Készült: 2021.05.16.16:53:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

142. ülésnap (2020.06.16.), 6. felszólalás
Felszólaló Hohn Krisztina (LMP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előtti felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:43


Felszólalások:  Előző  6  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HOHN KRISZTINA (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! Az önkormányzatok fontos szerepet játszanak a helyi társadalmak életében; fontosak, hiszen helyben megválasztott személyek képviselhetik az ott élők érdekeit, és az önkormányzatok ellátják a rájuk rótt feladatokat. Az idei költségvetésitörvény-tervezet sokféle változást tartalmaz, melyek közt akadnak kedvező és kedvezőtlen elemek egyaránt. De miért is mondom el mindezt? Az elmúlt napokban rengeteg vita, felszólalás, kérdés, megállapítás hangzott el a tisztelt Ház falai között azzal kapcsolatban, hogy vajon a jövő évi költségvetés jó vagy rossz az önkormányzatoknak, elhangzott, hogy nagy a baj, és az is, hogy minden rendben van. Az ember azt hihetné, hogy nem is egy országban élünk, és sokan bizonyára nem tudják eldönteni, hogy kinek van igaza. Nos, azt gondolom, hogy tényleg attól függ, hogy honnan nézzük. Sok kormánypárti képviselőtársam, államtitkárok, miniszterek nemtetszésüket fejezték ki az ellenzék megállapításai, mondásai miatt, de szerencsére még a véleményünk elmondására lehetőségünk van.

De engedjék meg nekem, hogy mint volt polgármester felhívjam a figyelmüket néhány gyakorlati tapasztalatomon alapuló problémára, és talán ezeknek a segítségével elfogadhatóbbak lesznek az általunk megfogalmazott kritikák is.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy évek óta elmarad a köztisztviselők béremelése. 38 650 forint majdnem tíz éve a köztisztviselői illetményalap. Már tavaly is 60 ezer forintot javasoltunk, de persze ezt önök meg sem hallották. Vajon miért? A közalkalmazotti bértábla siralmas állapotban van, már réges-régen hozzá kellett volna igazítani a minimálbérhez, persze nem úgy, ahogyan azt önök tették. Vagy az a cél, hogy minél többen elhagyják a pályát? Hiszen már alig lehet munkatársakat találni.

Az önkormányzatok ellátják a helyi szociális feladatokat, megszervezik akár társulási formában a házi segítségnyújtást. A falvakban egyre fontosabb szerepet játszanak a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálatok, melyek normatíváját szerencsére megemelték az elmúlt években; na ez például egy pozitívum.

Évek óta mondjuk, hogy nincsenek megfizetve a szociális területen dolgozók, az idősgondozók, és hogy láthatóan egyre nagyobb szükség lesz rájuk, ugyanúgy, ahogy az idősotthonokban lévő férőhelyekre, melyek száma is növelésre szorul. A személyes gondoskodás, a támogató szolgálatok, a házi segítségnyújtás és az otthonápolók megkönnyítik a rászorulók életét, ezért is mondjuk, hogy meg kell őket becsülni anyagilag is. A jövőben biztosítani lehetne a mindenki számára elérhető, 24 órás ügyeleti otthonápoló rendszert, amely könnyebben eljuthatna a rászorulókhoz, és egyszerűbbé tenné a családok életét.

De elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy beszéljünk a közmunkásokról is.

(10.30)

A közmunkaprogramok legfőképpen a mélyszegénységben élőknek nyújtanak elvileg felzárkóztatási lehetőséget. A cél az lenne, hogy felkészüljenek arra, hogy visszataláljanak a munkaerőpiacra. Ennek elősegítése nagyon-nagyon fontos feladat. Lényeges, hogy olyan képzési programok induljanak, amelyek megkönnyítik a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való lehetséges átjutást. Mindenképpen segítségre van szükségük ehhez, különösen azoknak, akik bent ragadtak ebben a foglalkoztatási formában. Gondoljunk csak bele, hogy mennyiből is élnek ők: havonta körülbelül 54 ezer forint a közmunkások által megkapható minimálbér, amely a rendes minimálbér kicsit több mint 50 százaléka. Mire elég ez?

Az LMP-frakció szerint olyan rendszer lenne optimális, ahol a költségvetési keretből méltó bérért tudnának a települések foglalkoztatni számukra fontos munkavállalókat a közterületek karbantartásához vagy egyéb más feladatokhoz. Ezért nemcsak képesítést, piaci munkalehetőségeket kell adni a kezükbe, de megfelelő színvonalú bérezést is.

De miért van az, hogy mi folyamatosan aggódunk az önkormányzásért? Az önkormányzati mozgástér fokozatos beszűkülése miatt, a köztisztviselői bér alacsonyan tartása miatt, a közalkalmazotti státusz fokozatos kiürítése miatt, a gépjárműadó elvonása miatt, az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató cégek elsorvasztása miatt  gondolok itt a közműadóra , a normatíva elaprózott megcímkézése miatt, az önként vállalt önkormányzati feladatok kevésbé finanszírozhatósága miatt, a növekvő szolidaritási adó miatt, és például az önkormányzati szövetségekkel való párbeszéd csak részben valósul meg, és az is kiüresedik  hogy csak néhány példát említsek. Köszönöm szépen a szót. (Taps a Jobbik soraiban.)
Felszólalások:  Előző  6  Következő    Ülésnap adatai