Készült: 2021.03.06.05:49:54 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

269. ülésnap (2005.11.22.), 36. felszólalás
Felszólaló Lenártek András (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Költségvetési bizottság
Felszólalás oka Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése
Videó/Felszólalás ideje 5:21


Felszólalások:  Előző  36  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

LENÁRTEK ANDRÁS, a költségvetési és pénzügyi bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A költségvetési bizottság november 16-ai ülésén ellenzéki képviselőtársaimmal közösen tartózkodtunk az országgyűlési határozati javaslat szavazásakor.

Való igaz, a határozat és maga a koncepció tartalmaz megannyi elemet, amelyek nem kifogásolhatóak, szakmailag helyénvalóak, de ellenzéki képviselőtársaimmal találtunk nem egy olyan területet, amely nem kap kellő hangsúlyt, valamint sok esetben a túlzott általánosítás fedi el a lényeget, megkockáztatva ezzel azt, hogy még távolabb kerülünk a megoldástól.

 

(10.10)

Elhangzott az, hogy az egész anyag múltízű, miszerint inkább igyekszik tompítani a problémákat, halogatni az elkerülhetetlen változtatást. Sok olyan elemet találtunk, amely pontokba szedve támogatható. A gond ezekkel az volt, hogy a jelenlegi kormány gyakorlata ezzel ellentétes, akkor pedig a garancia véghezviteléhez csak lényegi változások útján juthatunk el.

Nézzük a részleteket! Tetten érhető egyfajta kompatibilitási probléma a koncepció és a határozati javaslat között. Ezek közül egyet feltétlenül szeretnék kiemelni. A koncepció részletesen foglalkozik a fejlesztéspolitika prioritásaival, kiemelt területeivel, szám szerint húsz ilyet sorol fel az anyag -, ami részben túl általános, részben pedig túl sok is ahhoz, hogy kezelhető legyen, de azt hiszem, talán ezzel ez a kisebb baj.

Nagyobb probléma, hogy ezek nem találhatók meg a határozati javaslatban. Végképp zavaró az a körülmény, hogy most a miniszter úr a beszédében három ilyen prioritásról beszélt. Ellentmondásos a határozati javaslat célrendszere is: általános célok a 4. pontban, stratégiai célok az 5. pontban; a 6. pontnál új, nem igazán értelmezhető, úgynevezett horizontális szempontok kerülnek felsorolásra, amilyen kategória viszont a koncepcióban nem lelhető föl. Sőt, a 7. pontban arról határozna az Országgyűlés, hogy a már említett, 4. pontban szereplő általános célokat még további öt céllal egészíti ki. Akkor pedig miért kellett ezt feltüntetni korábban? Erre sajnos a bizottsági ülésen sem kaptunk érdemleges választ az előterjesztőktől.

Vizsgáltuk azt is, hogy alkalmas-e az anyag az EU-források hatékony felhasználására. Erre minimális kapcsolódási pontot találtunk egy ötsoros táblázat keretében. Azt gondoljuk, ez kevés. Ezt a munkát nem végezte el a kormány, és az új nemzeti fejlesztési tervhez hasonlóan késedelemben van. Sok képviselőtársam jelezte egyéb problémáját a már említett prioritásokkal kapcsolatban, az anyag ugyanis egyaránt akarja növelni a versenyképességet, bővíteni a foglalkoztatottságot és a területi felzárkóztatást. A cél nemes és ambiciózus, de ezt a három elemet egyszerre fejleszteni eddig még senkinek sem sikerült. Ezért lenne szükséges kijelölni itt is a legfontosabb csapásirányt.

Van olyan terület viszont, ami aránytalanul kisebb hangsúlyt kapott. Az ország lakóinak jelentős része aprófalvas területen él, erre a területre ma a leszakadás, az elszegényedés és a negatív migráció a jellemző. Annak ellenére, hogy tegnap például a parlamentben a miniszterelnök úr is esküt tett a vidék fejlesztése ügyében, és biztosított minket a vidék felzárkóztatásában való elhivatottságáról, az aprófalvas területek fejlesztése az anyagban sajnos nem kap kitüntető figyelmet.

A hosszú távú fejlesztési elképzelésekre általában is igaz, hogy nagy terepet adnak az irreális vágyak számára éppúgy, mint a problémák elmaszatolására vagy az általánosításokra, vagyis a sok beszédre és a kevés konkrétumra. Nos, a kormány a műfaj adta lehetőségeket maximálisan kihasználta. Pedig tudvalevő, hogy ha minden ötletet be akar valaki tuszkolni egy koncepcióba, az az anyag nem lehet igazán ütőképes: ki kell választani azokat a kiemelt területeket, áttörési pontokat, ahol a jelenlegi kedvezőtlen folyamatok megfordíthatók, és pozitív folyamatok indíthatók el.

Változtatni kell tehát ezeken a módszereken, mert így, ahogy a képviselőtársaim is említették, ez az anyag nem több, mint nesze semmi, fogd meg jól.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a Fidesz padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  36  Következő    Ülésnap adatai