Készült: 2020.09.20.15:45:23 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Törő Gábor
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló

Az ülésnapokat 2020.08.03. (149)-ig vettük figyelembe.

Összes felszólalás szövege
1 - 23
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2020.06.02.(133)  184 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/10217 A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 3:21
 192 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/10310 Egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzésére vonatkozó európai uniós jogi szabályozás módosításával összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 4:08
 206 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/10316 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 4:23
2019.12.10.(102)  343 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/8039 A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:04
 351 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/8040 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:47
 357 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/8021 A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről Ismerteti a bizottság véleményét 2:52
 361-363 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/7842 A pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 3:11
 367-369 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/8028 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:07
 381 Vita kivételes eljárásban T/8441 A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:46
2019.12.02.(99)  342 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/8027 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:35
 372 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/8038 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:08
2019.04.02.(65)   38 Vita kivételes eljárásban T/5565 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:53
2018.12.10.(48)  138 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/3295 Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:32
 146 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/3624 Az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 3:03
 150 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/3369 Az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes önkormányzati vagyont érintő rendelkezésekről Ismerteti a bizottság véleményét 3:12
<< 1  2 >>
Összesen: 23