szanatórium működik a településen; a gyógyítás zavartalanságát és a betegek nyugalmát biztosító környezeti feltételek, úgymint a levegőtisztaság, a megfelelő zajszint, a rendezett zöldterületek adottak, valamint a pihenés infrastruktúrájának a kiépítettsége biztosított.

A gyógyhellyé nyilvánítás a települési önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján kezdeményezhető. Nyilvánvaló, az adott település elemi érdeke, hogy magát mielőbb gyógyhellyé nyilvánítsa, hiszen ez nemcsak a vonzerejét, de a vendégek megtartásának lehetőségét is növeli. A gyógyhelyi igazgatóságok létrehozásának jelentősége éppen abban mutatkozna, hogy az önkormányzatok és az egészségturizmus, a gyógyfürdők köré épülő szolgáltatásokban érintett vállalkozások képviselői közösen hozhatnák meg azokat a fontos döntéseket, amelyek az épített és a települési környezet hosszú távú képének meghatározására vonatkoznak.

Mindenképpen szerencsés lenne, ha az önkormányzat néhány képviselője, illetve a polgármester mellett nemcsak az adott település, hanem a gyógyfürdő által érintett, annak vonzáskörzetébe tartozó néhány település önkormányzati képviselője is részt venne ebben, illetve az egészségturizmushoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások vezetői, turisztikai szakemberek lennének ezen igazgatóság tagjai. Jó volna, ha ez az igazgatóság részben hatósági jogkörökkel is rendelkezhetne; elsősorban a települést érintő általános, valamint részletes rendezési terv véleményezése lenne a feladata, illetve a helyben képződő idegenforgalmi adóbevételek és az ehhez párosuló állami támogatás egy meghatározott részének felosztásáról dönthetne; a kistérségi marketingfeladatokat meghatározhatná, illetve az e tárgyban megjelenő kiadványokat véleményezhetné.

Tisztában vagyok azzal, hogy ezek a jogkörök az önkormányzati törvény módosítását szükségessé tennék - ez kétharmados parlamenti döntést igényel. Figyelemmel azonban arra, hogy ez az igény számtalan turisztikai fórumon megfogalmazódott, nemcsak az érintett vállalkozások, az önkormányzati vezetők, hanem a kormánypárti és az ellenzéki politikusok részéről egyaránt, úgy érzem, olyan konszenzus hozható össze e fontos szervezet felállítása mögött, ami akár még egy ilyen kétharmados törvény módosítását is lehetővé tenné. A legfontosabb feladatunk, hogy nemzeti kincsünk felelősségteljes, a lehető legnagyobb hatékonyságot feltételező kiaknázását biztosítsuk.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  154  Következő    Ülésnap adatai