Készült: 2021.03.04.00:50:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

244. ülésnap (2005.09.12.), 272. felszólalás
Felszólaló Lenártek András (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Költségvetési bizottság
Felszólalás oka Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése
Videó/Felszólalás ideje 5:17


Felszólalások:  Előző  272  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

LENÁRTEK ANDRÁS, a költségvetési és pénzügyi bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Mint ahogy Keller képviselőtársam is említette, bizottságunk megosztott volt a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2004. évi tevékenységéről szóló jelentés kapcsán. Abban viszont már vitatkoznék önnel, hogy mi hangzott el ezen a bizottsági ülésen, és ha jól emlékszem, talán ön volt a legelején, aki úgymond egy kicsit keményebb kritikával illette a társaságot.

 

(20.50)

De egy biztos, hogy hosszas vita alakult ki a tevékenység kapcsán azért is, mert nemcsak ellenzéki, de kormánypárti képviselők is több területen véltek felvetni olyan problémákat, akár a működést, akár a finanszírozást, akár a jogi helyzetet illetően, amelyek, úgy gondolom, fontosak, és nem biztos, hogy jó irányba mutatnak.

A részünkre és a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokból szembeötlően kitűnik például az, hogy tartós konfliktusok vannak a tulajdonosi testület és az ügyvezetés között, vagy hogy bizonyos, évek óta jelentkező problémákat nem tud a vállalatvezetés megoldani, illetve évek óta vannak olyan javaslatok, akár az ÁSZ, akár a tulajdonosi testület részéről, amelyek nem lettek végrehajtva, illetve amelyekben előrelépés nem történt.

Számba venném ezeket talán egy összegzés erejéig. Az első, ami talán a legfontosabb, az évek óta tartó veszteséges gazdálkodás, amelynek a szerkezete is egyre romlik, némely esetben indokolatlan többletköltségek jelentkezése; korszerűtlen és átgondolandó tulajdonosi szerkezet, konkrétabb feladatmeghatározás hiánya a közfeladatok és a vállalkozási tevékenység vonatkozásában, vezetési és informatikai rendszerhiányok; nincsenek meg a közpénzek felhasználásának teljes körű, átlátható, uniós normáknak megfelelő szabályai, és középtávú és egyéb tervezési hiátusok.

Ha valaki az eredménykimutatást a kezébe veszi, abból szembeötlőek a számok. Az előző évi nettó árbevétel 2 milliárd 150 millió forint, a tárgyévi, vagyis a 2004-es 150 millió forinttal kevesebb. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy mennyi működési támogatást vett fel a cég a költségvetéstől, akkor azt tapasztaljuk, hogy míg az előző évben 1 milliárd 500 ezer, akkor ebben az évben pedig 1 milliárd 800 ezer, magyarul, 300 millió forinttal több működési támogatást vettek fel.

Ebből is leszögezhető, hogy a cég a megalakulása óta először 2002-ben, majd 2003-ban is 142 millió forint, illetve 138 millió forinttal veszteséges volt, ebben az évben pedig 92 millió forinttal. Az rt. működési költségei és ráfordításai ezekben az években nem igazodtak a csökkenő saját bevételekhez, miközben a társaság folyamatosan növekvő összegű támogatást kapott. 2004-ben a társasági működés vonatkozásában, bár 11 elnöki utasítás született, szmsz-re, elnöki és alelnöki utasításokra, munkaköri leírásokra vonatkozóan, de az ÁSZ által feltárt hiányosságok csak részben lettek teljesítve. Nem vezették be az évek óta szorgalmazott teljesítményértékelési rendszert. A közfeladatok ellátásához kapcsolódó társasági szabályok, az állami támogatás társasági igénylésének szabályozása nem készült el. Az előző évinél alacsonyabb, de a tervezettnél nagyobb veszteség annak ellenére következett be, hogy a társaság 2004-ben 27 százalékkal magasabb költségvetési támogatásban részesült.

Folytathatnám és valószínűleg folytatni is fogom ezeknek a hiányoknak a felsorolását. Azt gondolom, hogy a költségvetési bizottság azon ellenzéki tagjai, akik tartózkodtak, illetve nemmel szavaztak a szavazáskor (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), helyesen tették ezt.

Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban.)
Felszólalások:  Előző  272  Következő    Ülésnap adatai