Készült: 2021.03.09.04:52:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

341. ülésnap, 83. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka bejelentés
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:27

Felszólalások:  <<  83  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A képviselő úr elfogadta az államtitkári választ.

Tisztelt Országgyűlés! Az interpellációs időszak végére értünk.

Most fontos bejelentéseket szeretnék tenni az önök számára. Bejelentem, hogy a jegyzők befejezték a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti, a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása során leadott szavazatok összeszámolását.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 256 igen, 29 nem és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az interpellációkat követően a kulturális bizottság ülésére a főemelet 37-38. számú teremben, a foglalkoztatási bizottság ülésére a főemelet 64. számú teremben, a külügyi bizottság, valamint a nemzeti összetartozás bizottsága együttes ülésére pedig a főemelet 58. számú teremben kerül sor. Kérem majd a bizottság elnökeit, a frakcióvezetőket, hogy biztosítsák a határozatképességet.

Tisztelt Országgyűlés! Kérem, várják végig a mondanivalómat. Most tárgysorozatba-vételről szóló indítványokkal, házszabályi rendelkezések értelmezésével kapcsolatos állásfoglalással, elutasítási kérelmek tárgyalásával és az azokról szóló határozathozatalokkal folytatjuk a munkánkat.

Megkérem a képviselőtársaimat, tisztelettel kérem a frakcióvezetőket, hogy mivel várhatóan a vita végén, körülbelül 14 óra 10 perctől határozathozatalokra kerül sor, biztosítsák 14 óra 10 perctől a határozatképességet.

Folytatjuk a munkánkat. (Mozgás.) Megvárom, amíg a képviselőtársaim halaszthatatlanul fontos ügyekben elhagyják az üléstermet, hogy zavartalanul tudjuk folytatni a vitát.

Tisztelt Országgyűlés! A Jobbik képviselőcsoportja a T/13436. számú előterjesztés tárgysorozatba-vételéről szóló indítványát visszavonta.

A Jobbik képviselőcsoportja a házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az Országgyűlés döntsön az alkotmányügyi bizottság által elutasított, a pártok részére nyújtott állami források visszafizetésének elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezményekről szóló T/13495. számú előterjesztés tárgysorozatba-vételéről.

(13.40)

Megkérdezem, az előterjesztők részéről kívánja-e valaki a tárgysorozatba-vételi kérelmet ötperces időkeretben indokolni. (Szilágyi György bólint.) Igen. Szilágyi György képviselő úr kért szót. Megkérem képviselőtársaimat, biztosítsák, hogy Szilágyi György képviselő úr hallhatóan el tudja mondani mindazt, amit ezzel kapcsolatban akar. És kérem az órát visszaállítani. (Megtörténik.) Köszönöm. Parancsoljon, képviselő úr!

Felszólalások:  <<  83  >>    Ülésnap adatai