Készült: 2020.09.21.15:22:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

283. ülésnap (2006.01.30.), 326. felszólalás
Felszólaló Vári Gyula (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 5:07


Felszólalások:  Előző  326  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VÁRI GYULA (MSZP), a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Hat képviselőtársammal egy törvényjavaslatot nyújtottunk be, ami egy nagyon fontos kérdéssel foglalkozik, amelynek megfelelő rendezésére már több kísérlet is volt. Az Országgyűlés 1992-ben egymillió forintos kárpótlást írt elő az érintettek részére, de sokáig nem sikerült megnyugtató módon rendezni ezt a kérdést.

(0.20)

A jogosultak körét 1997-ben bővítették, de a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló törvényben a politikai üldözöttek élet elvesztése után járó kárpótlás mértékét csupán 30 ezer forintban állapította meg. Az Alkotmánybíróság 46/2000-es határozatával megállapította, hogy ez a döntés alkotmányellenes, ezért ezt a rendelkezést visszamenőleg 1999. január 1-jére megsemmisítette.

2002-ben, a kormányváltás után az MSZP-SZDSZ-koalíció kormánya az elsők között foglalkozott az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás kérdésének megoldásával. Több körben történt egyeztetés után az egyösszegű kárpótlás mértékét sérelmet szenvedettenként 400 ezer forintban határoztuk meg. Ez a jelentős emelés azt eredményezte, hogy többen jelezték igényüket, de mivel a jogosultság igénylésének határideje már 1997-ben lejárt, ezért ezt a problémát ismét rendezni kellett.

A törvényjavaslat segítségével a hatálybalépéstől számított négy hónapig meghosszabbodna az élet elvesztéséért, deportálásért, kényszermunkáért járó kárpótlás igénylésének 1997 októberében lejárt határideje. A törvényjavaslat lényege, hogy a beadási határidő ismételt megnyitásával a kárpótlás iránti kérelmét minden olyan jogosult benyújthatja, aki eddig bármely okból ezt nem tette meg. A határidő négy hónapos megnyitásával lehetővé válik a kérelmek ismételt benyújtása azok esetében is, akiknek kárpótlás iránti igényét a Központi Kárrendezési Iroda határozatával, esetlegesen dokumentumok hiánya miatt már elutasította.

Álláspontunk szerint sok érintett korábban azért nem tudta érvényesíteni kárpótlási igényét, mert nem álltak rendelkezésére olyan igazolások, amelyek hitelt érdemlően bizonyították volna a kérelmek jogosságát. Az elmúlt nyolc évben újból megnyíltak Oroszországban az egykori szovjet levéltárak, a levéltári anyagok hozzáférhetővé, kutathatóvá váltak, így egyre több jogosult bizonyíthatja kárpótlási igénye jogosságát, olyanok, akik ezt eddig megfelelő dokumentumok, igazolások hiánya miatt nem tudták megtenni.

A törvényjavaslat ugyan nem szerepel a kormány munkatervében, viszont az elmúlt években belföldről és külföldről egyaránt számos megkeresés érkezett a tekintetben, hogy az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás iránti igények benyújtására ismét nyíljon lehetőség. A kárpótlási folyamat megnyugtató módon történő lezárása szükségessé teszi a határidő újbóli megnyitását. Indítványunkban nem kívánunk hozzányúlni az 1992-es és '97-es törvények tartalmához, csak a rövid határidő megnyitására teszünk javaslatot.

Szeretném hangsúlyozni, hogy az akkori kárpótlás tartalmához semmilyen formában nem kívánunk hozzányúlni, sem szűkíteni, sem bővíteni nem kívánjuk a jogosulti kört, kizárólag a határidő újbóli megnyitását kezdeményezzük. A Központi Kárrendezési Irodától kapott adatok alapján eddig életvesztés jogcímén 63 042 darab, munkaszolgálat jogcímén 20 461 darab határozat került elutasításra.

Tisztelt Ház! Kedves Képviselőtársaim! Figyelembe véve a korábban elutasított kérelmeket, a javaslat elfogadása esetén maximum 3,7 milliárd forint költségkihatásra lehet számítani. Ez az összeg természetesen egyszeri kihatású. A Központi Kárrendezési Iroda eddig 94 ezer jogosult számára összesen 18,1 milliárd forintot fizetett ki. A Hadigondozottak Közalapítványhoz 2002-ben átutalt 26 milliárd forint megfelelő forrást jelent a kárpótlások kifizetésére.

A törvényjavaslat elfogadása a hosszú ideje kárpótlásra váró állampolgárok körében és a társadalomban is nyilvánvalóan kedvező fogadtatásra találna, és jól szolgálná a sokat vitatott kárpótlás lezárását. Ezért kérem tisztelt képviselőtársaimat, támogassák ezt a törvényjavaslatot, és egyúttal köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  326  Következő    Ülésnap adatai